[New Custom Eye] Rook Eye

2031

[New Custom Eye] Rook Eye

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 13 กันยายน 2561 – 24 ตุลาคม 2561


[New Custom Eye] Rook Eye
Rook Eye

ราคา 3,800 Cash Point

[New Custom Eye] Rook Eye


[New Custom Eye] Rook Eye [New Custom Eye] Rook Eye [New Custom Eye] Rook Eye

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 13 กันยายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า