[NEW Pet] Lotus

1983

[NEW Pet] Lotus
[NEW Pet] Lotus
Update สัตว์เลี้ยงใหม่ ! ประจำวันที่  21 พฤศจิกายน 2561[NEW Pet] Lotus
Lotus Flower

Adult Pet
ราคา 1,450 K-Ching
ระยะเวลาการจำหน่าย :ถึง 30 มกราคม 2562

[NEW Pet] Lotus
Lotus  Flower Package

ประกอบด้วย Adult Pet + El Fruit 25ea + Pet Toy 30 วัน
ราคา – K-Ching
ระยะเวลาการจำหน่าย :ถึง 30 มกราคม 2562


[NEW Pet] Lotus [NEW Pet] Lotus

[NEW Pet] Lotus

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า