[Custom Motion] Ocean’s Dance ทะเลไม่เคยหลับ~~

1319

ท่านั่งใหม่อลังการงานสร้าง ลอยละล่องกลางมหาสมุทร~~~
แหวกว่ายท่ามกลางหมู่ปลาและปะการังแสนสวย

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16 สิงหาคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุงOcean’s Dance

ราคา 7,600 Cash Point


* Custom Motion หากยังไม่กดใช้ไอเทม สามารถแลกเปลี่ยนได้

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า