[New Mount] แพนด้าแดง Wah-Kun

4863

[New Mount] แพนด้าแดง Wah-Kun

[New Mount] Wah-Kun

ELSWORD อัพเดท Mount ใหม่!
Wah-Kun แพนด้าแดงตัวอ้วนจ้ำม้ำ จับจองมาเป็นเจ้าของกันได้เลย!

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. – 28 กันยายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุง

[New Mount] แพนด้าแดง Wah-Kun
Summon Stone : Wah-Kun
ราคา: 38,400 Cash

[New Mount] แพนด้าแดง Wah-Kun

[New Mount] แพนด้าแดง Wah-Kun

[New Mount] แพนด้าแดง Wah-Kun


[New Mount] แพนด้าแดง Wah-Kun [New Mount] แพนด้าแดง Wah-Kun

[New Mount] แพนด้าแดง Wah-Kun

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า