อัพเดท

[Elsword] 3nd Character Reboot (Aisha, Raven, Add, Laby)

[Elsword] 3nd Character Reboot (Aisha, Raven, Add, Laby)

[Elsword] 2nd Character Reboot (Ara, Elesis, Ain)

[Elsword] 2nd Character Reboot (Ara, Elesis, Ain)

[Elsword] 1st Character Reboot (Elsword, Rena, Eve)

[Elsword] 1st Character Reboot (Elsword, Rena, Eve)

[Elsword] Cash Shop Update 10/07/2019

[Elsword] Cash Shop Update 10/07/2019

กิจกรรม

[Elsword] 4th Character Reboot Pre-Event

[Elsword] 4th Character Reboot Pre-Event

[Elsword] Rigomor Dungeon Update Event 1

[Elsword] Rigomor Dungeon Update Event 1

[Elsword] Hedgehog’s Gratitude Event

[Elsword] Hedgehog’s Gratitude Event

[Elsword] Character Reboot Event 3

[Elsword] Character Reboot Event 3

ประกาศ

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 17 กรกฏาคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 17 กรกฏาคม 2562

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 02.00 – 08.30 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 02.00 – 08.30 น.

โปรโมชั่น

[Elsword] Cash Shop Update 21/08/2019

[Elsword] Cash Shop Update 21/08/2019

[Elsword] Shaviana Truffles Pet 14/08/2019

[Elsword] Shaviana Truffles Pet 14/08/2019

[Elsword] Cash Shop Update 07/08/2019

[Elsword] Cash Shop Update 07/08/2019

[Elsword] Cash Shop Update 31/07/2019

[Elsword] Cash Shop Update 31/07/2019