ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 30 มกราคม 2562

14883

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 30 มกราคม 2562
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 30 มกราคม 2562


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 30 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น.
โดยมีรายละเอียดการอัพเดทดังนี้

อัพเดท Laby 2nd Line
– Laby Twinkle Child
– Laby Shining Romantica
– Laby Radiant Soul

Improverment & Bugfix
1. Magic Wardrobe จะแสดงส่วนของ ED Shop Costume
2. ใช้ Rosso’s Calamity Wheel (Elixir) จะไม่ได้รับ Crimson Rose’s ‘Frenzy’ Passive อีกต่อไป
3. การโจมตีของChaos Leviathan’ จาก Labyrinth of Ruin จะเท่ากับระยะ Hit box ของมอนสเตอร์
4. เมื่อดูอุปกรณ์ของตัวละครอื่น,จะไม่แสดงEXP Gain Rate/ED Gain Rate’ และแสดงMoving Speed/Jump Speed แทน
5. เมื่อมองที่ Lu/Ciel’s Character Page, อาวุธของ Lu/Ciel จะไม่แสดงว่า สำหรับ Lu เท่านั้น


จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ


ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 30 มกราคม 2562  ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 30 มกราคม 2562  ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 30 มกราคม 2562

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 30 มกราคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า