Autumn Attendance Event

Autumn Attendance Event  ระยะเวลากิจกรรม : 28-09-2022 14:00 ~ 12-10-2022 13:59 — รายละเอียด — Autumn Attendance Event - ตัวละครเลเวล 10 ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (ต่อบัญชี) - สามารถรับรางวัลได้จาก UI Event ทุกวันหลังจากเชื่อมต่อเกมนาน 20 นาที ซึ่งเป็นการล็อกอินสะสม -...

Class Change Chance! Event

Class Change Chance! Event  ระยะเวลากิจกรรม : 28-09-2022 14:00 ~ 05-10-2022 13:59 — รายละเอียด — Class Change Chance! Event จำนวนครั้ง ชื่อกิจกรรม เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด 1 Class Change Chance! (1) เชื่อมต่อนาน 30 นาที Class Change Select Cube...

Just Login to Get! Event

Just Login to Get! Event  ระยะเวลากิจกรรม : 18-09-2022 09:00 ~ 18-09-2022 10:59 — Main Event — Just Login to Get!: (18-09-2022 09:00 ~ 18-09-2022 10:59) — รายละเอียด — Just Login...

Laby 4th Path Update Special Event

Laby 4th Path Update Special Event  ระยะเวลากิจกรรม : 14-09-2022 14:00 ~ 21-09-2022 13:59 — Main Event — Laby 4th Path Update!: (14-09-2022 14:00 ~ 21-09-2022 13:59) — รายละเอียด — Laby...

Laby 4th Path Update Event

Laby 4th Path Update Event  ระยะเวลากิจกรรม : 14-09-2022 14:00 ~ 28-09-2022 13:59 — Main Event — Laby’s Pranks and Chaos Event : (14-09-2022 14:00 ~ 28-09-2022 13:59) — รายละเอียด...

Laby 4th Path Growth Event

Laby 4th Path Growth Event  ระยะเวลากิจกรรม : 14-09-2022 14:00 ~ 28-09-2022 13:59 — Main Event — Laby 4th Path Growth Event (14-09-2022 14:00 ~ 28-09-2022 13:59) — รายละเอียด — Uncontrollable...

Abyss Raid Update Celebration Weekend Event

Abyss Raid Update Celebration Weekend Event  ระยะเวลากิจกรรม : 10-09-2022 (14:00) ~ 12-09-2022 (13:59) — Main Event — Raid Update Celebration! Special Gift : (10-09-2022 14:00 ~ 12-09-2022 13:59) ...

Holiday Event

Holiday Event  ระยะเวลากิจกรรม : 05/09/2022 (14:00) ~ 06/09/2022 (13:59) — Main Event — Holiday Special Gift Event! : (05-09-2022 14:00 ~ 06-09-2022 13:59) Holiday Special Burning Event! :...

Weekend Support Event

Weekend Support Event  ระยะเวลากิจกรรม : 03-09-2022 (14:00) ~ 05-09-2022 (13:59) — Main Event — Unlimited Potion Support! : (03-09-2022 14:00 ~ 05-09-2022 13:59) +11 Enhancement Buff Support!  :...

Raid Growth Support Event

Raid Growth Support Event  ระยะเวลากิจกรรม : 31-08-2022 14:00 ~ 28-09-2022 13:59   Growth Support! Reset Ticket! : (31-08-2022 14:00 ~ 28-09-2022 13:59) Growth Support! Varnimyr/Pruinaum...
elsword