ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 11 มกราคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 8.00 - 14.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล PvP League Season 4

ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดผู้เล่นที่ได้รับรางวัล Top Rank จากการแข่งขัน PvP League Season 4

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 - 14.00 น.

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 - 14.00 น.

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ระบบเติมเงิน Playmall เริ่ม 8 มกราคม 2561

จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ระบบเติมเงิน Playmall เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเติมเงินมากขึ้น โดยเริ่มใช้ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Top Spender!! ใช้จ่ายสูงสุดรับฟิกเกอร์ “Add”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับของรางวัล Official Figure “Add”

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 - 14.00 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 10.00 น.

ปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น.

ประกาศทีมชนะเลิศการแข่ง ELSWORD School League

สิ้นสุดลงแล้วสำหรับการแข่ง ELSWORD School League ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศ

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 - 10.40 น.