แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ★ การปรัปบรุงการตั้งค่ากราฟิก ★ ...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ★ ตัวละคร ★ แก้ไข...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ★ ประกาศการปรับรางวัล Secret...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ★ ประกาศการปรับรางวัลล่วงหน้า Secret...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ★ ตัวละคร ★ แก้ไขรูปลักษณ์ที่ดูไม่เป็นธรรมชาติในส่วนคลุมไหล่ของ...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ุ 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ุ 2567 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ุ 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ุ 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ตัวละครใหม่: Lithia 2nd Path...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ปรับปรุงระบบปลุกพลัง ★ จะทำการปรับปรุงระบบปลุกพลังของทุกตัวละครในวัน...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ปรับปรุง Varnimyr, Pruinaum...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 3 มกราคม 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ตัวละครใหม่: Lithia 1st Path...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ Elrios Pass...