ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 16 ส.ค. 61

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.00 น.

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 - 14.00 น.

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 - 14.00 น.

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 - 14.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 5 ก.ค. 61

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 5 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 04.00 - 10.10 น.

ประกาศเรื่องการรีเซ็ต Guild Expedition Ranking

เนื่องจาก Guild Expedition จะรีเซ็ตในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ดังนั้นรางวัล Weekly Ranking ของสัปดาห์แรกในเดือนกรกฎาคม จะใช้คะแนนตั้งแต่วันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 14.00 น.

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 14.00 น.

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 - 14.00 น.

ELSWORD Patch Update ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 - 14.00 น.