ประกาศ ES

New Region Update2 Announcement_TH01.1
cash-0409-1
elsword