การเปลี่ยน Class

27652

เมื่อตัวละครเก็บ Level ถึง Lv. 15 แล้ว จะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้เราทราบว่าสามารถเปลี่ยน 1st Class ได้แล้ว

การเปลี่ยน Class

เมื่อคลิกที่ข้อความจะแสดงหน้าต่างให้เลือกอาชีพให้กับตัวละครของเราได้จาก 3 สาย
การเปลี่ยนอาชีพสามารถทำได้ 2 วิธีคือ ‘ทำเควส’ หรือ ‘ซื้อ Job Change Ticket จากใน Cash Shop’

การเปลี่ยน Class

หากต้องการทำเควสให้กดรับเควสที่อาชีพที่เลือก จากนั้นเปิดหน้าต่างเควสเพื่อดูรายละเอียดการทำเควสได้

การเปลี่ยน Class

*คำเตือน เมื่อเลือกทำเควสใดหนึ่งจนถึงข้อ 2/4 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิก เพื่อเปลี่ยนไปทำเควสของอีกสายอาชีพได้อีก (คือเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนั่นเอง)

หลังจากทำเควสครบทั้ง 4 ข้อแล้วก็จะเปลี่ยนอาชีพที่ต้องการได้เลย ซึ่งจะมี Skill และ Command ใหม่ๆ ให้ได้ใช้เพิ่มขึ้น

การเปลี่ยน Class