เนื้อเรื่อง

16585

“Elrios” ทวีปของ El อัญมณีแห่งชีวิต

ความมืดมิดปกคลุมไปทั่ว และหมู่คลื่นก็ได้จางหายไปจากดินแดนอันแห้งแล้ง สถานที่ซึ่งความโกลาหลได้กำเนิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนทวีปอันกว้างใหญ่นี้

วันหนึ่งได้มีอัญมณีขนาดมหึมาปรากฏขึ้นที่ใจกลางของทวีปเหมือนดังฟ้าผ่า หลังจากเหตุการณ์นั้น ทั้งทวีปก็ได้เปลี่ยนไป พืชพันธุ์ที่เคยแห้งตายกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ความเขียวขจีเริ่มเจริญงอกงามในดินแดนแห้งแล้งว่างเปล่านี้ มหาสมุทรกลับกลายเป็นมีชีวิตชีวา และต่อมาแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ก็ไหลเข้าไปสู่ผืนป่า สายลมอันสงบสุขได้นำชีวิตกลับคืนสู่ดินแดนนี้

ดินแดนแห่งนี้ได้กลับกลายเป็นสถานที่อันสงบสุข และเริ่มมีผู้คนและสรรพสัตว์ปรากฏกายขึ้น ดูเหมือนว่าลมหายใจของชีวิตจะออกมาจากอัญมณีนั้น อัญมณีที่ส่องแสงและแวววาวด้วยตัวของมันเอง และแผ่กระจายพลังงานชีวิตออกไปทั่ว

อัญมณีนั้นถูกเทิดทูนยกย่อง จากนั้นผู้คนเริ่มเรียกชื่ออัญมณีนั้นว่า ‘El’ และในเวลาต่อมา ทวีปนี้ก็ถูกขนานนามว่า ‘Elrios’ จากพลังความเลื่อมใสที่มีต่อ El


Nasod และ El Lady

อารยธรรมแผ่ขยายไปทั่ว Elrios และผู้คนทั้งหลายเริ่มต้นปลูกดอกไม้ที่แสนสดใสในทุกชนิดพันธุ์ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนทำมาจากพลังธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีมนุษย์มากมายที่ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์พูนสุข

เมื่อวิทยาการของพวกเขาเริ่มเจริญก้าวหน้า จึงได้เกิดการสร้าง ‘Nasod’ ขึ้นมา  Nasod ที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่สามารถบอกได้จากความถูกต้องเหมาะสมของสิ่งต่างๆ

เพื่อผลประโยชน์ความสุขสบายและความโลภของมนุษย์ พลังของ El ได้ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดอย่างหนักหน่วง ท้ายที่สุด ยิ่ง Nasod ถูกสร้างขึ้น พลังของ El ก็ยิ่งเสื่อมลง และทั้งทวีปก็กลับมามีแต่ความมืดมิดดังเดิม

การผลิต Nasod ได้หยุดลง และน้ำทะเลได้ทะลักเข้ามาในดินแดน แผ่นดินเกิดการแบ่งแยก ทั่วทั่งโลกเกิดการสั่นสะเทือนและแตกสลาย จนกระทั่งสตรีผู้หนึ่งได้ฟื้นคืนพลังให้กับ El ไม่อาจรู้ว่าการคืนพลังของ El ทำได้อย่างไร แต่ที่รู้แน่ชัดก็คือจิตวิญญาณอันดีงามของ El Lady ได้แสดงออกมา

ผู้ที่รอดจากสภาวะแวดล้อมอันเสื่อมถอย เริ่มทำการบูรณะทวีปด้วยพลัง Nasod ขั้นสูง แต่อย่างไรก็ตาม พลังของ El นั้นไม่แข็งแกร่งเท่าแต่ก่อน ทวีปเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอย่างช้าๆ นับตั้งแต่เริ่มการฟื้นฟูทวีป ผู้คนก็เคารพนับถือ El Lady เป็นอย่างมาก


El Master

ทุกคนต่างปลาบปลื้มยินดีในการฟื้นคืนชีวิตชีวากลับมาอีกครั้ง และผู้คนก็เริ่มปกป้องคุ้มครองพลังของ El ที่ El Lady ทิ้งเอาไว้ให้ ได้มีการเลือกเหล่า Master เพื่อมาดูแล El และจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับ El Lady คนใหม่ที่จะมาคอยเฝ้าดูแล El

Master คนแรก ‘RossoMaster of Fire อำนาจแห่งไฟเป็นพลังของความหลงใหล และมีความยินดีในการป้องกันไม่ให้ความแรงของไฟปะทุล้นออกมา

Master คนที่สอง ‘GaiaMaster of Earth เขาครอบครองความอบอุ่นและมั่งคั่งของดินแดน และคุ้มครองทวีป Elrios

Master คนที่สาม ‘DenifMaster of Water การรวมกันของความสุขุมเยือกเย็นและสติปัญญาซึ่งควบคุมท้องทะเล ทำให้ไม่อาจท่วมเข้ามาในแผ่นดิน

Master คนที่สี่ ‘VentusMaster of Wind อำนาจแห่งพลังสายลมที่ขับเคลื่อนจักรวาล

Master คนที่ห้า ‘SolaceMaster of the Sun พลังแห่งชีวิตที่ฟื้นคืน Elrios และการกำเนิดของอำนาจแห่งดวงอาทิตย์

Master คนที่หก ‘EbalonMaster of the Moon อำนาจแห่งดวงจันทร์ที่ทำให้ผู้คนใน Elrios สุขสบายและปลอดภัย

Master แต่ละคนต่างเชี่ยวชาญทักษะคนละด้านในการใช้พลังของ El เพื่อปกครอง Elrios  พวกเขาหมุนเวียนพลังงาน El เพื่อหล่อเลี้ยงดินแดนในขณะที่พายุสงบ ดังนั้นจึงถือกำเนิด Nasod ขึ้นมาอีกครั้ง


Harmony Festival และวันสุดท้ายของยุค

ใน Elrios มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นทุก 3 ปี เมื่อดวงอาทิตย์และและดวงจันทร์มาบรรจบกัน ท้องฟ้ากลายเป็นมืดมิด สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะใช้เวลานี้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปด้วยกัน จุดประสงค์ของงานนี้ก็เพื่อให้พลังธรรมชาติของ El เจริญงอกงามและรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เรียกงานนี้ว่า ‘Harmony Festival’ วันนี้เป็นที่ Elrios สงบสุขที่สุด

El ดูเป็นธรรมชาติและเต็มไปด้วยวิญญาณ แต่ในความเป็นจริง มันอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคงที่สุด หาก El สนับสนุนการไหลเวียนของพลังงานในตัวมันเอง จะทำให้ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้

เนื้อเรื่อง

ในระหว่าง Harmony Festival ได้เกิดการโจมตี El Tower โดย Solace ผู้เป็น Master of the Sun เนื่องจาก Solace รู้สึกเห็นใจในหญิงผู้ที่คอยเฝ้าดูแล El เขาจึงได้ทำการปลดปล่อยเธอ  ในขณะที่เทศกาลดำเนินต่อไป El Lady และ Solace ก็ได้หายตัวไปด้วยกัน

ก่อนที่ Harmony Festival จะมาถึงเวลาสิ้นสุด ได้เกิดการปะทะระหว่างเหล่าผู้ติดตาม Solace และผู้พิทักษ์หอคอย ในช่วงเวลาหายนะที่สุด El Lady ที่ทอดทิ้ง El ไว้ก็รู้สึกสับสนและไม่สามารถระงับความวุ่นวายใจได้ เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่และระเบิดปะทุไปในทุกที่ และแล้ว El ก็ระเบิดแตกออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยและกระจายไปทั่วทั้งทวีป Elrios

เนื้อเรื่อง


การระเบิดของ El

การระเบิดครั้งใหญ่ทำให้ El แตกออกเป็นล้านๆ ชิ้น และเศษชิ้นส่วนก็กระจัดกระจายไปทั่วทั้งทวีป มันแพร่กระจายไปแม้ยังถิ่นทุรกันดาร ภูเขาสูงชัน และหนองน้ำลึก อารยธรรมของ Nasod และมนุษย์ได้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

ผู้รอดชีวิตสามารถหายใจได้เพียงในสถานที่ซึ่งมี El Piece อยู่เท่านั้น ดังนั้นทำให้หลายๆ คนไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มี El Piece ขนาดใหญ่ ต่อมาไม่นานได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงแยกแผ่นดินออก แรงสั่นสะเทือนต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน และในที่สุดก็นำไปสู่การแบ่งทวีปออกเป็นสองฝั่ง แหล่งชุมชนได้ถูกแบ่งแยก และ Master ที่เหลืออยู่ได้ตัดสินใจไปตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับ El Piece ขนาดใหญ่ เพื่อที่จะฟื้นคืนพลังของ El

ผู้คนที่เหลืออยู่ซึ่งติดตามเหล่า Master ได้อุทิศชีวิตในการฟื้นคืนทวีปให้กลับมาเป็นดังเดิม จนถึงบัดนี้เหล่าผู้สืบทอดก็ยังเฝ้าคอยอยู่ที่หอคอยเพื่อรอให้ El Lady กลับมา อาณาจักรได้ถูกคุกคามจากสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายซึ่งคอยมาขโมย El Piece ที่แตกหัก และผู้คนต่างพยายามที่จะปกป้องเอาไว้ให้ได้

เนื้อเรื่อง


“El Search Party” การรวมตัวของกลุ่มค้นหา El

เรื่องราวเริ่มต้นที่โลกแห่ง Elrios สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกขานว่า “ดินแดนที่ถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้า” หรือมีตำนานว่าเป็น “อาณาจักรแห่งภัยพิบัติของเทพปีศาจ” ไม่กี่ทศวรรษผ่านไปจวบจนตอนนี้ Elrios ได้ถูกปกป้องคุ้มครองโดยพลังจาก Tree of El  อย่างไรก็ตาม ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นที่สามารถยืนยงอยู่ได้ยาวนานเมื่อความชั่วร้ายยังคงอยู่ และไม่นานมานี้เองที่พลังของ Tree of El เริ่มจะอ่อนแอลง  Elrios ทวีปอันยิ่งใหญ่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า มีนักผจญภัยวัยเยาว์สามคนได้ค้นพบว่าพลังความชั่วร้ายอันลึกลับเป็นต้นเหตุที่ทำให้พลังของ Tree of El อ่อนแอลง
Elsword เด็กหนุ่มผู้มุ่งมั่น ได้เข้ารวมกลุ่ม El Search Party ของอาณาจักร เพื่อดำเนินรอยตามพี่สาวของเขา
Aisha สาวน้อยไร้เดียงสาและซุกซน ตั้งใจที่จะตามหาคนร้ายที่ได้รับถ่ายโอนพลังของเธอไปผ่านแหวนโบราณ
Rena ภูตผู้เฉลียวฉลาด รับรู้ถึงเสียงสะท้อนของ El จาก Tree of Light และถูกเลือกจากผู้อาวุโสเพื่อออกตามหา
พรหมลิขิตได้กำหนดให้ทั้งสามเดินบนเส้นทางเดียวกันเพื่อภารกิจที่สำคัญยิ่ง

สำหรับการผจญภัยของพวกเขาในภายภาคหน้า กลุ่มของพวกเขาจะได้พบกับสมาชิกใหม่ๆ ซึ่งแต่ละคนก็โดดเด่นด้วยทักษะเฉพาะตัว และต่างมีความสำคัญต่อจุดมุ่งหมายอันหนึ่งอันเดียวกันของพวกเขา

เนื้อเรื่อง  ตำนานบทใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นที่จุดนี้ และผู้ที่กำหนดมันก็คือคุณ