การอัพเกรด

13617

การอัพเกรดหรือตีบวกนั้น ค่อนข้างเป็นสิ่งจำเป็นในการผจญภัยกับเหล่าศัตรูตัวร้าย เพราะอาวุธและเครื่องป้องกันที่ดีนั้นย่อมช่วยให้เราต่อกรกับมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งในการต่อสู้ของเกมนี้ ต้องพึ่งพาทั้ง Item และ Step การต่อสู้ที่ดีอย่างละครึ่งเลยทีเดียว >_<

วิธีการอัพเกรด

1) ไปหา NPC Blacksmith หรือคนขายอาวุธภายในเมือง (สังเกตง่ายๆ คือ NPC คนที่ยืนอยู่นี้จะมีสัญลักษณ์ร้านอาวุธแปะหราอยู่ข้างๆ หรือด้านบนหัว NPC)

การอัพเกรด

2) เมื่อเลือกที่เมนู ‘อัพเกรด‘ จากนั้นจะเปิดหน้าต่างช่องสัมภาระขึ้นมา ให้เลือกไอเทมที่ต้องการอัพเกรด

การอัพเกรด

3) จากนั้นจะเปิดหน้าต่างอัพเกรดขึ้นมา

การอัพเกรด

> สามารถตรวจสอบ Stat ที่จะเพิ่มขึ้นหากอัพเกรดสำเร็จ
> สามารถใช้ไอเทม ‘El’s Hammer’ เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 2 เท่า
> สามารถใช้ไอเทม ‘Blessed Restoration Scroll’ ป้องกันไอเทมเสียหาย (หากตีบวกแล้วอุปกรณ์ไม่เสียหาย, Blessed Restoration Scroll จะไม่ถูกใช้)

4) สามารถตีบวกได้สูงสุดถึง +13 โดยใช้ไอเทมดังนี้

Normal Enhancement : ใช้ไอเทม [Blessed Enhancement Stone]
* สามารถใช้ได้กับทุกระดับตีบวก มีโอกาสลดระดับตีบวก, รีเซ็ต หรือไอเทมเสียหาย

Protected Enhancement : ใช้ไอเทม [Blessed Enhancement Stone + Blessed Fluorite Ore]
* สามารถใช้กับอุปกรณ์ +4~10 เท่านั้น ป้องกันการลดระดับตีบวกหรือรีเซ็ต ไม่ป้องกันไอเทมเสียหาย

Special Enhancement : ใช้ไอเทม [Blessed Enhancement Stone + Blessed Fluorite Crystal]
* สามารถใช้กับอุปกรณ์ +11 ขึ้นไป ป้องกันการรีเซ็ต ไม่ป้องกันลดระดับตีบวก หรือไอเทมเสียหาย

5) ผลของการตีบวกมีดังนี้

Success : ระดับตีบวก +1
No Change : ระดับตีบวกเท่าเดิม
Downgraded : ระดับตีบวกลดลง -1
Reset : ระดับตีบวกรีเซ็ตเหลือ 0
Destroyed : ไอเทมถูกทำลายไม่สามารถใช้งานได้ สามารถคืนสภาพมาเหมือนเดิมด้วย Blessed Restoration Scroll

การอัพเกรด


Blessed Enhancement Stone

– ได้จากการแยกส่วนและดรอปจาก Dungeon/Field
– สามารถใช้อัพเกรดอุปกรณ์ไม่จำกัดเลเวล
– จำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับระดับตีบวกของอุปกรณ์ ดังนี้

ระดับอัพเกรดของอุปกรณ์ ไอเทมที่ต้องใช้
0 – 6 Blessed Enhancement Stone x 1
7 – 8 Blessed Enhancement Stone x 3
9 Blessed Enhancement Stone x 5
10 Blessed Enhancement Stone x 7
11 Blessed Enhancement Stone x 9
12 Blessed Enhancement Stone x 11

Blessed Fluorite Ore และ Blessed Fluorite Crystal 

การอัพเกรด  [Blessed Fluorite Ore] ป้องกันระดับตีบวกหรือรีเซ็ต ใช้กับอุปกรณ์ได้ถึงระดับ +4~10

การอัพเกรด  [Blessed Fluorite Crystal] ป้องกันการรีเซ็ต ใช้่กับอุปกรณ์ระดับอัพเกรด +11 ขึ้นไป

– ซื้อได้จาก Cash Shop
– ไม่จำกัดเลเวลของอุปกรณ์ และจำนวนที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับระดับตีบวก

ระดับอัพเกรดของอุปกรณ์ ไอเทมที่ต้องใช้
0 – 3 ใช้ไม่ได้
4 – 6 Blessed Fluorite Ore x 1
7 – 8 Blessed Fluorite Ore x 2
9 – 10 Blessed Fluorite Ore x 3
11 Blessed Fluorite Crystal x 1
12 Blessed Fluorite Crystal x 1

* สามารถนำ ‘Blessed Fluorite Ore 3ea’ แลกเป็น ‘Blessed Fluorite Crystal 1ea’ ได้กับ NPC Ariel


Blessed Restoration Scroll

การอัพเกรด  [Blessed Restoration Scroll] คืนสภาพให้อุปกรณ์ที่เสียหาย

– ซื้อได้จาก Cash Shop
– จำนวนที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับระดับตีบวกของอุปกรณ์

ระดับอัพเกรดของอุปกรณ์ ไอเทมที่ต้องใช้
1 – 7 Blessed Restoration Scroll x 1
8 – 9 Blessed Restoration Scroll x 2
10 – 11 Blessed Restoration Scroll x 3
12 Blessed Restoration Scroll x 4

El’s Hammer

– ใช้เพิ่มโอกาสตีบวกสำเร็จเป็น 2 เท่า
– สามารถได้รับ [Cobo] El’s Hammer (7 วัน) จากการทำ Mission รายเดือน

เควส เงื่อนไข ของรางวัล
[Monthly] The Blacksmith
has lost his El’s Hammer!
เลเวล 80 ขึ้นไป
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 3 ครั้ง
– เล่น PVP 3 ครั้ง
การอัพเกรด
[Cobo] El’s Hammer (7 วัน) 1ea