วิธีการติดตั้งตัวเกม Elsword

11329
วิธีการติดตั้งตัวเกม Elsword


 1. ในการเล่นเกมจะต้องมีตัวติดตั้งที่เรียกว่า Client โดยทำการดาวน์โหลดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์  
   เสียก่อน เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
 

                                                   วิธีการติดตั้งตัวเกม Elsword  

 2. โปรแกรมจะเตรียมการติดตั้งให้รอซักครู่ จากนั้นจะมีหน้าต่างติดตั้ง Elsword ขึ้นมา ให้กดปุ่ม 
   [ต่อไป] เพื่อเริ่มขั้นตอนการติดตั้ง
 

                                 วิธีการติดตั้งตัวเกม Elsword  

  3. เลือกติดตั้งเกม Elsword จากนั้นกดปุ่ม [ต่อไป] 

 วิธีการติดตั้งตัวเกม Elsword

  
  4. เลือกตำแหน่งที่ต้องการจะติดตั้งเกม หากต้องการติดตั้งในโฟลเดอร์ที่โปรแกรมกำหนดมา 
  ให้กดปุ่ม [ติดตั้ง]  เพื่อเริ่มการติดตั้งเกมได้เลย
 

 วิธีการติดตั้งตัวเกม Elsword

  5. เมื่อติดตั้งเกมเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม [เสร็จสิ้น] เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง 

 วิธีการติดตั้งตัวเกม Elsword

 6. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Elsword บนหน้า Desktop เพื่อเริ่มเล่นเกม 
                                                       วิธีการติดตั้งตัวเกม Elsword