[ES] Transcendence Skill/Attribute Revamp/Luto Mode Revamp

9766
Transcendence : Special Active Skill

อัพเดท Transcendence : Special Active Skill (ใช้ 300 MP) ของทุกตัวละคร

[ES] Transcendence Skill/Attribute Revamp/Luto Mode Revamp


Balance Patch

ปรับสมดุลของตัวละครดังนี้

 
ตัวละคร Skill การปรับเปลี่ยน
Rune Slayer Dash Jump XZ Attack range is decreased.
Thinking Outside the Box
Way of inreasing magical attack power is changed.
Lv.1 : Physical attack 4% ⇒ Magical attack +300
Lv.2 : Physical attack 8% ⇒ Magical attack +400
Lv.3 : Physical attack 12% ⇒ Magical attack +500
Lv.4 : Physical attack 15% ⇒ Magical attack +600
Void Princess Ruin
Sustainment time of black hall is decreased.
Attack range is decreased.
Reckless Fist Wild Charge Fist Blow damage 3874% ⇒ 3249%
Nuclear
Spear Attack 635% ⇒ 512%
Explosion 294% ⇒ 198%
Veteran Commander Ignition Crow – Napalm
Flaming Crows 2808% ⇒ 1872%
Sea of Flame 702% ⇒ 234%
PVP revision is decreased.
Harpoon Spear
First explosion 2314% ⇒ 1985%
Flame Shot 284% ⇒ 331%
Chain Explosion 284% ⇒ c331%
Deadly Chaser Deadly Shot Silver Shooter 2707 ~ 5414% ⇒ 1447 ~ 2894%
Grand Master Juggernaut Buster
Gust : 201% ⇒ 152%
Knockback : 3617% ⇒ 2729%
PVP revision is decreased.
Critical Dive Consecutive Attack 943% ⇒ 481%
Blazing Heart Fire Wall
Flame 550% ⇒ 365%
Heat 110% ⇒ 73%
PVP revision is increased.
Add DP use skill
In status of Configuration Mode (Awaken), if you use skill, DP is not consumed
⇒ 25% consumed.
Mastermind Install – Charged Impulser Black hall range is decreased.

Attribute Revamp
ปรับปรุงการเสริมพลังธาตุให้กับอุปกรณ์ดังนี้
 
1. Quadra Master Level

• เพิ่มจำนวนการใส่ธาตุ สูงสุดถึง Level 4 ขึ้นอยู่กับเลเวลของอุปกรณ์
 

เลเวลของอุปกรณ์ ระดับธาตุสูงสุดของ Weapon ระดับธาตุสูงสุดของ Armor
0~39 2 1
40~69 3 2
70~99 4 3
• ในกรณีที่ใส่ธาตุเดียวกันให้กับ Armor จะได้รับผลต้านทานธาตุดังนี้
 
จำนวนที่ใส่ธาตุเหมือนกัน ความต้านทาน
1 75
2 110
3 135
• จำนวน El Piece ที่ใช้สำหรับการใส่ธาตุใน Level สูงสุด จะเป็น 2 เท่าของเลเวลก่อนหน้า

2. ปรับปรุงผลการโจมตีธาตุ

ธาตุไฟ
    – ลดระยะเวลาการติดสถานะ แต่เพิ่มความเสียหายต่อวินาที
    – ศัตรูที่ติดสถานะ มีโอกาสได้รับผลอีกเป็น 2 เท่า
    – ความเสียหายจากไฟเพิ่มขึ้น เมื่อระดับธาตุเพิ่มขึ้น
    – เพิ่มเอฟเฟกต์ ‘Mana Burn’ (เมื่อศัตรูติด Debuff แล้ว MP จะลดลงต่อวินาที)

ธาตุพิษ
    – ความเสียหายจากพิษเพิ่มขึ้น เมื่อระดับธาตุเพิ่มขึ้น
    – เพิ่มระยะเวลาการติดสถานะ
    – เมื่อติดสถานะ Movement / Jump Speed ลดลง

ธาตุแสง
    – เพิ่มระยะเวลาการติดสถานะตัวแข็ง
    – หลังจากศัตรูติดสถานะ ศัตรูจะติด Debuff ‘Stoned Body’ (Physical/Magical Attack ลดลงระยะเวลาหนึ่ง)

ธาตุลม
    – สร้างความเสียหายโดยไม่สนใจพลังป้องกัน

ธาตุมืด
    – ปริมาณ MP ที่ฟื้นฟูลดลง

ธาตุน้ำแข็ง
    – เมื่อติดสถานะ เฉพาะ Attack Speed ที่ทำให้ลดลง (ไม่ลด Movement / Jump Speed อีกต่อไป)

3. การปรับปรุงขั้นตอนใส่ธาตุ

• ปรับปรุงค่าใช้จ่ายการใส่ธาตุและลบธาตุออก

• ในหน้าต่างเสริมพลังธาตุ เพิ่มการใส่ธาตุให้อาวุธถึง Level 4

• เพิ่มชื่อของระดับธาตุ

    Quadra Level Weapon
    : Blaze Quadra Master
    : Frozen Quadra Master
    : Poison Quadra Master
    : Quadra Master Piercing
    : Quadra Master Shock
    : Quadra Master Plague
    Armor Attribute 2nd Level
    : Great Fire Resistance
    : Great Water Resistance
    : Great Nature Resistance
    : Great Wind Resistance
    : Great Light Resistance
    : Great Darkness Resistance
    Armor Attribute 3rd Level
    : Strong Fire Resistance
    : Strong Water Resistance
    : Strong Nature Resistance
    : Strong Wind Resistance
    : Strong Light Resistance
    : Strong Darkness Resistance
[ES] Transcendence Skill/Attribute Revamp/Luto Mode Revamp

Luto Mode Revamp

ปรับปรุงการเข้า Luto Mode ดังนี้
 

1. ตัวละครเลเวลสูงมีโอกาสพบ Luto Mode มากขึ้น
 
เลเวลตัวละคร โอกาส
70 ~ 79 12%
80 ~ 89 18%
90 ~ 99 30%
2. ระดับความยากของ Secret Dungeon ขึ้นอยู่กับเลเวลตัวละคร
 
เลเวลตัวละคร ความยาก
70 ~ 79 1.5 เท่า
80 ~ 89 2 เท่า
90 ~ 99 3 เท่า
 
3. เพิ่มของรางวัล

• Luto Mode ให้ EXP 3 เท่า

• สามารถได้รับฉายา ‘Guardian of Secret Closed Space’ โดยนำไอเทม El Reward 300ea ไปแลกเปลี่ยนได้กับ NPC Ariel

[ES] Transcendence Skill/Attribute Revamp/Luto Mode Revamp
คุณสมบัติฉายา :
EXP +20%
สร้างความเสียหายให้บอส +10%
ในขณะ Awakening จะเปิดใช้งาน FEVER (Cooldown 180 วินาที) [Dungeon เท่านั้น]
มีโอกาส 15%  ที่จะได้ Title Count เพิ่ม

• แลกเปลี่ยน El Reward ได้กับ NPC Ariel
 

ไอเทมแลก ไอเทมได้รับ
El Reward 1ea <สุ่มระหว่าง>
Vitality Potion 5ea
William’s Apple Box 1ea
Mana Elixer 2ea
El Reward 5ea <สุ่มระหว่าง>
EXP Boost 100% 1ea (1 วัน)
Heroic Invitation 3ea
El Reward 300ea Guardian of Secret Closed Space 1ea
• เพิ่มเควสรายวัน Luto Mode
 
ประเภท เควส NPC เงื่อนไข รางวัล
รายวัน [Secret Dungeon]
Whirling Luto World
Ariel เลเวล 90 ขึ้นไป
เอาชนะ Luto Mode Boss 2 ครั้ง
El Reward 1ea
EXP / ED
4.  El Tree

ไปที่ ‘ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยพลังงาน El’ ในเมือง Elysion เมื่อเลือกเมนู ‘Throw’ สามารถใช้ไอเทม  Barrier’s Fragment 10ea ในการสุ่มรับรางวัลดังนี้
       2,000 ED / 4,000 ED / El Reward 1, 2, 4 หรือ 5ea

[ES] Transcendence Skill/Attribute Revamp/Luto Mode Revamp

Dungeon Result Revamp

ปรับปรุงหน้าสรุปผลดันเจี้ยน และรายละเอียดของ Rank ต่างๆ

1. หน้าสรุปผลดันเจี้ยน
• เมื่อจบดันเจี้ยน ลดระยะเวลาแสดงผลเคลียร์ดันเจี้ยน เนื่องจากยกเลิกการแสดงผลการเล่นที่ซ้ำซ้อน
• หน้าสรุปผลการเล่น ปรับมุมมองกล้องที่ตัวละครเป็นหลัก และแสดงรายละเอียดไว้ด้านข้างของหน้าจอ เมื่อกดดูจะขยายขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
• ปรับปรุงรายละเอียดในหน้าสรุปผลการเล่น Dungeon/PVP/Ereda Island
• สามารถดูรายชื่อตัวละครที่ติดอันดับ Rank 1-8 ในแต่ละประเภทได้

2. Rank แบ่งออกเป็น 
     – Kill /Assist/ Death Rank
     – Combo Rank
     – Damage Rank 
     – Technical Rank
     – Energy Explosion Number Rank
     – Gain MP Rank / Use MP Rank

3. Dungeon/PVP ได้รับรางวัลโบนัส เมื่อทำตามเงื่อนไขต่างๆได้
 

[ES] Transcendence Skill/Attribute Revamp/Luto Mode Revamp

[ES] Transcendence Skill/Attribute Revamp/Luto Mode Revamp


Mailbox Revamp

ปรับปรุงการใช้งานตู้จดหมายให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

1. สามารถกดรับไอเทมจากจดหมายได้พร้อมกันในครั้งเดียว
  > เพิ่มช่องสำหรับติ๊กเลือกที่ข้างหน้าชื่อจดหมาย
  > รับไอเทมจากจดหมายที่เลือก โดยกดปุ่ม ‘รับจดหมายที่เลือก’

2. ในกรณีที่ช่องเก็บของแท็ปใดเต็มหรือไม่เพียงพอ จะไม่สามารถรับไอเทมเข้าช่องเก็บของแท็ปนั้นได้

3. สามารถตรวจสอบไอเทมที่แนบมาในจดหมายได้ที่ใต้หัวข้อจดหมาย

4. จดหมายที่กดรับไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นจดหมายที่อ่านแล้ว
  > จดหมายระบบจะถูกลบอัตโนมัติ
  > จดหมายทั่วไปจะยังเก็บอยู่ในตู้จดหมาย

[ES] Transcendence Skill/Attribute Revamp/Luto Mode Revamp

EXP Boost Medal 100%

วางจำหน่าย EXP Boost Medal 100% ใน Cash Shop เริ่มวันที่ 8 ธ.ค. 59 หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นไป

[ES] Transcendence Skill/Attribute Revamp/Luto Mode Revamp


การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

• หากมีเควสที่เลเวลต่ำกว่าตัวละคร 5 เลเวลขึ้นไป เควสจะลบอัตโนมัติ
• Epic Quest เมื่อทำเควสจบจะไม่ได้รับรางวัล
• ปรับระดับความยากของเควส Camila Skill Training
• Epic Quest ในพื้นที่ Hamel จำนวนเควสลดลง


* ยกเลิกการสร้างและแลกเปลี่ยนไอเทม Henir’s Time and Space แบบเดิม ในวันที่ 8 ธ.ค. 59 ระหว่างปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
 
      – การใช้ Time and Space Element และ Time and Space Core อัพเกรด Dimension Equipment แบบเดิม
      – การอัพเกรด ‘4th Dimension Equipment แบบเดิม’ ไปเป็น ‘Henir : 1st Dimension Equipment แบบใหม่’
      – การแลกเปลี่ยนไอเทมวัตถุดิบแบบใหม่ไปเป็นแบบเดิม
             Time and Space Crystal 10ea
             Time and Space Crystal 20ea
             Time and Space Crystal 100ea
             Refined Time and Space Crystal 1ea