Eltrion MK2 Phase 3

21079

Eltrion MK2 Phase 3

Eltrion MK2 Phase 3
ด่านสุดท้ายของผู้พิทักษ์แห่งฟากฟ้า

เนื้อเรื่องหน้าด่านสุดท้ายของฐานป้องกันการต่อสู้ทางอากาศมีทั้งหมด 3 ด่าน ตั้งอยู่ที่ทางเข้าของเมือง Elysion
สถานที่นี้เป็นประตูสุดท้ายซึ่ง Eltrion MK2 Black คุ้มกันอยู่
ผู้กล้าจะต้องฝ่าฟันระบบป้องกันที่แน่นหนา จากการผนึกกำลังของ Eltrion MK2 Black ที่ยิ่งใหญ่ และฐานป้องกันสุดแกร่ง

Eltrion MK2 Phase 3

รูปแบบการต่อสู้

• โจมตีฐานป้องกันทางอากาศหน้าด่านสุดท้ายก่อนถึงทางเข้า Elysion
• เผชิญกับบอสที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งขึ้น
• ทั้งบอสและฐานป้องกันจะโจมตีผู้เล่นไปพร้อมกัน

Stage A : Eltrion MK2 Black โจมตีปกติ
Stage B : โจมตีร่วมกับฐานป้องกัน
Stage C : บินเข้าเทียบสถานีกลางอากาศ และโจมตีอย่างรุนแรงจากระยะไกล

Eltrion MK2 Phase 3

วิธีการต่อสู้

Stage A

Eltrion MK2 Phase 3  Eltrion MK2 Phase 3
ใช้มือซ้ายโจมตีจากบนลงล่าง โจมตีด้วย Floor Line ตลอดทั้งแถว
Eltrion MK2 Phase 3  Eltrion MK2 Phase 3
โจมตีในระยะตรงกลาง ใช้มือเดียวโจมตีในระยะที่เอื้อมถึง
Eltrion MK2 Phase 3  Eltrion MK2 Phase 3
โจมตีตามแนวตั้ง หลบหนีโดยการไปทางซ้าย-ขวา โจมตีด้วยมือทั้งสองข้าง

Stage B

Eltrion MK2 Phase 3  Eltrion MK2 Phase 3
โจมตีตัวละครอย่างช้าๆ ใช้มือยักษ์โจมตีจากทางซ้ายมาขวา มุมบนลงล่าง
Eltrion MK2 Phase 3  Eltrion MK2 Phase 3
โจมตีเฉพาะพื้นที่ตามแนวตั้ง ใช้มือยักษ์ทั้งสองข้างโจมตีพร้อมกัน
Eltrion MK2 Phase 3  Eltrion MK2 Phase 3
ใช้มือยักษ์โจมตีและปล่อยพลังจากด้านหลัง โจมตีผู้เล่นจากตรงกลางออกไปด้านข้างทั้งสองข้าง

Stage C

Eltrion MK2 Phase 3  Eltrion MK2 Phase 3
โจมตีจากระยะไกลมาทางด้านหน้า ไปทั้งด้านซ้ายและขวา ปล่อยจรวดนำวิถีโจมตีทั้งบริเวณ