วิธีการเข้าเกม Elsword

683

 


1.เข้าสู่เกม: 
ดับเบิ้ลคลิกที่ icon ELSWORD เพื่อเข้าสู่เกม 

                                                              

2.Login:  
ใส่ ID,Password เลือกว่าเป็น PlayID หรือ TCG จากนั้นคลิกปุ่ม [START] 

                           

3.เลือกเซิฟเวอร์:  
เลือกเซิฟเวอร์ที่ต้องการเล่น 

                         

4.เลือกตัวละคร: 
เลือกตัวละครที่ต้องการเล่น โดยจะมีให้เลือก 3 ตวละคร คือ Elsword, Aisha, Rena 

                            

5.สร้างตัวละคร: 
ใส่ชื่อตัวละคร จากนั้นกดปุ่ม[สร้าง] 

                            

6.เริ่มเกม: 
เลือกตัวละครที่ต้องการเล่น จากนั้นกดปุ่ม[เริ่มเกม] 
  -การสร้างตัวละครใหม่  สามารถคลิกที่ช่องตัวละครที่มีข้อความ "สร้างตัวละครใหม่"ได้ 
  -สามารถลบตัวละครได้ โดยการเลือกตัวละครที่ต้องการลบจากนั้นกดปุ่ม[ลบตัวละคร]