วิธีการเข้าเกม Elsword

11399
วิธีการเข้าเกม Elsword

 


1.เข้าสู่เกม: 
ดับเบิ้ลคลิกที่ icon ELSWORD เพื่อเข้าสู่เกม 

                                                             วิธีการเข้าเกม Elsword   

2.Login:  
ใส่ ID,Password เลือกว่าเป็น PlayID หรือ TCG จากนั้นคลิกปุ่ม [START] 

                          วิธีการเข้าเกม Elsword   

3.เลือกเซิฟเวอร์:  
เลือกเซิฟเวอร์ที่ต้องการเล่น 

                        วิธีการเข้าเกม Elsword   

4.เลือกตัวละคร: 
เลือกตัวละครที่ต้องการเล่น โดยจะมีให้เลือก 3 ตวละคร คือ Elsword, Aisha, Rena 

                          วิธีการเข้าเกม Elsword    

5.สร้างตัวละคร: 
ใส่ชื่อตัวละคร จากนั้นกดปุ่ม[สร้าง] 

                           วิธีการเข้าเกม Elsword   

6.เริ่มเกม: 
เลือกตัวละครที่ต้องการเล่น จากนั้นกดปุ่ม[เริ่มเกม] 
  -การสร้างตัวละครใหม่  สามารถคลิกที่ช่องตัวละครที่มีข้อความ "สร้างตัวละครใหม่"ได้ 
  -สามารถลบตัวละครได้ โดยการเลือกตัวละครที่ต้องการลบจากนั้นกดปุ่ม[ลบตัวละคร] 

                         วิธีการเข้าเกม Elsword

วิธีการเข้าเกม Elsword