2021 Harmony Festival

1597

2021 Harmony Festival

2021 Harmony Festival

 ระยะเวลากิจกรรม : 10-11-2021 15:00 ~ 1-12-2021 14:59

 


 

— Main Event

 

 1. 2021 Harmony Festival!
  : (10-11-2021 15:00 ~ 1-12-2021 14:59)
 2. 2021 Harmony Festival – Title Gain!
  : (10-11-2021 15:00 ~ 1-12-2021 14:59)
 3. 2021 Harmony Festival – Reset Ticket!
  : (10-11-2021 15:00 ~ 1-12-2021 14:59)
 4. 2021 Harmony Festival – Dungeon Burning!
  : (10-11-2021 15:00 ~ 1-12-2021 14:59)
 5. 2021 Harmony Festival – Special Gift for Event Dungeon Burning!
  : (10-11-2021 15:00 ~ 17-11-2021 14:59)
 6. Collect Harmony Coins to Exchange with Items You Want!
  : (10-11-2021 15:00 ~ 1-12-2021 14:59)

 

 


— รายละเอียด

 

1. 2021 Harmony Festival!

สามารถซื้อไอเทมพิเศษได้ในช่วง Harmony Festival

Sale NPC ราคา Sale
ทั่วไป Ariel 0 ED Harmony Festival Pie x1
ทั่วไป Ariel 100,000 ED Harmony Festival Cookie x1
ทั่วไป Ariel 100,000 ED Harmony Festival Steak x1
ทั่วไป Ariel 100,000 ED Harmony Festival Chicken x1
 • สามารถเข้าสู่ ‘Bonfire Site’ ผ่านไอค่อน UI และ Cobo Express ในช่วงกิจกรรมได้
 • สามารถรับบัฟต่อไปนี้ได้เมื่ออยู่ใน Bonfire Site เป็นเวลา 1 นาที
ระยะเวลา กิจกรรม
10-11-2021 15:00
~
1-12-2021 14:59
Physical/Magical Attack Power 5% Increase (Dungeon/Field)
EXP x1.5
Adaptation 3%

 

2. 2021 Harmony Festival – Title Gain!

จำนวนครั้ง ชื่อกิจกรรม เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด
1 ครั้ง
(10-11-2021~ 17-11-2021)
Harmony Festival! – Title เชื่อมต่อครบ 30 นาที [Cobo] Wise Peace Lover (7 Days) x1 เลเวล 10 ขึ้นไป
ต่อตัวละคร
1 ครั้ง
(17-11-2021~ 24-11-2021)
Harmony Festival! – Title เชื่อมต่อครบ 30 นาที [Cobo] Wise Peace Lover (7 Days) x1 เลเวล 10 ขึ้นไป
ต่อตัวละคร
1 ครั้ง
(24-11-2021~ 01-12-2021)
Harmony Festival! – Title เชื่อมต่อครบ 30 นาที [Cobo] Wise Peace Lover (7 Days) x1 เลเวล 10 ขึ้นไป
ต่อตัวละคร
 • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 1-12-2021 14:59
 • รีเซ็ตทุกสัปดาห์ เวลาเปิดอัตโนมัติ

 

3. 2021 Harmony Festival – Reset Ticket!

จำนวนครั้ง ชื่อกิจกรรม เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด
1 ครั้ง
(10-11-2021~ 17-11-2021)
Harmony Festival! – Reset Ticket เชื่อมต่อครบ 30 นาที [Cobo] Reset Ticket Selective Cube x1 เลเวล 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
1 ครั้ง
(17-11-2021~ 24-11-2021)
Harmony Festival! – Reset Ticket เชื่อมต่อครบ 30 นาที [Cobo] Reset Ticket Selective Cube x1 เลเวล 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
1 ครั้ง
(24-11-2021~ 01-12-2021)
Harmony Festival! – Reset Ticket เชื่อมต่อครบ 30 นาที [Cobo] Reset Ticket Selective Cube x1 เลเวล 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
 • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 1-12-2021 14:59
 • รีเซ็ตทุกสัปดาห์ เวลาเปิดอัตโนมัติ

 

4. 2021 Harmony Festival – Dungeon Burning!

ระยะเวลา กิจกรรม
10-11-2021 15:00
~
17-11-2021 14:59
Event Dungeon Reward x2
10-11-2021 15:00
~
24-11-2021 14:59
Elrianode / Secret Dungeon / Heroic Dungeon / Pruinaum Entry
Free Secret Dungeon All Open
24-11-2021 15:00
~
1-12-2021 14:59
Raid Drop Rate x2 (Varnimyr / Pruinaum)
*Story Mode Included

 

5. 2021 Harmony Festival – Special Gift for Event Dungeon Burning!

จำนวนครั้ง ชื่อกิจกรรม เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด
1 ครั้ง Harmony Festival! – Event Dungeon Entry Ticket เชื่อมต่อครบ 5 นาที [Cobo] Event Dungeon Entry Ticket Selective Cube x3 เลเวล 10 ขึ้นไป
ต่อบัญชี
 • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 1-12-2021 14:59

 

6. Collect Harmony Coins to Exchange with Items You Want!

เควส ชื่อเควส เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด
รายวัน [EVENT] Harmony Festival! – Dungeon (1) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลของตัวเอง 1 ครั้ง [Cobo] Harmony Festival Coin x2 เลเวล 10 ขึ้นไป, ต่อบัญชี
รายวัน [EVENT] Harmony Festival! – Dungeon (2) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลของตัวเอง 2 ครั้ง [Cobo] Harmony Festival Coin x2 เลเวล 10 ขึ้นไป, ต่อบัญชี
รายวัน [EVENT] Harmony Festival! – Dungeon (3) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลของตัวเอง 3 ครั้ง [Cobo] Harmony Festival Coin x2 เลเวล 10 ขึ้นไป, ต่อบัญชี
รายวัน [EVENT] Harmony Festival! – Consumable ใช้ไอเทมใน Quick Slot 30 ครั้ง [Cobo] Harmony Festival Coin x2 เลเวล 10 ขึ้นไป, ต่อบัญชี
รายวัน [EVENT] Harmony Festival! – Skill ใช้สกิล 30 ครั้ง [Cobo] Harmony Festival Coin x2 เลเวล 10 ขึ้นไป, ต่อบัญชี
รายสัปดาห์ [EVENT] Weekly

Harmony Festival!

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวลของตัวเอง 15 ครั้ง [Cobo] Harmony Festival Coin x50 เลเวล 10 ขึ้นไป, ต่อบัญชี

 

ใช้ Harmony Festival Shop ผ่าน UI Harmony Festival Shop

NPC การแลก วัตถุดิบ รางวัล
Shop UI เลือก [Cobo] Harmony Festival Coin x1 [Luriel] Red-Bean Sherbet x1

[Luriel] Refined Recovery Potion x1

เลือก [Cobo] Harmony Festival Coin x2

(Exchange Limit: 3)

[Cobo] Harmony Festival Phoru x1

[Cobo] Harmony Festival Ukulele x1

เลือก [Cobo] Harmony Festival Coin x5

(Exchange Limit: 5)

[Cobo] Shining Imprint Stone Support Cube x1

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube x1

เลือก [Cobo] Harmony Festival Coin x10 [Luriel] Elrian Chair x1

[Luriel] Elrian Carpet x1

[Luriel] Elrian Ornament x1

[Luriel] Elrian Wallpaper x1

[Luriel] Elrian Desk x1

[Luriel] Elrian Pillar x1

[Luriel] Elrian Window x1

[Luriel] Elrian Flooring x1

*Place 3 or more to obtain the El House season buff

(Until 2021-12-21 23:59)

(Does not stack with DIY El House Season Buff)

เลือก [Cobo] Harmony Festival Coin x20

(Exchange Limit: 3)

[Luriel] Plegas’s Labyrinth Key x1

[Luriel] Titan’s Grotto Key x1

เลือก [Cobo] Harmony Festival Coin x30

(Exchange Limit: 3)

[Cobo] Spectral Amethyst Cube (50) x1

[Luriel] Sage’s Magic Stone x20

ทั้งหมด [Cobo] Harmony Festival Coin x40

(Exchange Limit: 1)

[Cobo] Reset Ticket Selective Cube x1
ทั้งหมด [Cobo] Harmony Festival Coin x100

(Exchange Limit: 3)

[Luriel] Magic Wardrobe Ticket (Harmony Festival Costume Suit) x1

 

 

* ข้อมูลอ้างอิง

กล่อง ชื่อกล่อง

รางวัล

เลือก [Cobo] Reset Ticket Selective Cube [Luriel] Crimson Trace Reset Ticket 1

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket 1

เลือก [Cobo] Event Dungeon Entry Selective Ticket Cube [Luriel] Part Time Log x5

[Luriel] ELSTAR Signing Event Ticket x5

[Luriel] Downtown Elrios Cafe Coupon x5

[Luriel] Elrios City Map x5

[Luriel] Concert Bracelet x5

[Luriel] Velder Academy Library Card x5

[Luriel] Velder Academy Athletic Meet Qualification x5

[Luriel] Velder Academy Concert Ticket x5

[Luriel] Heart El Puzzle Play Ticket x5

ทั้งหมด [Cobo] Spectral Amethyst Cube (50) Spectral Amethyst x50
ทั้งหมด [Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube [Luriel] Yellow Shining Mystic Stone x5

[Luriel] Red Shining Mystic Stone x5

[Luriel] Blue Shining Mystic Stone x5

[Luriel] Giant Shining Mystic Stone x1

ทั้งหมด [Cobo] Shining Imprint Stone Support Cube [Luriel] Shining Crimson Imprint Stone x1

[Luriel] Shining Indigo Imprint Stone x1

[Luriel] Shining Gold Imprint Stone x1

 

 

ชื่อไอเทม Stackable คลัง แลกเปลี่ยน ขาย ลบอัตโนมัติ หมายเหตุ
Harmony Festival Pie O X X X 1-12-2021 14:59
Harmony Festival Cookie O X X X 1-12-2021 14:59
Harmony Festival Steak O X X X 1-12-2021 14:59
Harmony Festival Chicken O X X X 1-12-2021 14:59
[Cobo] Wise Peace Lover (7 Days) X X X X 1-12-2021 14:59
[Cobo] Reset Ticket Selective Cube X O X X 1-12-2021 14:59
[Luriel] Crimson Trace Reset Ticket X O X X
[Luriel] Soul Trace Reset Ticket X O X X
[Cobo] Event Dungeon Entry Selective Ticket Cube O O X O 1-12-2021 14:59
[Luriel] Part Time Log O O X O
[Luriel] ELSTAR Signing Event Ticket O O X O
[Luriel] ELSTAR Signing Event Ticket O O X O
[Luriel] Downtown Elrios Cafe Coupon O O X O
[Luriel] Elrios City Map O O X O
[Luriel] Concert Bracelet O O X X
[Luriel] Velder Academy Library Card O O X O
[Luriel] Velder Academy Athletic Meet Qualification O O X O
[Luriel] Velder Academy Concert Ticket O O X O
[Luriel] Heart El Puzzle Play Ticket O O X O
[Cobo] Harmony Festival Coin O O X X 1-12-2021 14:59
[Cobo] Harmony Festival Phoru X O X X 1-12-2021 14:59
[Cobo] Harmony Festival Ukulele X O X X 1-12-2021 14:59
[Luriel] Red-Bean Sherbet O O X O
[Luriel] Refined Recovery Potion O O X O
[Luriel] Sage’s Magic Stone O O X O
[Luriel] Titan’s Grotto Key O O X X
[Cobo] Spectral Amethyst Cube (50) X O X X 1-12-2021 14:59
[Luriel] Plegas’s Labyrinth Key O O X X
[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube O O X X 1-12-2021 14:59
[Cobo] Shining Imprint Stone Support Cube O O X X 1-12-2021 14:59
[Luriel] Magic Wardrobe Ticket (Harmony Festival) X O X X
[Luriel] Elrian Chair X O X X
[Luriel] Elrian Desk X O X X
[Luriel] Elrian Carpet X O X X
[Luriel] Elrian Pillar X O X X
[Luriel] Elrian Ornament X O X X
[Luriel] Elrian Window X O X X
[Luriel] Elrian Wallpaper X O X X
[Luriel] Elrian Flooring X O X X
Spectral Amethyst O X X O
[Luriel] Yellow Shining Mystic Stone O O X O
[Luriel] Red Shining Mystic Stone O O X O
[Luriel] Blue Shining Mystic Stone O O X O
[Luriel] Giant Shining Mystic Stone O O X O
[Luriel] Shining Crimson Imprint Stone O O X O
[Luriel] Shining Indigo Imprint Stone O O X O
[Luriel] Shining Gold Imprint Stone O O X O

 


2021 Harmony Festival 2021 Harmony Festival

2021 Harmony Festival ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564