2022 Harmony Festival

2038

2022 Harmony Festival

2022 Harmony Festival

 ระยะเวลากิจกรรม : 26-10-2022 14:00 ~ 23-11-2022 13:59


Main Event

1. 2022 Harmony Festival! (26-10-2022 14:00 ~ 23-11-2022 13:59)
2. 2022 Harmony Festival – Guardian Peace Maker (26-10-2022 14:00 ~ 23-11-2022 13:59)
3. 2022 Harmony Festival – Burning! (26-10-2022 14:00 ~ 23-11-2022 13:59)
4. Harmony Festival Balloon Pop! (26-10-2022 14:00 ~ 23-11-2022 13:59)


— รายละเอียด

1. 2022 Harmony Festival!

สามารถซื้อไอเทมของใช้พิเศษได้ในช่วงกิจกรรม Harmony Festival

การขาย

NPC

ราคา

การขาย

ธรรมดา

Ariel

0 ED

[Cobo] Harmony Festival Pie x1

ธรรมดา

Ariel

10,000 ED

[Cobo] Harmony Festival Cookie x1

ธรรมดา

Ariel

10,000 ED

[Cobo] Harmony Festival Steak x1

ธรรมดา

Ariel

10,000 ED

[Cobo] Harmony Festival Chicken x1

สามารถเข้าสู่Bonfire Site’ ได้ผ่านไอคอน UI และ Cobo Express ในช่วงกิจกรรมได้

สามารถรับบัพต่อไปนี้ได้โดยการยืนใน the Bonfire Site เป็นเวลา 1 นาที

เพิ่มพื้นที่ Night Sky ใน Bonfire Site แล้ว

ระยะเวลา

กิจกรรม

26-10-2022 14:00 ~ 23-11-2022 13:59

Physical/Magical Attack Power เพิ่มขึ้น 5% (ดันเจี้ยน/ฟิลด์)
EXP 50%

Adaptation 3%

2. 2022 Harmony Festival – Guardian Peace Maker

จำนวนครั้ง

ชื่อกิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

1

(26-10-2022 ~

02-11-2022)

Harmony Festival! – Guardian Peace Maker

เชื่อมต่อนาน 30 นาที

[Cobo] Guardian Peace Maker (7 Days) x1

Lv. 10 ขึ้นไป, ต่อตัวละคร

1

(02-11-2022 ~

09-11-2022)

Harmony Festival! – Guardian Peace Maker

เชื่อมต่อนาน 30 นาที

[Cobo] Guardian Peace Maker (7 Days) x1

Lv. 10 ขึ้นไป, ต่อตัวละคร

1

(09-11-2022 ~

16-11-2022)

Harmony Festival! – Guardian Peace Maker

เชื่อมต่อนาน 30 นาที

[Cobo] Guardian Peace Maker (7 Days) x1

Lv. 10 ขึ้นไป, ต่อตัวละคร

1

(16-11-2022~

23-11-2022)

Harmony Festival! – Guardian Peace Maker

เชื่อมต่อนาน 30 นาที

[Cobo] Guardian Peace Maker (7 Days) x1

Lv. 10 ขึ้นไป, ต่อตัวละคร

  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 23-11-2022 13:59
  • รีเซ็ตทุกวันพุธ 14:00

3. 2022 Harmony Festival – Burning!

ระยะเวลา

กิจกรรม

26-10-2022 14:00 ~ 09-11-2022 13:59

เข้า Elrianode / Secret Dungeon / Heroic Dungeon / Pruinaum ฟรี

เปิด Secret Dungeon ทั้งหมด

รางวัลดันเจี้ยนรายวันพิเศษเพิ่มเติม 1 ชิ้น

*ทับซ้อนกับเอฟเฟกต์ Elrios Pass

09-11-2022 14:00 ~ 23-11-2022 13:59

เปิด Titan’s Grotto, Plegas’s Labyrinth ตลอดเวลา

*จำนวนครั้งในการเข้าจะถูกรีเซ็ตในช่วงเวลาเปิดของดันเจี้ยนตามปกติ

จำนวนฉายา Titan’s Grotto, Plegas’s Labyrinth x2

4. Harmony Festival Balloon Pop!

สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Balloon Pop ได้ผ่าน UI กิจกรรมที่อยู่ด้านบนของจอ

กิจกรรม Balloon Pop แบ่งเป็น 2 ช่วง จำนวนลูกดอกจะยังคงอยู่ต่อเนื่องจนช่วงที่ 2 แต่กระดานปาลูกโป่งจะเริ่มใหม่

ช่วงที่ 1) หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 26-10-2022 ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 09-11-2022

ช่วงที่ 2) หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 09-11-2022 ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 23-11-2022

เคลียร์เควสต์กิจกรรมเพื่อรับ Harmony Festival Balloon Dart

เมื่อปาลูกดอกและทำให้ลูกโป่งแตก จะได้รับตั๋วแลกเปลี่ยน ผู้เล่นสามารถใช้ตั๋วแลกเปลี่ยนกับ Ariel เพื่อแลกเป็นไอเทมมีประโยชน์ได้

ลูกโป่งบางลูกจะมีตั๋วแลกเปลี่ยน 2 ชิ้น บางลูกอาจจะมีตั๋วแลกเปลี่ยน 1 ชิ้น

ผู้เล่นสามารถกดเมาส์เพื่อเติมเกจสำหรับใช้ลูกดอกทั้งหมดในครั้งเดียว

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

รายวัน

ต่อเนื่อง

[EVENT] Harmony Festival Balloon Pop! (1)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่

เหมาะกับเลเวล 2 ครั้ง

[Cobo] Harmony Festival Balloon Dart x1

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

[EVENT] Harmony Festival Balloon Pop! (2)

ใช้ไอเทม Quick Slot 10 ครั้ง

[Cobo] Harmony Festival Balloon Dart x1

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

[EVENT] Harmony Festival Balloon Pop! (3)

ใช้สกิล 15 ครั้ง

[Cobo] Harmony Festival Balloon Dart x1

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

รายสัปดาห์

[EVENT] Harmony Festival Balloon Dart King!

เคลียร์ดันเจี้ยนที่

เหมาะกับเลเวล 15 ครั้ง

[Cobo] Harmony Festival Balloon Dart x3

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

 

NPC

แลกเปลี่ยน

วัตถุดิบ

รางวัล

Ariel

เลือก

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket x1

[Cobo] Elixir Selective Cube x1

[Cobo] Apple Selective Cube x1

ทั้งหมด

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket x3

(Exchange Limit: 5)

[Cobo] Harmony Festival Candle Fireworks Custom Idle Motion Cube x1

ทั้งหมด

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket x5

[Cobo] Fused Elixir Selective Cube x1

ทั้งหมด

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket x7

(Exchange Limit: 5)

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube x1

ทั้งหมด

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket x10

(Exchange Limit: 5)

[Luriel] El Resonance Point Reset Coin x3

ทั้งหมด

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket x12

(Exchange Limit: 3)

[Luriel] Blessed Time and Space Scroll x2

ทั้งหมด

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket x15

(Exchange Limit: 2)

[Cobo] Harmony Fishing Equipment Cube x1

ทั้งหมด

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket x18

(Exchange Limit: 2)

[Luriel] Elria’s Blessing (30 Days) x1

เลือก

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket x20

[Luriel] Titan’s Grotto Key x2

[Luriel] Plegas’s Labyrinth Key x2

ทั้งหมด

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket x25

[Cobo] Reset Ticket Select Cube x1

เลือก

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket x30

[Luriel] Sage’s Magic Stone x100

Spectral Amethyst x500

Tenebrous Aura x400

ทั้งหมด

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket x35

(Exchange Limit: 1)

[Cobo] Warrior’s Skill Ring Select Cube x1

  • สิ้นสุดการแลกเปลี่ยนในวันที่ 23-11-2022 13:59

* อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

เลือก

[Cobo] Elixir Selective Cube

[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) x1

[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) x1

[Luriel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) x1

[Luriel] Blessed Blazing Bomb (Elixir) x1

[Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir) x1

[Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) x1

[Luriel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) x1

[Luriel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) x1

เลือก

[Cobo] Apple Selective Cube

[Luriel] Organic Apple x3

[Luriel] Giant Stone Apple x1

[Luriel] Superhuman Organic Apple x1

[Luriel] Twister Andromeda Apple x1

ทั้งหมด

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube

[Luriel] Yellow Shining Mystic Stone x30

[Luriel] Red Shining Mystic Stone x30

[Luriel] Blue Shining Mystic Stone x30

[Luriel] Giant Shining Mystic Stone x10

เลือก

[Cobo] Fused Elixir Selective Cube

[Luriel] Adaptation Giant Potion (Elixir) x1

[Luriel] Adaptation Denif’s Ice Orb (Elixir) x1

[Luriel] Adaptation Ventus’ Wings (Elixir) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Fishing Equipment Cube

[Luriel] Fishing VIP Service Ticket (1 Days) x1

[Cobo] Harmony Spinning Reel x1

[Cobo] Harmony Bobber x1

[Cobo] Harmony Fish Bait x300

เลือก

[Cobo] Reset Ticket Select Cube

[Luriel] Crimson Trace Reset Ticket x1

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket x1

เลือก

[Cobo] Warrior’s Skill Ring Select Cube

[Ariel] Flexible Warrior’s Skill Ring x1

[Ariel] Tenacious Warrior’s Skill Ring x1

[Ariel] Strong Warrior’s Skill Ring x1

[Ariel] Brave Warrior’s Skill Ring x1

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Festival Candle Fireworks Custom Idle Motion Cube

[Luriel] Harmony Festival Candle Fireworks: Elsword ~ Noah x1

  • [Cobo] Harmony Festival Candle Fireworks Custom Idle Motion Cube จะประกอบด้วยรางวัลสำหรับตัวละครที่เปิดกล่อง

Firework
2022 Harmony Festival

– NPC Fishing Site Helen จะมีไอเทมแลกเปลี่ยนดังนี้

NPC

แลกเปลี่ยน

วัตถุดิบ

รางวัล

Fishing Site Helen

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Minnow x1

El Resonance Potion (x20 Concentrate) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Carp x1

El Resonance Potion (x50 Concentrate) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Lizard Bass x1

El Resonance Potion (x80 Concentrate) x1

 

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Harmony Festival Pie

O

X

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Harmony Festival Cookie

O

X

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Harmony Festival Steak

O

X

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Harmony Festival Chicken

O

X

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Guardian Peace Maker (7 Days)

X

X

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Harmony Festival Balloon Dart

O

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Balloon Pop Exchange Ticket

O

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Elixir Selective Cube

O

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Apple Selective Cube

O

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Harmony Festival Candle Fireworks Custom Idle Motion Cube

X

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Fused Elixir Selective Cube

O

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube

X

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Luriel] El Resonance Point Reset Coin

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Time and Space Scroll

O

O

X

O

[Cobo] Harmony Fishing Equipment Cube

X

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Luriel] Elria’s Blessing (30 Days)

X

O

X

X

[Luriel] Titan’s Grotto Key

O

O

X

X

[Luriel] Plegas’s Labyrinth Key

O

O

X

X

[Cobo] Reset Ticket Select Cube

X

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

Spectral Amethyst

O

O

X

O

Tenebrous Aura

O

O

X

O

[Cobo] Warrior’s Skill Ring Select Cube

X

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Blazing Bomb (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir)

O

O

X

O

[Luriel] Organic Apple

O

O

X

O

[Luriel] Giant Stone Apple

O

O

X

O

[Luriel] Superhuman Organic Apple

O

O

X

O

[Luriel] Twister Andromeda Apple

O

O

X

O

[Luriel] Yellow Shining Mystic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Red Shining Mystic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Blue Shining Mystic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Giant Shining Mystic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Adaptation Giant Potion (Elixir)

O

O

X

X

[Luriel] Adaptation Denif’s Ice Orb (Elixir)

O

O

X

X

[Luriel] Adaptation Ventus’ Wings (Elixir)

O

O

X

X

[Luriel] Fishing VIP Service Ticket (1 Days)

X

O

X

X

[Cobo] Harmony Spinning Reel

X

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Harmony Bobber

X

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Harmony Fish Bait

O

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Luriel] Crimson Trace Reset Ticket

X

O

X

X

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket

X

O

X

X

[Luriel] Harmony Festival Candle Fireworks: Elsword ~ Noah

X

O

X

X

[Ariel] Flexible Warrior’s Skill Ring

X

X

X

X

ไม่สามารถใช้ Magic Wardrobe ได้, ไม่สามารถDismantle ได้

[Ariel] Tenacious Warrior’s Skill Ring

X

X

X

X

[Ariel] Strong Warrior’s Skill Ring

X

X

X

X

[Ariel] Brave Warrior’s Skill Ring

X

X

X

X

[Cobo] Harmony Minnow

O

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Harmony Carp

O

O

X

X

23-11-2022 13:59

[Cobo] Harmony Lizard Bass

O

O

X

X

23-11-2022 13:59

El Resonance Potion (x20 Concentrate)

O

O

X

O

El Resonance Potion (x50 Concentrate)

O

O

X

O

El Resonance Potion (x80 Concentrate)

O

O

X

O

 


2022 Harmony Festival  2022 Harmony Festival  2022 Harmony Festival  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 26 ตุลาคม 2565