Find the Hedgehog!

1773

Find the Hedgehog!

 

Find the Hedgehog!

 ระยะเวลากิจกรรม : 26-01-2022 (15:00) ~ 23-02-2022 (14:59)

 


 

— Main Event

 

 1. Find the Hedgehog!
  : (26-01-2022 15:00 ~ 23-02-2022 14:59)

 


— รายละเอียด

 

1. Find the Hedgehog!

ในช่วงเวลากิจกรรม UI ‘Find the Hedgehog!’ จะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ
คลิกที่ UI เพื่อเริ่มกิจกรรม Find the Hedgehog

 

1) ดีไซน์พื้นฐาน
  1. ผู้เล่นจะเห็น Radish Farm เมื่อเปิด UI, Hedgehog 1 ตัวจะซ่อนอยู่ในฟาร์ม และผู้เล่นสามารถใช้ Trowel 1 อันเพื่อรับ Radish หรือ Hedgehog ได้
  2. หากคลิกที่ Random Select จาก UI จะใช้ Trowel 1 อันเพื่อรับ Radish หรือ Hedgehog
  3. หากเจอ Hedgehog สำเร็จ จะได้รับ “Hedgehog” 1 ตัว และฟาร์มจะถูกรีเซ็ต
  4. หากหา Hedgehog ไม่เจอ จะได้รับ “Radish” 1 ชิ้น
  5. ‘Radish’ และ ‘Hedgehog’ ที่ได้รับสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมหนึ่งชิ้นจากรายการรางวัลได้

 

2) วิธีการได้รับ Trowel
  1. Item Mall : ชาร์จ Trowel 1 ชิ้นทุกๆ 100 K-Ching ที่ใช้ใน Item Mall
  2. ใช้ไอเทม Trowel : รับไอเทม Trowel จากเควสต์กิจกรรมเพื่อเพิ่มจำนวนของ Trowel และใช้ Trowel ชิ้นเพื่อเพิ่มจำนวนของ Trowel

 

เควสต์ ชื่อเควสต์ เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด
รายวัน [EVENT] Find the Hedgehog! เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 1 ครั้ง 1 [Cobo] Trowel Lv. 10 ขึ้นไป/ต่อบัญชี

 

3) ข้อมูลไอเทมรางวัล
  1. รางวัลแลก Radish : ได้รับ Radish เมื่อค้นหา Hedgehog ล้มเหลว ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมดังต่อไปนี้ได้
   รางวัล จำนวน Radish ที่ต้องการ
   Premium MP Potion 5 ชิ้น 1
   Organic Apple 10 ชิ้น 5
   Complete Recovery Potion 10 ชิ้น 5
   Red-Bean Sherbet 10 ชิ้น 10
   Premium MP Potion 50 ชิ้น 10
   Organic Apple 100 ชิ้น 50
   Complete Recovery Potion 100 ชิ้น 50
   Red-Bean Sherbet 100 ชิ้น 100
  2. รางวัลแลก Radish : ได้รับ Hedgehog เมื่อค้นหา Hedgehog สำเร็จ ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมดังต่อไปนี้ได้
กลุ่ม รางวัล จำนวน Hedgehog ที่ต้องการ
กลุ่ม 1

(รับรางวัลซ้ำ)

[Luriel] Spectral Amethyst Cube (10) x1 1
10 Blessed Time and Space Scroll 3
กลุ่ม 2-1

(สามารถได้รับอีกครั้งหลังรีเซ็ต)

Ice Burner (Rosa Lethe) x10 8
กลุ่ม 3-1

(สามารถได้รับหลังได้รับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 2-1)

 

Eligos (White) Top Piece Cube 14
Eligos (White) Bottom Piece Cube 14
Eligos (White) Gloves Cube 13
Eligos (White) Shoes Cube 13
Eligos (White) Hair Cube 16
Eligos (White) Hat Cube 16
กลุ่ม 2-2

(สามารถได้รับอีกครั้งหลังรีเซ็ต)

Ice Burner (Rosa Lethe) x10 8
กลุ่ม 3-2

(สามารถได้รับหลังได้รับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 2-2)

 

Eligos (White) Weapon Cube 16
Eligos (White) Accessory (Top Piece) Cube 16
Eligos (White) Accessory (Face Middle) Cube 16
Eligos (White) Accessory (Earring) Cube 16
 • ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้เฉพาะกลุ่ม 1, กลุ่ม 2-1 และกลุ่ม 2-2 ในตอนเริ่มต้นเท่านั้น ส่วนกลุ่ม 3-1, 3-2 จะไม่สามารถรับรางวัลได้
 • รางวัลกลุ่ม 3-1 จะใช้ได้หลังจากรับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 2-1 และรางวัลกลุ่ม 3-2 จะใช้ได้หลังจากรับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 2-2
 • การรับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 3-1 จะรีเซ็ตรางวัล และผู้เล่นจะสามารถรับรางวัลจากกลุ่ม 2-1 ได้อีกครั้ง รางวัลกลุ่ม 3-1 จะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจะได้รับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 2-1 อีกครั้ง
 • การรีเซ็ตกลุ่ม 3-1 จะรีเซ็ตรางวัลกลุ่ม 2-1/3-1 เท่านั้น (กลุ่ม 2-2/3-2 จะไม่ถูกรีเซ็ต) (เหมือนเดิมสำหรับ 3-2)
 • บัฟ Eligos (White) Ice Burner Season จะมีระยะเวลาต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ (26-01-2022 15:00 ~ 09-03-2022 14:59)

 

* ข้อมูลอ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด Eligos (White) Top Piece Cube Eligos (White) Top Piece (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Eligos (White) Bottom Piece Cube Eligos (White) Bottom Piece (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Eligos (White) Gloves Cube Eligos (White) Gloves (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Eligos (White) Shoes Cube Eligos (White) Shoes (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Eligos (White) Hair Cube Eligos (White) Hair (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Eligos (White) Weapon Cube Eligos (White) Weapon (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Eligos (White) Hat Cube Eligos (White) Hat (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Eligos (White) Accessory (Top Piece) Cube Eligos (White): Demonic Wings (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Eligos (White) Accessory (Face Middle) Cube Eligos (White): Evil Eye of Flames (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Eligos (White) Accessory (Earring) Cube Eligos (White): Demonic Earcuff (Elsword~Noah)
ทั้งหมด [Luriel] Spectral Amethyst Cube (10) [Luriel] Spectral Amethyst x10

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Trowel X X X X 23-02-2022 14:59
Premium MP Potion O O O O
Organic Apple O O O O
Complete Recovery Potion O O O O
Red-Bean Sherbet O O O O
[Luriel] Spectral Amethyst Cube (10) O O X X
[Luriel] Spectral Amethyst O X X O
Blessed Time and Space Scroll O O O X
Ice Burner (Rosa Lethe) O O O X
Eligos (White) Top Piece Cube X O O X
Eligos (White) Bottom Piece Cube X O O X
Eligos (White) Gloves Cube X O O X
Eligos (White) Shoes Cube X O O X
Eligos (White) Hair Cube X O O X
Eligos (White) Weapon Cube X O O X
Eligos (White) Hat Cube X O O X
Eligos (White) Accessory (Top Piece) Cube X O O X
Eligos (White) Accessory (Face Middle) Cube X O O X
Eligos (White) Accessory (Earring) Cube X O O X
Eligos (White) Top Piece (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe ได้
Eligos (White) Bottom Piece (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe ได้
Eligos (White) Gloves (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe ได้
Eligos (White) Shoes (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe ได้
Eligos (White) Hair (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe ได้
Eligos (White) Weapon (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe ได้
Eligos (White) Hat (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe ได้
Eligos (White): Demonic Wings (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe ได้
Eligos (White): Evil Eye of Flames (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe ได้
Eligos (White): Demonic Earcuff (Elsword~Noah) X O O X สามารถใส่ใน Magic Wardrobe ได้

 


Find the Hedgehog! Find the Hedgehog! Find the Hedgehog! ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 26 มกราคม 2565