Cash Shop Update 24/08/2565

659

Cash Shop Update 24/08/2565
Cash Shop Update
วัน เดือน ปี
24/08/2565


Ice Burner (Noah Nereid)
(24-08-2022 15:00 ~ 18-10-2022 14:59)
Cash Shop Update 24/08/2565

Nereid Eye : Noah
(24-08-2022 15:00 ~ 18-10-2022 14:59)
Cash Shop Update 24/08/2565

Ice Burner (Noah Nereid) 1+1 Package
(จำกัดการซื้อเพียง 10)
(24-08-2022 15:00 ~ 30-08-2022 14:59)

Plus Alpha Package 01 (Apostolos)
(24-08-2022 15:00 ~ 20-09-2022 14:59)

Plus Alpha Package 02 (Apostolos)
(24-08-2022 15:00 ~ 20-09-2022 14:59)

Special Blessed Fluorite Ore Package
(จำกัดการซื้อ 2 ทุกสัปดาห์)
(24-08-2022 15:00 ~ 20-09-2022 14:59)

Special Blessed Chlorite Seed (10%) Package
(จำกัดการซื้อ 1 ทุกสัปดาห์)
(24-08-2022 15:00 ~ 20-09-2022 14:59)


Cash Shop Update 24/08/2565  Cash Shop Update 24/08/2565  Cash Shop Update 24/08/2565  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 24 สิงหาคม 2565