Find the Hedgehog!

967

Find the Hedgehog!

Find the Hedgehog!

 ระยะเวลากิจกรรม : 24-08-2022 (14:00) ~ 20-09-2022 (14:59)


— Main Event

Find the Hedgehog!
: (24-08-2022 14:00 ~ 21-09-2022 13:59)


— รายละเอียด

Find the Hedgehog!

ในช่วงเวลากิจกรรม UI ‘Find the Hedgehog!’ จะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ
คลิกที่ UI เพื่อเริ่มกิจกรรม Find the Hedgehog

1) พื้นฐานการเล่น
  1. ผู้เล่นจะเห็น Radish Farm เมื่อเปิด UI, Hedgehog 1 ตัวจะซ่อนอยู่ในฟาร์ม และผู้เล่นสามารถใช้ Trowel 1 อันเพื่อรับ Radish หรือ Hedgehog ได้
  2. หากคลิกที่ Random Select จาก UI จะใช้ Trowel 1 อันเพื่อรับ Radish หรือ Hedgehog
  3. หากเจอ Hedgehog สำเร็จ จะได้รับ “Hedgehog” 1 ตัว และฟาร์มจะถูกรีเซ็ต
  4. หากหา Hedgehog ไม่เจอ จะได้รับ “Radish” 1 ชิ้น
  5. ‘Radish’ และ ‘Hedgehog’ ที่ได้รับสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมหนึ่งชิ้นจากรายการรางวัลได้

 

2) วิธีการได้รับ Trowel
  1. Item Mall : ชาร์จ Trowel 1 ชิ้นทุกๆ 100 K-Ching ที่ใช้ใน Item Mall
  2. ใช้ไอเทม Trowel : รับไอเทม Trowel จากเควสต์กิจกรรมเพื่อเพิ่มจำนวนของ Trowel และใช้ Trowel ชิ้นเพื่อเพิ่มจำนวนของ Trowel
เควสต์ ชื่อเควสต์ เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด
รายวัน [EVENT] Find the Hedgehog! เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 1 ครั้ง 1 [Cobo] Trowel Lv. 10 ขึ้นไป/ต่อบัญชี

 

3) ข้อมูลไอเทมรางวัล

a. รางวัลแลก Radish : ได้รับ Radish เมื่อค้นหา Hedgehog ล้มเหลว ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมดังต่อไปนี้ได้

รางวัล

จำนวน Radish ที่ต้องการ

Premium MP Potion 5 ชิ้น

1

Organic Apple 10 ชิ้น

5

Complete Recovery Potion 10 ชิ้น

5

Red-Bean Sherbet 10 ชิ้น

10

Premium MP Potion 50 ชิ้น

10

Organic Apple 100 ชิ้น

50

Complete Recovery Potion 100 ชิ้น

50

Red-Bean Sherbet 100 ชิ้น

100

b. รางวัลแลก Radish : ได้รับ Hedgehog เมื่อค้นหา Hedgehog สำเร็จ ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมดังต่อไปนี้ได้

Group

Rewards

# of Hedgehogs

กลุ่ม 1

(รับรางวัลซ้ำ)

[Luriel] Spectral Amethyst Cube (10) x1

1

10 Blessed Time and Space Scroll

3

กลุ่ม 2-1

(สามารถได้รับอีกครั้งหลังรีเซ็ต)

Ice Burner (Apostolos) x10

8

กลุ่ม 3-1

(สามารถได้รับหลังได้รับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 2-1)

Shaviana Truffles (Black) Top Piece Cube x1

14

Shaviana Truffles (Black) Bottom Piece Cube x1

14

Shaviana Truffles (Black) Gloves Cube x1

13

Shaviana Truffles (Black) Shoes Cube x1

13

Shaviana Truffles (Black) Hair Cube x1

16

กลุ่ม 2-2

(สามารถได้รับอีกครั้งหลังรีเซ็ต)

Ice Burner (Apostolos) x10

8

กลุ่ม 3-2

(สามารถได้รับหลังได้รับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 2-2)

Shaviana Truffles (Black) Weapon Cube x1

16

Shaviana Truffles (Black) Accessory (Top Piece) Cube x1

16

Shaviana Truffles Accessory (Support Unit) Cube x1

16

Shaviana Truffles (Black) Accessory (Earring) Cube x1

16

 

 • ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้เฉพาะกลุ่ม 1, กลุ่ม 2-1 และกลุ่ม 2-2 ในตอนเริ่มต้นเท่านั้น ส่วนกลุ่ม 3-1, 3-2 จะไม่สามารถรับรางวัลได้
 • รางวัลกลุ่ม 3-1 จะใช้ได้หลังจากรับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 2-1 และรางวัลกลุ่ม 3-2 จะใช้ได้หลังจากรับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 2-2
 • การรับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 3-1 จะรีเซ็ตรางวัล และผู้เล่นจะสามารถรับรางวัลจากกลุ่ม 2-1 ได้อีกครั้ง รางวัลกลุ่ม 3-1 จะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจะได้รับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 2-1 อีกครั้ง
 • การรีเซ็ตกลุ่ม 3-1 จะรีเซ็ตรางวัลกลุ่ม 2-1/3-1 เท่านั้น (กลุ่ม 2-2/3-2 จะไม่ถูกรีเซ็ต) (เหมือนเดิมสำหรับ 3-2)
 • บัฟ Eligos (white) IB Season จะดำเนินการเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ (24-08-2022 15:00 ~ 04-10-2022 14:59)

อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด Shaviana Truffles (Black) Top Piece Cube Shaviana Truffles (Black) Top Piece (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Shaviana Truffles (Black) Bottom Piece Cube Shaviana Truffles (Black) Bottom Piece (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Shaviana Truffles (Black) Gloves Cube Shaviana Truffles (Black) Gloves (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Shaviana Truffles (Black) Shoes Cube Shaviana Truffles (Black) Shoes (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Shaviana Truffles (Black) Hair Cube Shaviana Truffles (Black) Hair (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Shaviana Truffles (Black) Weapon Cube Shaviana Truffles (Black) Weapon (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Shaviana Truffles (Black) Accessory (Top Piece) Cube Shaviana Truffles (Black): Desert Night (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Shaviana Truffles (Black) Accessory (Support Unit) Cube Shaviana Truffles (Black): Desert Star (Elsword~Noah)
ทั้งหมด Shaviana Truffles (Black) Accessory (Earring) Cube Shaviana Truffles (Black): Desert Moon (Elsword~Noah)
ทั้งหมด [Luriel] Spectral Amethyst Cube (10) [Luriel] Spectral Amethyst x10

 

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Trowel

X

X

X

X

20-09-2022 14:59

Premium MP Potion

O

O

O

O

Organic Apple

O

O

O

O

Complete Recovery Potion

O

O

O

O

Red-Bean Sherbet

O

O

O

O

[Luriel] Spectral Amethyst Cube (10)

O

O

X

X

[Luriel] Spectral Amethyst

O

O

X

O

Blessed Time and Space Scroll

O

O

O

X

Ice Burner (Apostolos)

O

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Top Piece Cube

O

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Bottom Piece Cube

O

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Gloves Cube

O

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Shoes Cube

O

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Hair Cube

O

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Weapon Cube

O

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Accessory (Top Piece) Cube

O

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Accessory (Support Unit) Cube

O

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Accessory (Earring) Cube

O

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Top Piece (Elsword~Noah)

X

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Bottom Piece (Elsword~Noah)

X

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Gloves (Elsword~Noah)

X

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Shoes (Elsword~Noah)

X

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Hair (Elsword~Noah)

X

O

O

X

Shaviana Truffles (Black) Weapon (Elsword~Noah)

X

O

O

X

Shaviana Truffles (Black): Desert Night (Elsword~Noah)

X

O

O

O

Shaviana Truffles (Black): Desert Star (Elsword~Noah)

X

O

O

O

Shaviana Truffles (Black): Desert Moon (Elsword~Noah)

X

O

O

O

 


Find the Hedgehog! Find the Hedgehog! Find the Hedgehog! ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 24 สิงหาคม 2565