Holiday Event

467

Holiday Event

Holiday Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 05/09/2022 (14:00) ~ 06/09/2022 (13:59)


— Main Event

  1. Holiday Special Gift Event!
    : (05-09-2022 14:00 ~ 06-09-2022 13:59)
  2. Holiday Special Burning Event!
    : (05-09-2022 14:00 ~ 06-09-2022 13:59)

— รายละเอียด

Holiday Special Gift Event!

จำนวนครั้ง

ชื่อกิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

1 Holiday Special Gift Event! (1) เชื่อมต่อนาน 10 นาที [Cobo] Potion Set (1) Lv. 10 ขึ้นไป,
ต่อบัญชี
1 Holiday Special Gift Event! (2) เชื่อมต่อนาน 20 นาที [Luriel] Stamina Potion (1) Lv. 10 ขึ้นไป,
ต่อบัญชี
1 Holiday Special Gift Event! (3) เชื่อมต่อนาน 30 นาที [Luriel] Fighter Potion (5) Lv. 10 ขึ้นไป,
ต่อบัญชี
1 Holiday Special Gift Event! (4) เชื่อมต่อนาน 40 นาที [Luriel] Sage’s Magic Stone (10) Lv. 10 ขึ้นไป,
ต่อบัญชี
1 Holiday Special Gift Event! (5) เชื่อมต่อนาน 50 นาที [Cobo] Fishing VIP Service Ticket (1 Day) (1) Lv. 10 ขึ้นไป,
ต่อบัญชี
1 Holiday Special Gift Event! (6) เชื่อมต่อนาน 60 นาที [Cobo] Giant Boss Dungeon Key Select Cube (1) Lv. 10 ขึ้นไป,
ต่อบัญชี
  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 14-09-2022 13:59

Holiday Special Burning Event!

ระยะเวลา กิจกรรม
05-09-2022 14:00 ~ 06-09-2022 13:59 EXP x2

 

*อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

[Cobo] Potion Set

[Luriel] Red-Bean Sherbet (30)
[Luriel] Refined Recovery Potion (30)
[Luriel] Ancient Fossil Pill (30)

เลือก

[Cobo] Giant Boss Dungeon Key Select Cube

[Luriel] Titan’s Grotto Key (1)
[Luriel] Plegas’s Labyrinth Key (1)

 

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Potion Set

X

O

X

X

14-09-2022 13:59

[Luriel] Red-Bean Sherbet

O

O

X

O

[Luriel] Refined Recovery Potion

O

O

X

O

[Luriel] Ancient Fossil Pill

O

O

X

O

[Luriel] Stamina Potion

O

O

X

O

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Cobo] Fishing VIP Service Ticket (1 Day)

X

O

X

X

14-09-2022 13:59

[Cobo] Giant Boss Dungeon Key Select Cube

X

O

X

X

14-09-2022 13:59

[Luriel] Titan’s Grotto Key

O

O

X

X

[Luriel] Plegas’s Labyrinth Key

O

O

X

X

 


Holiday Event  Holiday Event  Holiday Event  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 5 กันยายน 2565