Autumn Attendance Event

1490

Autumn Attendance Event

Autumn Attendance Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 28-09-2022 14:00 ~ 12-10-2022 13:59


— รายละเอียด

Autumn Attendance Event

ตัวละครเลเวล 10 ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (ต่อบัญชี)
สามารถรับรางวัลได้จาก UI Event ทุกวันหลังจากเชื่อมต่อเกมนาน 20 นาที ซึ่งเป็นการล็อกอินสะสม
รางวัลจะมอบโดยใช้จำนวนวันที่เช็กอินเป็นเกณฑ์
ปุ่มรางวัลจะถูกเปิดใช้งานต่อวันหลังจากเช็กอินใน UI Event และจะยังเปิดอยู่ตลอดช่วงระยะเวลากิจกรรมจนกว่าจะรับรางวัล โดยผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลได้หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

[Cobo] Autumn Attendance Potion Set x1

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube x1

[Luriel] Fighter Potion x20

[Cobo] Autumn Attendance Apple Gift Box x2

[Luriel] Blessed Chlorite Seed 5% x4

[Cobo] Autumn Attendance Potion Set x1

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube x1

Day 8

Day 9

Day 10

Day 11

Day 12

Day 13

Day 14

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[Cobo] Autumn Attendance Apple Gift Box x2

[Cobo] Phoru’s Foot Stamp Selection Cube x1

[Cobo] Autumn Attendance Potion Set x2

[Cobo] Giant Boss Dungeon Key Select Cube x1

[Luriel] Fighter Potion x20

[Luriel] Sage’s Magic Stone x 20

  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 12-10-2022 13:59


อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

[Cobo] Autumn Attendance Potion Set

[Luriel] Red-Bean Sherbet x30

[Luriel] Refined Recovery Potion x30

[Luriel] Ancient Fossil Pill x30

[Luriel] Adventurer Support Potion x30

เลือก

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube

[Luriel] Secret Dungeon Entry Permit x30

[Luriel] Heroic Invitation x30

[Luriel] Elrianode Defense Request x5

[Luriel] Aurora Operation Order x2

เลือก

[Cobo] Autumn Attendance Apple Gift Box

[Luriel] Giant Stone Apple x20

[Luriel] Superhuman Organic Apple x20

[Luriel] Twister Andromeda Apple x20

ทั้งหมด

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube

[Luriel] Yellow Shining Mystic Stone x30

[Luriel] Red Shining Mystic Stone x30

[Luriel] Blue Shining Mystic Stone x30

[Luriel] Giant Shining Mystic Stone x3

เลือก

[Cobo] Phoru’s Foot Stamp Selection Cube

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Elite) x1

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Unique) x1

เลือก

[Cobo] Giant Boss Dungeon Key Select Cube

[Luriel] Titan’s Grotto Key x2

[Luriel] Plegas’s Labyrinth Key x2

 

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Autumn Attendance Potion Set

X

O

X

X

12-10-2022 13:59

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube

X

O

X

X

12-10-2022 13:59

[Cobo] Autumn Attendance Apple Gift Box

X

O

X

X

12-10-2022 13:59

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube

X

O

X

X

12-10-2022 13:59

[Cobo] Phoru’s Foot Stamp Selection Cube

X

O

X

X

12-10-2022 13:59

[Cobo] Giant Boss Dungeon Key Select Cube

X

O

X

X

12-10-2022 13:59

[Luriel] Red-Bean Sherbet

O

O

X

O

[Luriel] Ancient Fossil Pill

O

O

X

O

[Luriel] Refined Recovery Potion

O

O

X

O

[Luriel] Adventurer Support Potion

O

O

X

O

[Luriel] Secret Dungeon Entry Permit

O

O

X

O

[Luriel] Heroic Invitation

O

O

X

O

[Luriel] Elrianode Defense Request

O

O

X

O

[Luriel] Aurora Operation Order

O

O

X

X

[Luriel] Giant Stone Apple

O

O

X

O

[Luriel] Superhuman Organic Apple

O

O

X

O

[Luriel] Twister Andromeda Apple

O

O

X

O

[Luriel] Red Shining Mystic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Blue Shining Mystic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Yellow Shining Mystic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Giant Shining Mystic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Elite)

O

O

X

O

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Unique)

O

O

X

O

[Luriel] Titan’s Grotto Key

O

O

X

X

[Luriel] Plegas’s Labyrinth Key

O

O

X

X

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Chlorite Seed 5%

O

O

X

X

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

 

 


Autumn Attendance Event  Autumn Attendance Event  Autumn Attendance Event  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 28 กันยายน 2565