แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

1069

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.

ปิดระบบเติมเงิน :

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.


★ เพิ่มข้อมูลไอเทมชั่วคราว

1. ไอเทมชั่วคราวใน Inventory ของตัวละคร, UI ตัวละคร, ไอเทมภายในกล่องเลือก, รายการสร้างของ NPC และอื่นๆ จะมีไอคอนนาฬิกา

* ไอคอนนาฬิกานั้นจะกะพริบบนไอเทมที่จะถูกลบทิ้งภายใน 24 ชั่วโมง

2. เมื่อออกจากเกม (System>Character Select/Exit) ผู้เล่นจะสามารถมองเห็นรายการไอเทมที่จะถูกลบทิ้งภายใน 24 ชั่วโมงซึ่งอยู่ใน Inventory ของตัวละครและ Bank (รวมถึง Shared Bank) เมื่อผู้เล่นวางเมาส์บนรายการไอเทม ป็อบอัพ Tooltip จะปรากฎขึ้นเพื่อแสดงตำแหน่งของไอเทม ซึ่งตำแหน่งของไอเทมนั้นได้แก่ ‘Inventory, ไอเทมที่กำลังสวมใส่อยู่, Bank และ Shared Bank’

3. เพื่อการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำบนไอเทมชั่วคราว ผู้เล่นจะไม่สามารถเก็บไอเทมชั่วคราวใน Pet Inventory ได้หลังจาก 28/09 MA

– ไอเทมชั่วคราวที่ถูกเก็บใน Pet Inventory ก่อนวันอัปเดตจะไม่แสดงการแจ้งเตือนหมดอายุ

– ไอเทมชั่วคราวที่ถูกเก็บใน Pet Inventory ก่อนวันอัปเดตจะยังคงถูกเก็บอยู่ใน Inventory แต่ไม่สามารถย้ายกลับไปยัง Pet Inventory หลังจากถูกนำออกไปแล้ว

★ พัฒนา Abyss Raid เพิ่มเติม

Sunken Holy Ground

1. ปรับ HP และ Defense ของ Abyss Worshiper และ Abyss Fanatic
2. Damage ของแพทเทิร์นเชื่อมต่อกับแท่นบูชาของ Abyss Worshiper ลดลง
3. สัญลักษณ์การอัญเชิญของ Abyss Fanatic จะไม่ย้ายไปยังแพทเทิร์น Blackout ทันที
4. ปรับเอฟเฟกต์ของกระสุนที่ยิงจากแท่นบูชาเล็กๆ ภายในประตู Abyss

Blooming Mineral Field

1. Hitbox การโจมตีเลเซอร์ AOE ของ Dreaming Hatchling ลดลงสำหรับ Dreaming Hatchling

Birth of Origin

1. Unstable Abyss Aura ที่ถูกอัญเชิญโดย Shadow of Greed จะประสานระหว่าง Client ได้ดีขึ้น
2. Unstable Abyss Aura ที่ถูกอัญเชิญโดย King of Abyss จะประสานระหว่าง Client ได้ดีขึ้น
3. Unstable Abyss Aura และวงเวทของการโจมตีอัลติเมทจะไม่ปรากฎจากตำแหน่งมือของ King of Abyss
4. Dreaming Hatchling ที่ถูกอัญเชิญผ่านเฟซพิเศษจะไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มเล็กๆ เพื่อหลบการโจมตีเลเซอร์ AOE
5. Dreaming Hatchling ที่ถูกอัญเชิญผ่านเฟซพิเศษจะลด Hitbox การโจมตีเลเซอร์ AOE

 

★ ตัวละคร

[Laby]
[Punky Poppet]
1. แก้ไขพาสซิฟ More Mischief ที่ไม่มี [Changed Inner Aura Effect] ใน PvP Tooltip

★ ดันเจี้ยน/ฟิลด์

1. แก้ไขจุดแดงที่แสดงในด่านแรก, ด่านบอสในแต่ละโหมดของ Hall of El แม้ว่าจะไม่มีมอนสเตอร์สักตัว
2. แก้ไขดีบัพ Mark ที่ไม่ถูกนำออกแม้ว่าจะตี Mark ใน Sunken Holy Ground เฟซ 2
3. แก้ไขแพทเทิร์นระเบิดของ Spider Web ใน Sunken Holy Ground เฟซ 2 ที่บางครั้งหลุดเฟรมหรือหยุดระหว่างทำงาน (lag)
4. แก้ไขแพทเทิร์น Blackhole Wipe ใน Birth of Origin เฟซ 1 ส่งผลต่อการหยุดเวลา

★ ไอเทม

1. แก้ไขไอเทมบางตัวเช่น Night Sky Drapes, Midnight Circus Tent ไม่เปลี่ยนขนาดเอฟเฟกต์พร้อมกับขนาดตัวละคร

★ ETC

1. เปลี่ยน UI ออกจากเกมเพื่อให้สอดคล้องกับดีไซน์ UI ใหม่
2. เปลี่ยนสีของปุ่มย่อย (เช่น Auto-Consume, Digest) สำหรับ UI สัตว์เลี้ยงและพาหนะ เพื่อช่วยในการแยกแยะจากสีปุ่มที่ปิดการใช้งาน
3. เพิ่ม Achievement สะสมฉายา Pruinaum Outskirts และ Tirnog

พื้นที่

Achievement Name

เงื่อนไข

Pruinaum Outskirts

Stopped the Awakened Beast

สะสมฉายา Pruinaum Outskirts 2 ฉายา (ยกเว้นฉายา Plegas’ Labyrinth)

Tirnog

The Day is Too Short in Magmelia

สะสมฉายา Tirnog 6 ฉายา (ยกเว้นฉายา Abyss Raid)

4. ปรับขอบเขต 500K CP ต่อสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นบัพของอุปกรณ์ Tenebrous
5. แก้ไขอัตราส่วน UI ที่ไม่เป็นธรรมชาติในความละเอียดบางอย่าง


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 27 กันยายน 2565