2022 Halloween Event

1203

2022 Halloween Event

2022 Halloween Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 12-10-2022 14:00 ~ 02-11-2022 13:59Main Event

  1. Bounce the Hedgehog! (12-10-2022 14:00 ~ 02-11-2022 13:59)
  2. Bounce the Hedgehog Event! (12-10-2022 14:00 ~ 02-11-2022 13:59) 

 

— รายละเอียด

Bounce the Hedgehog!

– สามารถเข้าเล่นดันเจี้ยนกิจกรรมใหม่ได้ในช่วงกิจกรรม
– เมื่อคลิกไอคอน UI ดันเจี้ยนกิจกรรมจะปรากฎขึ้น
– ทุบ Hedgehog ที่ร่วงลงมาด้วยตัวละครของผู้เล่น
– เมื่อ HP ตัวละครของผู้เล่นเป็น 0 หรือผู้เล่นดรอป Hedgehog ดันเจี้ยนจะถูกเคลียร์
– HP ตัวละครของผู้เล่นจะลดลงเมื่อชนกับสิ่งกีดขวางที่ตกลงมาในดันเจี้ยนกิจกรรม
– เมื่อตัวละครของผู้เล่นทุบ Hedgehog, Hedgehog อาจจะดรอป “[Cobo] Pumpkin Flavored Candy”
– ไอเทมบัฟอาจจะดรอปในดันเจี้ยนกิจกรรม เมื่อผู้เล่นได้รับไอเทม ตัวละครของผู้เล่นจะได้รับบัฟ Corresponding ในระยะเวลาหนึ่ง

Bounce the Hedgehog Event!

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

รายวัน

[EVENT] Halloween Candy Thief

Clear Bounce the Hedgehog! Event Dungeon 1 time

[Cobo] Halloween Candy Basket x3

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

ปกติ

[EVENT] Retrieve Halloween Candy! Week 1

Clear Bounce the Hedgehog! Event Dungeon 10 times and

Clear dungeons within your level range 20 times

[Cobo] Halloween Candy Basket x10

[Luriel] Pumpkin Phoru Support Unit x1

[Cobo] Witch’s Bottomless Halloween Potion Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

ปกติ

[EVENT] Retrieve Halloween Candy! Week 2

Clear Bounce the Hedgehog! Event Dungeon 10 times and

Clear dungeons within your level range 20 times

[Cobo] Halloween Candy Basket x10

[Luriel] Halloween Witch Broom x1

[Cobo] Witch’s Bottomless Halloween Potion Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

ปกติ

[EVENT] Retrieve Halloween Candy! Week 3

Clear Bounce the Hedgehog! Event Dungeon 10 times and

Clear dungeons within your level range 20 times

[Cobo] Halloween Candy Basket x10

[Luriel] Halloween Witch Hat x1

[Cobo] Witch’s Bottomless Halloween Potion Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

 

NPC

การแลกเปลี่ยน

วัตถุดิบ

รางวัล

Ariel

ทั้งหมด

[Cobo] Halloween Candy Basket x1

[Cobo] Witch’s Rainbow Orb x5

ทั้งหมด

[Cobo] Halloween Candy Basket x2

[Cobo] Odd Flavored Candy x1

เลือก

[Cobo] Halloween Candy Basket x5

(Each Item Exchange Limit: 2 times)

[Luriel] Fighter Potion x20

[Luriel] Sage’s Magic Stone x20

ทั้งหมด

[Cobo] Halloween Candy Basket x8

[Cobo] Fused Elixir Selective Cube x1

ทั้งหมด

[Cobo] Halloween Candy Basket x10

(Exchange Limit: 1 time)

[Luriel] Chlorite Seed (5%) x2

เลือก

[Cobo] Halloween Candy Basket x20

(Each Item Exchange Limit: 1 time)

[Cobo] Phoru’s Foot Stamp Selection Cube x1

[Cobo] Reset Ticket Selective Cube x1

  • สิ้นสุดการแลกเปลี่ยนในวันที่ 02-11-2022 13:59

* อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

เลือก

[Cobo] Reset Ticket Selective Cube

[Luriel] Crimson Trace Reset Ticket x1

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket x1

เลือก

[Cobo] Phoru’s Foot Stamp Selection Cube

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Elite) x1

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Unique) x1

เลือก

[Cobo] Fused Elixir Selective Cube

[Luriel] Adaptation Giant Potion (Elixir) x1

[Luriel] Adaptation Denif’s Ice Orb (Elixir) x1

[Luriel] Adaptation Ventus’ Wings (Elixir) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Witch’s Bottomless Halloween Potion Cube

[Cobo] Witch’s Bottomless Halloween Potion (1 Day) x1

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Halloween Candy Basket

O

O

X

X

02-11-2022 13:59

[Luriel] Pumpkin Phoru Support Unit

X

O

X

X

Shared Accessory,

Magic Wardrobe O,

ไม่สามารถ Dismantle ได้

[Luriel] Halloween Witch Broom

X

O

X

X

[Luriel] Halloween Witch Hat

X

O

X

X

[Cobo] Fused Elixir Selective Cube

O

O

X

X

02-11-2022 13:59

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

[Cobo] Odd Flavored Candy

O

O

X

X

02-11-2022 13:59

[Luriel] Adaptation Giant Potion (Elixir)

O

O

X

X

[Luriel] Adaptation Denif’s Ice Orb (Elixir)

O

O

X

X

[Luriel] Adaptation Ventus’ Wings (Elixir)

O

O

X

X

[Cobo] Reset Ticket Selective Cube

X

O

X

X

02-11-2022 13:59

[Luriel] Crimson Trace Reset Ticket

X

O

X

X

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket

X

O

X

X

[Cobo] Phoru’s Foot Stamp Selection Cube

X

O

X

X

02-11-2022 13:59

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Elite)

O

O

X

O

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Unique)

O

O

X

O

[Luriel] Chlorite Seed (5%)

O

O

X

X

[Cobo] Pumpkin Flavored Candy

O

O

X

X

02-11-2022 13:59

[Cobo] Witch’s Rainbow Orb

O

O

X

X

02-11-2022 13:59

[Cobo] Witch’s Bottomless Halloween Potion Cube

X

O

X

X

02-11-2022 13:59

[Cobo] Witch’s Bottomless Halloween Potion (1 Day)

X

O

X

X


2022 Halloween Event  2022 Halloween Event  2022 Halloween Event  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 12 ตุลาคม 2565