แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

1368

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :

วันพุธที่ 26 ตุลสคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.

ปิดระบบเติมเงิน :

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.


★ ปรับปรุงไอเทมสิ้นเปลืองในการพัฒนาตัวละคร

เนื่องจากผู้เล่นได้รับไอเทมสิ้นเปลืองมากมายจากเควสต์ Epic/Side Story และการเล่นดันเจี้ยนในดันเจี้ยนพื้นที่พัฒนาตัวละคร จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดการในแท็บ Inventory ไอเทมสิ้นเปลือง แต่หลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 26/10 ทางผู้พัฒนาจะนำไอเทมสิ้นเปลืองบางชิ้นที่ได้รับจากพื้นที่ดังกล่าวออก และเพิ่มไอเทมฟื้นฟูสิ้นเปลืองใหม่ 3 ชนิด

1. ไอเทมสิ้นเปลือง 3 ชนิดที่ได้รับเป็นรางวัลเควสต์ Epic จะถูกเปลี่ยนตามตารางด้านล่างนี้ จำนวนไอเทมที่ผู้เล่นจะได้รับจะถูกปรับตามเอฟเฟกต์ไอเทมสิ้นเปลือง

ไอเทมสิ้นเปลืองใหม่ Item Group
Elrios Nutritious Bread Food
Elrios Fruit Juice Drink
Organic Honey Apple Event Apple

 

2. ประเภทไอเทมสิ้นเปลืองที่ได้รับจาก ‘Quest(L)>Character>Side Quest’ จะเปลี่ยนไปบางส่วน

3. ไอเทมสิ้นเปลืองจะไม่ดรอปอีกต่อไปในดันเจี้ยนพื้นที่พัฒนาตัวละครดังนี้
– Ruben ~ Atlas
– East Lurensia ~ Central Fluone (ดันเจี้ยน Laby พิเศษ)
– Northern Lanox ~ Northern Lanox R (ดันเจี้ยน Noah พิเศษ)

ตัวละคร

[Common]
แก้ไขการแสดงปุ่มรับเควสต์ Intermediate Training ที่ปรากฏก่อนตัวละคร ยกเว้น Laby และ Noah บรรลุคลาส 1

[Lu/Ciel]
[Turbids]
แก้ไขสกิล Corrupted Wave ของ Ciel ที่ไม่ได้รับเอฟเฟกต์ Skill Damage ทั้งหมดจาก Skill Ring หรือเอฟเฟกต์ ERP

ดันเจี้ยน/ฟิลด์

 1. แก้ไขบอสค้างในบางเงื่อนไขหลังจากอัญเชิญคริสตัลที่ไม่รู้จักออกมาในระหว่างดำเนิน Birth of Origin เฟซ 2
 2. แก้ไขหลุมดำที่ไม่หายไปหลังจากแสดงแพทเทิร์นลบล้างของหลุมดำในระหว่างดำเนิน Birth of Origin เฟซ 1
 3. แก้ไขการเปิดใช้งานแพทเทิร์นการระเบิดของใยแมงมุมอย่างผิดปกติ และกลายมาเป็นต้านทานดีบัพไม่สามารถขยับได้ (เช่น Freeze/Shock เป็นต้น) ที่จุดเริ่มต้นของแพทเทิร์นในระหว่างดำเนิน Sunken Holy Ground เฟซ 2
 4. แก้ไขมอนสเตอร์ที่ปรากฏในตำแหน่งเดียวกันแต่ต่างเวลาใน Trosh’s Nest
 5. แก้ไขสวิตช์ Tricky House Cube Stage ให้โจมตีด้วยคำสั่งโจมตีเท่านั้น
 6. นำรายละเอียดที่ไม่สำคัญออกจากชื่อบอส Underground Prison

ไอเทม

แก้ไขตำแหน่งที่จับหม้อที่อยู่ด้านบนของไอเทม Snuggly Winter Table ซึ่งดูแปลกๆ

ETC

 1. เนื่องจากเอฟเฟกต์ Adaptation มีผลในดันเจี้ยนเท่านั้น จึงทำการเปลี่ยนข้อความใน Tooltip เพื่อแจ้งความจริงนี้เป็น’Adaptation +n% (สูงสุด 55%) (ดันเจี้ยน)
 2. Fixed Item quick slot and skill slot to show right above the boss HP bar
 3. Fixed character’s quest alarm showing wrong information in certain situations.
 4. Fixed not being able to use Sander Village moving platform normally.
 5. แก้ไขความสามารถในการเปิด UI Magic Stone Enchant ด้วย ‘[Luriel]’ Artifact Spirit Stone Shard

6. แก้ไขจำนวนการลด Magical Defense ที่ใช้ Stat ไม่ถูกต้องของเอฟเฟกต์ ‘ในระหว่างโจมตีคำสั่ง จะลด Defense ของคู่ต่อสู้เป็นเวลา 5 วินาที โดย [0.25*(Enhancement Lv. +1)]% (ทับซ้อน 10 ครั้ง)’ ของ Elrianode Armor


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 25 ตุลาคม 2565