แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

965

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.

ปิดระบบเติมเงิน :

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.


★ อัปเดต Add 4th Path ★

อัปเดต Add 4th Path หมอคลั่งผู้ปกครองพร้อมด้วยหน้ากากแห่งความเมตตา!

* Affect Tracer – Dissembler – Overmind

– Intro: อาชีพสนับสนุนพันธมิตรที่อยู่ในฟิลด์และต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
– Attack Style: Physical Attack
– Range: Mid-range

★ คอลเลกชัน Add 4th Path El Search Party ★

– เพิ่มคอลเลกชัน Add 4th path แล้ว
– Synergy จะเพิ่มในภายหลัง

คอลเลกชัน Add 4th Path

Collection Stage

Collection Effect

Stage 1

ระยะเวลา Cooldown ของสกิล Master ทั้งหมดลดลง 0.5% (สูงสุด 35%)

Stage 2

ระยะเวลา Cooldown ของสกิล Master ทั้งหมดลดลง 1% (สูงสุด 35%)

Stage 3

ระยะเวลา Cooldown ของสกิล Master ทั้งหมดลดลง 2% (สูงสุด 35%)

 


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565