Powerful Punch Master!

2937

Powerful Punch Master!
Powerful Punch Master!

 ระยะเวลากิจกรรม : 21-12-2022 15:00 ~ 18-01-2023 14:59


— รายละเอียด —

Powerful Punch Master!

– ตัวละครที่มีเลเวล 99 ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยสามารถเลือกตัวละครได้เพียง 1 ตัวจากบัญชีเพื่อเข้าร่วม (ต่อบัญชี)
– สามารถใส่ชื่อของตัวละครที่ต้องการให้เข้าร่วมได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับ Combat Power จริง
– คลิก UI ที่อยู่ด้านบนของจอเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
– สามารถรับรางวัลได้ทุกครั้งที่บรรลุเป้า Combat Power ซึ่งรางวัลบรรลุ Combat Power จะมอบให้ครั้งแรกที่บรรลุ CP
– สามารถตรวจสอบเนื้อหาภารกิจและรับรางวัลได้ผ่าน UI กิจกรรมและหน้าต่างเควสต์

ขั้น CP ที่ต้องการ

รางวัล

300000

[Cobo] Abundant Potion Set 5 Kinds x1

400000

[Ariel] Stamina Potion x5

500000

[Ariel] Fighter Potion x30

600000

[Cobo] Abundant Potion Set 5 Kinds x1

800000

[Cobo] Abundant Blessed Elixir Support Cube x1

1000000

[Ariel] Fighter Potion x50

1200000

[Ariel] Chlorite Seed (5%) x5

1500000

[Ariel] Sage’s Magic Stone x50

  • รางวัลในแต่ละขั้น CP จะถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย
  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 18-01-2023 14:59

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

ต่อเนื่อง

[EVENT] Meet the Punch Master (1)

เคลียร์ Forgotten Elrian Sanctum 1 ครั้ง

[Cobo] Sanctus Seraphim Costume Full Set (30 Days) Cube x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Meet the Punch Master (2)

เคลียร์ดันเจี้ยน

ที่เหมาะกับเลเวล 3 ครั้ง

[Cobo] Pierce the Heavens (14 Days) x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Meet the Punch Master (3)

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่ Normal Varnimyr 3 ครั้ง (ยกเว้น Raid)

[Ariel] Sage’s Magic Stone x20

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Meet the Punch Master (4)

Varnimyr – Clear ‘Crimson Tower of Howling Flames’ (Includes Story Mode)

[Cobo] +9 Flames of Judgement – Demonic Weapon Cube x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Train to Power the Punch (5)

ใช้สกิล 20 ครั้ง

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Train to Power the Punch (6)

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่ Normal Varnimyr 3 ครั้ง (ยกเว้น Raid)

[Ariel] Ancient Iron Wedge x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Train to Power the Punch (7)

Varnimyr – เคลียร์ ‘Never-Ending Darkness’ (รวมถึง Story Mode)

[Cobo] Varnimyr Accessory Full Set (30 Days) Cube x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Train to Power the Punch (8)

Use Quick Slot Items 10 ครั้ง

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Effort Always Yields Results (9)

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่ Normal Varnimyr 3 ครั้ง (ยกเว้น Raid)

[Ariel] Sage’s Magic Stone x20

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Effort Always Yields Results (10)

Varnimyr – เคลียร์ ‘Crimson Cradle of Flames’ (รวมถึง Story Mode)

[Cobo] Varnimyr Raid Accessory Select Cube x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Effort Always Yields Results (11)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 3 ครั้ง

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Effort Always Yields Results (12)

ใช้สกิล 20 ครั้ง

[Cobo] Guardian of Secret Closed Space (14 Days) x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Stronger Punch, Flowing Power (13)

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่ Rigomor 3 ครั้ง

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy Armor Select Cube x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Stronger Punch, Flowing Power (14)

ใช้ไอเทม Quick Slot 10 ครั้ง

[Cobo] Amethystine Prophecy Reforge Amulet Lv. 6 x4

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Stronger Punch, Flowing Power (15)

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่ Rigomor 3 ครั้ง

[Ariel] Sage’s Magic Stone x20

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Stronger Punch, Flowing Power (16)

Rigomor – เคลียร์ Titan’s Grotto

[Ariel] Ancient Guardian Wedge x4

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Match with the Punch Master (17)

เคลียร์ดันเจี้ยน

ที่เหมาะกับเลเวล 3 ครั้ง

[Ariel] Chlorite Seed (5%) x5

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Match with the Punch Master (18)

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่ Master Road 3 ครั้ง (Normal / Hell)

[Cobo] Master Road Accessory Full Set (30 Days) Cube x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Victory Against the Punch Master! (19)

ใช้ไอเทม Quick Slot 10 ครั้ง

[Cobo] The Setting Sun (14 Days) x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Path of the Punch Master (20)

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่ Master Road 5 ครั้ง (Normal / Hell)

[Cobo] Master Road Raid Accessory Select Cube x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

* อ้างอิง

 

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

[Cobo] Abundant Potion Set 5 Kinds

[Ariel] Red-Bean Sherbet x100

[Ariel] Refined Recovery Potion x100

[Ariel] Organic Apple x100

[Ariel] Ancient Fossil Pill x100

[Ariel] Adventurer Support Potion x100

ทั้งหมด

[Cobo] Abundant Blessed Elixir Support Cube

[Ariel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Blazing Bomb (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Giant Potion (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) x20

[Ariel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) x20

ทั้งหมด

[Cobo] Sanctus Seraphim Costume Full Set (30 Days) Cube

Sanctus Seraphim Weapon (30 Days) (Elsword ~ Noah) x1

Sanctus Seraphim Top Piece (30 Days) (Elsword ~ Noah) x1

Sanctus Seraphim Bottom Piece (30 Days) (Elsword ~ Noah) x1

Sanctus Seraphim Gloves (30 Days) (Elsword ~ Noah) x1

Sanctus Seraphim Shoes (30 Days) (Elsword ~ Noah) x1

Sanctus Seraphim Hair (30 Days) (Elsword ~ Noah) x1

Sanctus Seraphim : Brilliant Halo (30 Days) (Elsword ~ Noah) x1

Sanctus Seraphim : Three Pairs of Wings (30 Days) (Elsword ~ Noah) x1

Sanctus Seraphim : Trace of a Sanctum (30 Days) (Elsword ~ Noah) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Varnimyr Accessory Full Set (30 Days) Cube

Undying Flame (30 Days) x1

Demonic Eye (30 Days) x1

Mark of Inferno (30 Days) x1

เลือก

[Cobo] Varnimyr Raid Accessory Select Cube

Undying Flame x1

Demonic Eye x1

Mark of Inferno x1

ทั้งหมด

[Cobo] Master Road Accessory Full Set (30 Days) Cube

Earth Aura Earrings (30 Days) x1

Fire Aura Necklace (30 Days) x1

Wind Aura Hair Ornament (30 Days) x1

Water Aura Arm Ornament (30 Days) x1

Nasod Controller (30 Days) x1

Sun Aura Insignia (30 Days) x1

El Aura Halo (30 Days) x1

Dark Aura Halo (30 Days) x1

เลือก

[Cobo] Master Road Raid Accessory Select Cube

Earth Aura Earrings x1

Fire Aura Necklace x1

Wind Aura Hair Ornament x1

Water Aura Arm Ornament x1

Nasod Controller x1

Sun Aura Insignia x1

El Aura Halo x1

Dark Aura Halo x1

เลือก

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy Armor Select Cube

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy – Vermillion Armor Cube x1

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy – Crimson Armor Cube x1

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy – Cerulean Armor Cube x1

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy – Cobalt Armor Cube x1

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy – Sage Armor Cube x1

ทั้งหมด

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy – Vermillion Armor Cube

+8 Amethystine Prophecy – Vermillion Top Piece x1

+8 Amethystine Prophecy – Vermillion Bottom Piece x1

+8 Amethystine Prophecy – Vermillion Gloves x1

+8 Amethystine Prophecy – Vermillion Shoes x1

ทั้งหมด

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy – Crimson Armor Cube

+8 Amethystine Prophecy – Crimson Top Piece x1

+8 Amethystine Prophecy – Crimson Bottom Piece x1

+8 Amethystine Prophecy – Crimson Gloves x1

+8 Amethystine Prophecy – Crimson Shoes x1

ทั้งหมด

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy – Cerulean Armor Cube

+8 Amethystine Prophecy – Cerulean Top Piece x1

+8 Amethystine Prophecy – Cerulean Bottom Piece x1

+8 Amethystine Prophecy – Cerulean Gloves x1

+8 Amethystine Prophecy – Cerulean Shoes x1

ทั้งหมด

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy – Cobalt Armor Cube

+8 Amethystine Prophecy – Cobalt Top Piece x1

+8 Amethystine Prophecy – Cobalt Bottom Piece x1

+8 Amethystine Prophecy – Cobalt Gloves x1

+8 Amethystine Prophecy – Cobalt Shoes x1

ทั้งหมด

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy – Sage Armor Cube

+8 Amethystine Prophecy – Sage Top Piece x1

+8 Amethystine Prophecy – Sage Bottom Piece x1

+8 Amethystine Prophecy – Sage Gloves x1

+8 Amethystine Prophecy – Sage Shoes x1

ทั้งหมด

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube

[Ariel] Yellow Shining Mystic Stone x100

[Ariel] Red Shining Mystic Stone x100

[Ariel] Blue Shining Mystic Stone x100

[Ariel] Giant Shining Mystic Stone x10

ทั้งหมด

[Cobo] +9 Flames of Judgement – Demonic Weapon Cube

[Ariel] +9 Flames of Judgement – Demonic Weapon (Sword ~ Sickle) x1

 

  • กล่องอาวุธและกล่องคอสตูมจะมอบไอเทมที่ตรงกับตัวละครที่เปิดกล่อง

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Ariel] Stamina Potion

O

X

X

O

[Ariel] Fighter Potion

O

X

X

O

[Ariel] Red-Bean Sherbet

O

X

X

O

[Ariel] Refined Recovery Potion

O

X

X

O

[Ariel] Organic Apple

O

X

X

O

[Ariel] Sage’s Magic Stone

O

X

X

O

[Ariel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir)

O

X

X

O

[Ariel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir)

O

X

X

O

[Ariel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir)

O

X

X

O

[Ariel] Blessed Blazing Bomb (Elixir)

O

X

X

O

[Ariel] Blessed Giant Potion (Elixir)

O

X

X

O

[Ariel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir)

O

X

X

O

[Ariel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir)

O

X

X

O

[Ariel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir)

O

X

X

O

[Ariel] Ancient Fossil Pill

O

X

X

O

[Ariel] Adventurer Support Potion

O

X

X

X

[Ariel] Chlorite Seed (5%)

O

X

X

X

[Cobo] Abundant Blessed Elixir Support Cube

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Cobo] Abundant Potion Set 5 Kinds

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

Undying Flame

X

X

X

O

ขายไอเทมชั่วคราว

ไม่ได้

Demonic Eye

X

X

X

O

ขายไอเทมชั่วคราว

ไม่ได้

Mark of Inferno

X

X

X

O

ขายไอเทมชั่วคราว

ไม่ได้

Earth Aura Earrings

X

O

X

O

ขายไอเทมชั่วคราว

ไม่ได้

Fire Aura Necklace

X

O

X

O

ขายไอเทมชั่วคราว

ไม่ได้

Wind Aura Hair Ornament

X

O

X

O

ขายไอเทมชั่วคราว

ไม่ได้

Water Aura Arm Ornament

X

O

X

O

ขายไอเทมชั่วคราว

ไม่ได้

Nasod Controller

X

O

X

O

ขายไอเทมชั่วคราว

ไม่ได้

Sun Aura Insignia

X

O

X

O

ขายไอเทมชั่วคราว

ไม่ได้

El Aura Halo

X

O

X

O

ขายไอเทมชั่วคราว

ไม่ได้

Dark Aura Halo

X

O

X

O

ขายไอเทมชั่วคราว

ไม่ได้

+8Amethystine Prophecy – Top Piece (Vermillion, Crimson, Cerulean, Cobalt, Sage)

X

O

X

X

+8Amethystine Prophecy – Bottom Piece (Vermillion, Crimson, Cerulean, Cobalt, Sage)

X

O

X

X

+8Amethystine Prophecy – Gloves (Vermillion, Crimson, Cerulean, Cobalt, Sage)

X

O

X

X

+8Amethystine Prophecy – Shoes (Vermillion, Crimson, Cerulean, Cobalt, Sage)

X

O

X

X

[Ariel] Yellow Shining Mystic Stone

O

X

X

O

[Ariel] Red Shining Mystic Stone

O

X

X

O

[Ariel] Blue Shining Mystic Stone

O

X

X

O

[Ariel] Giant Shining Mystic Stone

O

X

X

O

[Cobo] Pierce the Heavens (14 Days)

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Ariel] Ancient Guardian Wedge

O

X

X

X

[Cobo] Amethystine Prophecy Reforge Amulet Lv. 6

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Ariel] Ancient Iron Wedge

O

X

X

X

[Cobo] Guardian of Secret Closed Space (14 Days)

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Cobo] The Setting Sun (14 Days)

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Cobo] Sanctus Seraphim Costume Full Set (30 Days) Cube

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Cobo] +9 Flames of Judgement – Demonic Weapon Cube

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Cobo] Shining Mystic Stone Support Cube

O

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Cobo] Master Road Raid Accessory Select Cube

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Cobo] Master Road Raid Accessory Select Cube

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy Armor Select Cube

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Cobo] +8 Amethystine Prophecy – Armor Cube (Vermillion, Crimson, Cerulean, Cobalt, Sage)

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Cobo] Varnimyr Accessory Full Set (30 Days) Cube

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Cobo] Master Road Accessory Full Set (30 Days) Cube

X

X

X

X

18-01-2023 14:59

[Ariel] +9 Flames of Judgement – Demonic Weapon (Sword ~ Sickle)

X

X

X

X

Sanctus Seraphim Weapon (30 Days) (Elsword~Noah)

X

O

X

X

Sanctus Seraphim Top Piece (30 Days) (Elsword~Noah)

X

O

X

X

Sanctus Seraphim Bottom Piece (30 Days) (Elsword~Noah)

X

O

X

X

Sanctus Seraphim Gloves (30 Days) (Elsword~Noah)

X

O

X

X

Sanctus Seraphim Shoes (30 Days) (Elsword~Noah)

X

O

X

X

Sanctus Seraphim Hair (30 Days) (Elsword~Noah)

X

O

X

X

Sanctus Seraphim : Brilliant Halo (30 Days) (Elsword~Noah)

X

O

X

X

Sanctus Seraphim : Three Pairs of Wings (30 Days) (Elsword~Noah)

X

O

X

X

Sanctus Seraphim : Trace of a Sanctum (30 Days) (Elsword~Noah)

X

O

X

X

 

  • Sanctus Seraphim Costume (30 Days) จะถูกสวมใส่ในซ็อกเก็ตเฉพาะ

Powerful Punch Master!  Powerful Punch Master!  Powerful Punch Master!  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 21 ธันวาคม 2565