2023 Christmas Event

887

2023 Christmas Event

2023 Christmas Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 20-12-2023 14:00  ~ 27-12-2023 13:59


— รายละเอียด —

Catch the Santa Phoru! 

– เมื่อเล่นดันเจี้ยน มีโอกาสที่ ‘Fake Santa Phoru’ จะปรากฏ
– เมื่อกำจัด ‘Fake Santa Phoru’ จะดรอป ‘[Cobo] Christmas Box Stolen by Phoru’ ซึ่งสามารถได้รับสูงสุด 5 ชิ้นต่อวันต่อบัญชี
– ‘Fake Santa Phoru’ จะปรากฏในดันเจี้ยนปกติยกเว้นภูมิภาค Elder, ภูมิภาค Master Road, Boss Fights และ Raid
– เอฟเฟกต์เพิ่มอัตราดรอปไอเทมจะไม่มีผลกับ ‘Fake Santa Phoru’

Christmas Gift Shop!

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

รายวัน

[EVENT] Catch that Fake Santa Phoru!

กำจัด Fake Santa Phoru 3 ครั้ง

[Cobo] Christmas Ticket x1

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

 

NPC

แลกเปลี่ยน

วัตถุดิบ

รางวัล

Ariel

ทั้งหมด

[Cobo] Christmas Ticket x1

[Luriel] Red-Bean Sherbet x10

เลือก

[Cobo] Christmas Ticket x2

(Each Item Exchange Limit: 1 time)

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[Luriel] Holy Christmas x1

ทั้งหมด

[Cobo] Christmas Ticket x3
(Exchange: 1 time)

[Cobo] So Not Hype Christmas Cube x1

 

Christmas Login Event

 

จำนวนครั้ง

ชื่อกิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

1

Christmas Login Event

เชื่อมต่อนาน 25 นาที

[Luriel] So Not Hype Christmas Glasses x1

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

 

  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 27-12-2023 13:59

Christmas Burning

ระยะเวลา

กิจกรรม

24-12-2023 14:00 ~ 25-12-2023 13:59

EXP x2

25-12-2023 14:00 ~ 26-12-2023 13:59

Drop Rate x2

 

Christmas Shop Open!

ไอเทม

ไอเทมภายในแพ็กเกจ

ราคา

ของขวัญ

จำนวน

Blessed Time and Space Scroll25+12 Package

Blessed Time and Space Scrollx37

730

N/A

1

จำกัดการซื้อ: 5 ชิ้นต่อบัญชี

Blessed Chlorite Seed 25+12 Package

Blessed Chlorite Seed (10%) x37

2,500

N/A

1

จำกัดการซื้อ: 2 ชิ้นต่อบัญชี

Ice Burner (Aether Nobilitas) 25+12 Package

Ice Burner (Aether Nobilitas) x37

2,500

N/A

1

จำกัดการซื้อ: 2 ชิ้นต่อบัญชี

* อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

หลายอัตรา

[Cobo] Christmas Box Stolen by Phoru

[Luriel] Fighter Potion x1

[Luriel] Fighter Potion x2

[Luriel] Fighter Potion x3

[Luriel] Giant Stone Apple x1

[Luriel] Giant Stone Apple x2

[Luriel] Giant Stone Apple x3

[Cobo] Christmas Cake x4

[Cobo] Christmas Cake x5

[Cobo] Christmas Cake x6

ทั้งหมด

[Cobo] So Not Hype Christmas Cube

[Luriel] Elsword ~ Noah : So Not Hype Christmas x1

  • เมื่อเปิด[Cobo] So Not Hype Christmas Cube’ จะได้รับไอเทมที่สอดคล้องกับตัวละครที่เล่น

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Christmas Box Stolen by Phoru

X

O

X

X

27-12-2023 13:59

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

X

[Luriel] Giant Stone Apple

O

O

X

X

[Cobo] Christmas Cake

O

O

X

X

27-12-2023 13:59

[Cobo] Christmas Ticket

O

O

X

X

27-12-2023 13:59

[Cobo] So Not Hype Christmas Cube

X

O

X

X

27-12-2023 13:59

[Luriel] So Not Hype Christmas Glasses

X

O

X

X

[Luriel] Holy Christmas

X

O

X

X

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

X

[Luriel] Red-Bean Sherbet

O

O

X

X

[Luriel] Elsword ~ Noah : So Not Hype Christmas

X

O

X

X

 


2023 Christmas Event  2023 Christmas Event

2023 Christmas Event