2023 Harmony Festival

1062

2023 Harmony Festival

2023 Harmony Festival

 ระยะเวลากิจกรรม : 27-09-2023 14:00  ~ 18-10-2023 13:59


— รายละเอียด —

2023 Harmony Festival

– สามารถซื้อไอเทมของใช้พิเศษได้ในช่วงกิจกรรม Harmony Festival

 

ขาย

NPC

ราคา

สินค้า

ทั่วไป

Ariel

0 ED

[Cobo] Harmony Festival Pie x1

ทั่วไป

Ariel

10,000 ED

[Cobo] Harmony Festival Cookie x1

ทั่วไป

Ariel

10,000 ED

[Cobo] Harmony Festival Steak x1

ทั่วไป

Ariel

10,000 ED

[Cobo] Harmony Festival Chicken x1

 

– สามารถเข้าสู่ ‘Bonfire Site’ ผ่านไอคอน UI และ Cobo Express ได้ในช่วงกิจกรรม

– สามารถรับบัฟดังต่อไปนี้ได้จากการอยู่ใน Bonfire Site เป็นเวลา 1 นาที

– เพิ่มท้องฟ้ายามค่ำคืนใน Bonfire Site

ระยะเวลา

กิจกรรม

27-09-2023 14:00 ~ 18-10-2023 13:59

Physical/Magical Attack Power เพิ่มขึ้น 5% (ดันเจี้ยน/ฟิลด์)
EXP 50%

Adaptation 3%

 

2023 Harmony Festival – Title Given!

จำนวนครั้ง

ชื่อกิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

1

(27-09-2023 14:00 ~ 04-10-2023 13:59)

Harmony Festival! – Bountiful Peace Maker

เชื่อมต่อนาน

30 นาที

[Cobo] Bountiful Peace Maker (7 Days) x1

[Cobo] Harmony Festival Elrianode Costume (7 Days) Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป, ต่อตัวละคร

1

(2023-10-04 00:00 ~ 11-10-2023 13:59)

Harmony Festival! – Bountiful Peace Maker

เชื่อมต่อนาน

30 นาที

[Cobo] Bountiful Peace Maker (7 Days) x1

[Cobo] Harmony Festival Elrianode Costume (7 Days) Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป, ต่อตัวละคร

1

(2023-10-11 00:00 ~ 18-10-2023 13:59)

Harmony Festival! – Bountiful Peace Maker

เชื่อมต่อนาน

30 นาที

[Cobo] Bountiful Peace Maker (7 Days) x1

[Cobo] Harmony Festival Elrianode Costume (7 Days) Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป, ต่อตัวละคร

  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 18-10-2023 13:59

2023 Harmony Festival – Burning!

ระยะเวลา กิจกรรม
27-09-2023 14:00 ~ 18-10-2023 13:59 เข้า Secret Dungeon / Heroic Dungeon / Elrianode / Pruinaum / Monaterra ฟรี (ยกเว้น Great Steel Wall)
Varnimyr / Pruinaum Raid Drop Rate x2

*ใช้ Varnimyr / Pruinaum Reset Ticket ได้ไม่อั้น

รางวัลพิเศษรายวันดันเจี้ยนเพิ่มเติม 1 ชิ้น

*ทับซ้อนกับเอฟเฟกต์ Elrios Pass

27-09-2023 14:00 ~ 18-10-2023 13:59 เมื่อเก็บเกี่ยวในฟาร์มกิลด์ จะได้รับจำนวนเก็บเกี่ยวพื้นฐานเพิ่มเติม (20)

 

2023 Harmony Festival – Bountiful Raid Bonus!

เควสต์ ชื่อเควสต์ เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัดรายสัปดาห์
รายสัปดาห์ [EVENT] Bountiful Raid Bonus! (Varnimyr Raid) Varnimyr – เคลียร์ ‘Crimson Cradle of Flames’ 1 ครั้ง (รวมถึงโหมด Story, Challenge) [Cobo] Crimson Trace Reset Ticket x3 Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Bountiful Raid Bonus! (Pruinaum Raid) Pruinaum – เคลียร์ ‘Altar of Invocation’ 1 ครั้ง (รวมถึงโหมด Story, Challenge) [Cobo] Soul Trace Reset Ticket x3
[EVENT] Bountiful Raid Bonus! (Abyss Raid) Abyss – เคลียร์ ‘Birth of Origin’ 1 ครั้ง (รวมถึงโหมด Story) Abyss Aura Purifier x3

 

Harmony Festival Mini Game – Food Service Part-Time!

– สามารถเล่นเกมได้ผ่าน UI กิจกรรม เสิร์ฟอาหารก่อนหมดเวลา

– รับอาหารโดยใช้ปุ่มลูกศรและสเปซบาร์ และเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าโดยใช้ปุ่มตัวเลข

– รับ Harmony Festival Exchange Ticket ผ่านเควสต์รายวัน/รายสัปดาห์ และแลกรางวัลกับ Ariel (รายการแลกรางวัลของ Ariel จะเปลี่ยนทุกสัปดาห์)

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

รายวัน

[EVENT] Bountiful Harmony Festival!

เคลียร์ดันเจี้ยน

ที่เหมาะกับเลเวล 3 ครั้ง

[Cobo] Harmony Festival Exchange Ticket x3

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

[EVENT] Harmony Festival Service Part-Time! (1)

เล่น Harmony Festival Food Service Part-Time 1 ครั้ง

[Cobo] Harmony Festival Exchange Ticket x2

[EVENT] Harmony Festival Service Part-Time! (2)

เล่น Harmony Festival Food Service Part-Time 3 ครั้ง

[Cobo] Harmony Festival Exchange Ticket x3

รายสัปดาห์

[EVENT] Harmony Festival Service King!

เล่น Harmony Festival Food Service Part-Time 6 ครั้ง

[Cobo] Harmony Festival Exchange Ticket x5

 

สัปดาห์ที่ 1

NPC

แลกเปลี่ยน

วัตถุดิบ

รางวัล

Ariel

เลือก

[Cobo] Harmony Festival Exchange Ticket x1

[Luriel] Red-Bean Sherbet x2

[Luriel] Ancient Fossil Pill x2

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Festival Exchange Ticket x2

[Luriel] Fighter Potion x1

เลือก

[Cobo] Harmony Festival Exchange Ticket x4

(จำกัดการแลกแต่ละไอเทม: 1 ครั้ง)

[Cobo] Harmony Festival Peaceful Rest Custom Motion Cube x1

[Cobo] Harmony Festival Candle Fireworks Custom Idle Motion Cube x1

เลือก

[Cobo] Harmony Festival Exchange Ticket x5

(จำกัดการแลกแต่ละไอเทม: 2 ครั้ง)

[Luriel] Titan’s Grotto Key x2

[Luriel] Plegas’s Labyrinth Key x2

เลือก

[Cobo] Harmony Festival Exchange Ticket x6

(จำกัดการแลกแต่ละไอเทม: 1 ครั้ง)

[Luriel] Sage’s Magic Stones x20

Spectral Amethyst x100

Tenebrous Aura x200

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Festival Exchange Ticket x8

(จำกัดการแลก: 1 ครั้ง)

[Cobo] Harmony Fishing Equipment Cube x1

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Festival Exchange Ticket x15

(จำกัดการแลก: 1 ครั้ง)

[Cobo] Harmony Festival Phoru Sticker 3 Kinds Cube x1

(รางวัลสัปดาห์ที่ 1)

[Cobo] Harmony Festival Hedgehog Sticker 3 Kinds Cube x1

(รางวัลสัปดาห์ที่ 2)

[Cobo] Harmony Festival Elrianode Costume Suit Cube x1

(รางวัลสัปดาห์ที่ 3)

  • แลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 27-09-2023 14:00 ~ 18-10-2023 13:59
  • รายการแลกเปลี่ยนและการจำกัดการแลกจะถูกรีเซ็ตทุกวันพุธ เวลา 14:00

* อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Festival Elrianode Costume (7 Days) Cube

Harmony Festival Elrianode Costume Suit (7 Days) (Elsword ~ Noah) x1

Harmony Festival Elrianode Hair (7 Days) (Elsword ~ Noah) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Festival Candle Fireworks Custom Idle Motion Cube

[Luriel] Harmony Festival Candle Fireworks: Elsword ~ Noah x1

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Festival Peaceful Rest Custom Motion Cube

[Ariel] Peaceful Rest : Elsword ~ Noah x1

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Fishing Equipment Cube

[Luriel] Fishing VIP Service Ticket (1 Days) x1

[Cobo] Harmony Spinning Reel x1

[Cobo] Harmony Bobber x1

[Cobo] Harmony Fish Bait x300

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Festival Phoru Sticker 3 Kinds Cube

[Cobo] Harmony Festival Phoru Sticker x1

[Cobo] Harmony Festival Happy Phoru Sticker x1

[Cobo] Harmony Festival Angry Phoru Sticker x1

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Festival Hedgehog Sticker 3 Kinds Cube

[Cobo] Harmony Festival Hedgehog Sticker x1

[Cobo] Harmony Festival Happy Hedgehog Sticker x1

[Cobo] Harmony Festival Angry Hedgehog Sticker x1

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Festival Elrianode Costume Suit Cube

[Luriel] Harmony Festival Elrianode Costume Suit (Elsword ~ Noah) x1

  • กล่องคอสตูมและ Idle Motion จะประกอบด้วยรางวัลสำหรับตัวละครที่เปิดกล่อง

รายการแลกเปลี่ยนของ NPC Fishing Site มีดังนี้

NPC

แลกเปลี่ยน

วัตถุดิบ

รางวัล

Fishing Site Helen

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Minnow x1

El Resonance Potion (x20 Concentrate) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Carp x1

El Resonance Potion (x50 Concentrate) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Harmony Lizard Bass x1

El Resonance Potion (x80 Concentrate) x1

  • แลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 27-09-2023 14:00 ~ 18-10-2023 13:59

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Harmony Festival Pie

O

X

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Cookie

O

X

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Steak

O

X

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Chicken

O

X

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Bountiful Peace Maker (7 Days)

X

X

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Elrianode Costume (7 Days) Cube

X

X

X

X

18-10-2023 13:59

Harmony Festival Elrianode Costume Suit (7 Days) (Elsword ~ Noah)

X

O

X

X

Harmony Festival Elrianode Hair (7 Days) (Elsword ~ Noah)

X

O

X

X

[Cobo] Crimson Trace Reset Ticket

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Soul Trace Reset Ticket

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

Abyss Aura Purifier

O

X

X

X

[Cobo] Harmony Festival Exchange Ticket

O

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Luriel] Red-Bean Sherbet

O

O

X

O

[Luriel] Ancient Fossil Pill

O

O

X

O

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

[Cobo] Harmony Festival Peaceful Rest Custom Motion Cube

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Ariel] Peaceful Rest : Elsword ~ Noah

X

X

X

X

[Cobo] Harmony Festival Candle Fireworks Custom Idle Motion Cube

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Luriel] Harmony Festival Candle Fireworks: Elsword ~ Noah

X

O

X

X

[Luriel] Titan’s Grotto Key

O

O

X

X

[Luriel] Plegas’s Labyrinth Key

O

O

X

X

[Luriel] Sage’s Magic Stones

O

O

X

O

Spectral Amethyst

O

O

X

O

Tenebrous Aura

O

O

X

O

[Cobo] Harmony Fishing Equipment Cube

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Luriel] Fishing VIP Service Ticket (1 Days)

X

O

X

X

[Cobo] Harmony Spinning Reel

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Bobber

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Fish Bait

O

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Phoru Sticker 3 Kinds Cube

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Phoru Sticker

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Happy Phoru Sticker

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Angry Phoru Sticker

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Hedgehog Sticker 3 Kinds Cube

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Hedgehog Sticker

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Happy Hedgehog Sticker

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Angry Hedgehog Sticker

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Festival Elrianode Costume Suit Cube

X

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Luriel] Harmony Festival Elrianode Costume Suit (Elsword ~ Noah)

X

O

X

X

[Cobo] Harmony Minnow

O

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Carp

O

O

X

X

18-10-2023 13:59

[Cobo] Harmony Lizard Bass

O

O

X

X

18-10-2023 13:59

El Resonance Potion (x20 ~ x80 Concentrate)

O

O

X

O

 


 

2023 Harmony Festival  2023 Harmony Festival

2023 Harmony Festival