2023 Labor Day Event

794

2023 Labor Day Event

2023 Labor Day Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 04-09-2023 14:00  ~ 05-09-2023 13:59


— รายละเอียด —

Labor Day Login Event!

จำนวนครั้ง ชื่อกิจกรรม เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด
1 Labor Day Login Event! (1) เชื่อมต่อนาน 5 นาที [Cobo] Unlimited Refined Recovery Potion x1 Lv. 10 ขึ้นไป, ต่อบัญชี
Labor Day Login Event! (2) [Cobo] Unlimited Fighter Potion x1
  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 05-09-2023 13:59

Labor Day Burning!

ระยะเวลา

กิจกรรม

04-09-2023 14:00 ~ 05-09-2023 13:59

ERP Burning

04-09-2023 14:00 ~ 05-09-2023 13:59

Unlimited Stamina

* ERP Burning

ERP Level

รายละเอียด

1 ~ 200

ERP EXP x5

201 ~ 300

ERP EXP x3

301 ขึ้นไป

ERP EXP x2

 

* อ้างอิง

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Unlimited Refined Recovery Potion

X

O

X

X

05-09-2023 13:59

[Cobo] Unlimited Fighter Potion

X

O

X

X

05-09-2023 13:59

 


2023 Labor Day Event  2023 Labor Day Event

2023 Labor Day Event