2023 New Year Event

1353

2023 New Year Event
2023 New Year Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 01-01-2023 15:00 ~ 02-01-2023 14:59


— รายละเอียด —

Elrios Tarot on New Year!

ตัวละครที่มีเลเวล 10 ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (ต่อบัญชี)
– สามารถเปิดไพ่ 3 ใบบน Event UI ได้ในช่วงเวลากิจกรรมตามเวลาล็อกอินสะสม
(ประเภทไพ่: Health Card, Wealth Card, Goal Card)
– ไพ่ใบแรกสามารถเปิดได้หลังจากมีเวลาล็อกอินสะสม 2 นาที
– การนับเวลาเพื่อเปิดไพ่ใบต่อไปนั้นจะเริ่มหลังจากเปิดไพ่ใบแรกไปแล้ว โดยไพ่ใบที่สองสามารถเปิดได้หลังมีเวลาล็อกอินสะสม 2 นาที
– การนับเวลาเพื่อเปิดไพ่ใบสุดท้ายนั้นจะเริ่มหลังจากเปิดไพ่ใบที่สอง โดยไพ่ใบสุดท้ายสามารถเปิดได้หลังมีเวลาล็อกอินสะสม 3 นาที
– ทุกครั้งที่เปิดไพ่ จะสามารถดูดวงและรับรางวัลได้
– หลังจากรับครบทั้งสามใบแล้ว จะสามารถรับรางวัลสุดท้ายได้
– รางวัลจะถูกมอบไปยัง Inventory

Health Card

Wealth Card

Goal Card

Final Reward

[Cobo] Unlimited Refined Recovery Potion Cube x1

[Cobo] Drop Rate Bonus 100% Medal (1 Day) Cube x1

[Cobo] EXP 100% Medal (1 Day) Cube x1

[Cobo] New Year Tarot Fortune Cube x1

 

New Year Package!

ไอเทม

ไอเทมภายในแพ็กเกจ

ราคา

ของขวัญ

จำนวนการซื้อ

New Year Package1

Ice Burner (Ocean Pearl) x3

200

N/A

10 ครั้ง ในช่วงกิจกรรม

New Year Package2

Blessed Chlorite Seed (10%) x3

200

N/A

10 ครั้ง ในช่วงกิจกรรม

New Year Package3

Blessed Time and Space Scroll x30

550

N/A

5 ครั้ง ในช่วงกิจกรรม

New Year Package4

Phoru’s Foot Stamp (Unique) x3

1200

N/A

5 ครั้ง ในช่วงกิจกรรม

New Year Package5

Ice Burner (Ocean Pearl) x46

2300

N/A

1 ครั้ง ในช่วงกิจกรรม

* อ้างอิง

 

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

[Cobo] New Year Tarot Fortune Cube

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (7 Days) x1

[Cobo] Stamina Potion x2

[Luriel] Sage’s Magic Stone x30

[Cobo] Unlimited Fighter Potion (1 Day) x1

[Cobo] Promised Luck (3 Days) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Unlimited Refined Recovery Potion Cube

[Cobo] Unlimited Refined Recovery Potion (1 Day) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Drop Rate Bonus 100% Medal (1 Day) Cube

[Luriel] Drop Rate Bonus 100% Medal (1 Day) x1

ทั้งหมด

[Cobo] EXP 100% Medal (1 Day) Cube

[Luriel] EXP 100% Medal (1 Day) x1

 

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] New Year Tarot Fortune Cube

X

O

X

X

04-01-2023 14:59

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (7 Days)

X

O

X

X

[Cobo] Stamina Potion

O

O

X

X

04-01-2023 14:59

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Cobo] Unlimited Fighter Potion (1 Day)

X

O

X

X

[Cobo] Promised Luck (3 Days)

X

O

X

X

04-01-2023 14:59

[Cobo] Unlimited Refined Recovery Potion Cube

X

O

X

X

04-01-2023 14:59

[Cobo] Unlimited Refined Recovery Potion (1 Day)

X

O

X

X

[Cobo] Drop Rate Bonus 100% Medal (1 Day) Cube

X

O

X

O

04-01-2023 14:59

[Luriel] Drop Rate Bonus 100% Medal (1 Day)

X

O

X

X

[Cobo] EXP 100% Medal (1 Day) Cube

O

O

X

O

04-01-2023 14:59

[Luriel] EXP 100% Medal (1 Day)

X

O

X

X

 


2023 New Year Event  2023 New Year Event  2023 New Year Event  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 1 มกราคม 2566