2023 Summer Pre-Event

2614

2023 Summer Pre-Event

2023 Summer Pre-Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 19-07-2023 14:00  ~ 02-08-2023 13:59


— รายละเอียด —

1. Weekend Special Reward!
สัปดาห์ที่ 1 (22-07-2023 14:00 ~ 23-07-2023 13:59)
สัปดาห์ที่ 2 (29-07-2023 14:00 ~ 30-07-2023 13:59)

2. Preparing for the Summer! (19-07-2023 14:00 ~ 02-08-2023 13:59)

Weekend Special Reward!

จำนวนครั้ง

ชื่อกิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

1

(22-07-2023 14:00 ~ 23-07-2023 13:59)

Weekend Special! Summer Pre-Event Gift (1)

เชื่อมต่อ

นาน 60 นาที

[Cobo] +10 Flames of Judgement – Demonic Weapon Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

1

(29-07-2023 14:00 ~ 30-07-2023 13:59)

Weekend Special! Summer Pre-Event Gift (2)

เชื่อมต่อ

นาน 60 นาที

[Cobo] Soul Crystal (10) Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 02-08-2023 13:59

Preparing for the Summer!

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

รายวัน

[EVENT] Preparing for the Summer!

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 3 ครั้งด้วยปาร์ตี้มากกว่า 2 คน/Raid Party/Striker Party

[Cobo] Pre-Event Preparation Coin x2

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

NPC

แลกเปลี่ยน

วัตถุดิบ

รางวัล

Ariel

เลือก

[Cobo] Pre-Event Preparation Coin x1

[Luriel] Giant Stone Apple x2

[Luriel] Fighter Potion x2

[Luriel] Red-Bean Sherbet x5

เลือก

[Cobo] Pre-Event Preparation Coin x3

(Each Item Exchange Limit: 2 times)

[Cobo] Reset Ticket Select Cube x1

[Cobo] Inventory Expansion Card Select Cube x1

[Cobo] Fused Elixir Select Cube x1

เลือก

[Cobo] Pre-Event Preparation Coin x5

(Each Item Exchange Limit: 1 time)

[Cobo] EXP 200% Boost Medal (1 Day) Cube x1

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (15 Days) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Pre-Event Preparation Coin x10

(Item Exchange Limit: 1 time)

[Cobo] 3rd Class Advance Ticket x1

ทั้งหมด

[Cobo] Pre-Event Preparation Coin x12

(Item Exchange Limit: 1 time)

[Cobo] Pet Select Cube x1

  • การแลกเปลี่ยนจะเริ่มในวันที่ 19-07-2023 14:00 ~ 02-08-2023 13:59

* อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

[Cobo] +10 Flames of Judgement – Demonic Weapon Cube

[Ariel] Flames of Judgement – Demonic Weapon (Sword ~ Sickle) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Soul Crystal (10) Cube

Soul Crystal x10

เลือก

[Cobo] Reset Ticket Select Cube

[Luriel] Crimson Trace Reset Ticket x1

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket x1

เลือก

[Cobo] Inventory Expansion Card Select Cube

[Luriel] Inventory Expansion Card (Equipment) x1

[Luriel] Inventory Expansion Card (Accessory) x1

[Luriel] Inventory Expansion Card (Consume) x1

[Luriel] Inventory Expansion Card (Items) x1

[Luriel] Inventory Expansion Card (Quest) x1

[Luriel] Inventory Expansion Card (Special) x1

[Luriel] Inventory Expansion Card (Life) x1

เลือก

[Cobo] Fused Elixir Select Cube

[Luriel] Adaptation Giant Potion (Elixir) x1

[Luriel] Adaptation Denif’s Ice Orb (Elixir) x1

[Luriel] Adaptation Ventus’ Wings (Elixir) x1

ทั้งหมด

[Cobo] EXP 200% Boost Medal (1 Day) Cube

[Cobo] EXP 200% Boost Medal (1 Day) x1

เลือก

[Cobo] Pet Select Cube

[Luriel] Pet: Dusky x1

[Luriel] Pet: Dawny x1

[Luriel] Pet: Lotus x1

[Luriel] Pet: Moli x1

[Luriel] Pet: Dana x1

[Luriel] Pet: Bonbon x1

[Luriel] Pet: Sherbet x1

[Luriel] Pet: Fenrir x1

[Luriel] Pet: Shai x1

[Luriel] Pet: Derurung x1

  • กล่องอาวุธจะมอบอาวุธที่เหมาะกับตัวละครที่เปิดกล่อง

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] +10 Flames of Judgement – Demonic Weapon Cube

X

O

X

X

02-08-2023 13:59

[Ariel] Flames of Judgement – Demonic Weapon (Sword ~ Sickle)

X

X

X

X

[Cobo] Soul Crystal (10) Cube

X

O

X

X

02-08-2023 13:59

Soul Crystal

O

O

X

X

[Cobo] Pre-Event Preparation Coin

O

O

X

X

02-08-2023 13:59

[Cobo] Reset Ticket Select Cube

X

O

X

X

02-08-2023 13:59

[Luriel] Crimson Trace Reset Ticket

X

O

X

X

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket

X

O

X

X

[Cobo] Inventory Expansion Card Select Cube

X

O

X

X

02-08-2023 13:59

[Luriel] Inventory Expansion Card (Equipment ~ Life)

O

O

X

X

[Cobo] Fused Elixir Select Cube

O

O

X

X

02-08-2023 13:59

[Luriel] Adaptation Giant Potion (Elixir)

O

O

X

X

[Luriel] Adaptation Denif’s Ice Orb (Elixir)

O

O

X

X

[Luriel] Adaptation Ventus’ Wings (Elixir)

O

O

X

X

[Cobo] EXP 200% Boost Medal (1 Day) Cube

X

O

X

X

02-08-2023 13:59

[Cobo] EXP 200% Boost Medal (1 Day)

X

O

X

X

[Cobo] Pet Select Cube

X

O

X

X

02-08-2023 13:59

[Luriel] Pet: Dusky ~ Derurung

X

O

X

X

[Luriel] Giant Stone Apple

O

O

X

O

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

[Luriel] Red-Bean Sherbet

O

O

X

O

[Luriel] El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket (15 Days)

O

O

X

X

[Cobo] 3rd Class Advance Ticket

X

O

X

X

02-08-2023 13:59

 


 

2023 Summer Pre-Event  2023 Summer Pre-Event

2023 Summer Pre-Event