Challenge Mode Start: Class Change Chance! Event

908

Challenge Mode Start: Class Change Chance! Event

Challenge Mode Start: Class Change Chance! Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 18-01-2023 15:00 ~ 25-01-2023 14:59


— รายละเอียด —

Class Change Chance! Event

จำนวนครั้ง

ชื่อกิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

1

Class Change Chance! (1)

เชื่อมต่อนาน 30 นาที

[Cobo] Class Change Select Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

1

Class Change Chance! (2)

เชื่อมต่อนาน 60 นาที

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket x1

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 25-01-2023 14:59

* อ้างอิง

 

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

เลือก

[Cobo] Class Change Select Cube

[Cobo] 1st Class Change Ticket x1

[Cobo] 2nd Class Change Ticket x1

[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket x1

[Cobo] 3rd Class Change Ticket x1

[Cobo] Master Class Change Ticket x1

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Class Change Select Cube

X

O

X

O

25-01-2023 14:59

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket

X

O

X

X

25-01-2023 14:59

[Cobo] 1st Class Change Ticket

X

O

X

O

25-01-2023 14:59

[Cobo] 2nd Class Change Ticket

X

O

X

O

25-01-2023 14:59

[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket

X

O

X

O

25-01-2023 14:59

[Cobo] 3rd Class Change Ticket

X

O

X

O

25-01-2023 14:59

[Cobo] Master Class Change Ticket

X

O

X

O

25-01-2023 14:59

 


Challenge Mode Start: Class Change Chance! Event  Challenge Mode Start: Class Change Chance! Event

Challenge Mode Start: Class Change Chance! Event