แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

1285

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.

ปิดระบบเติมเงิน :

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.


Varnimyr Raid โหมด Challenge

ผู้เล่นสามารถชาเลนท์ Varnimyr Raid โหมด Challenge ได้ในรูปแบบของ Striker Party โดยหนึ่งดันเจี้ยนจะสามารถมีผู้เล่นได้ 8 คนแบ่งเป็น 2 ปาร์ตี้ และผู้เล่นทั้ง 8 คนจะต้องเข้าสู่ดันเจี้ยนพร้อมกัน 

  1. เงื่อนไขการเข้าสู่ดันเจี้ยน
ดันเจี้ยน  บอส  จำนวนผู้เล่น  เงื่อนไขการเข้า  Demon Realm  

Debuff 

จำนวน Resurrection Stone ที่จำกัด 
Crimson Tower of Howling Flames  Remnant of Crimson Calamity [Zone 1]  3~4  Lv. 99
Combat Power: 6,000,000 ขึ้นไป 
90%  1 
Remnant of Crimson Calamity [Zone 2] 
Crimson Soul 
Crimson Calamity  4~8 
Never-Ending Darkness  Silent Observer  3~4 
Dark Observer 
Crimson Eye  4~8 
Crimson Cradle of Flames  Malice  4~8 
Recluse [Fire]  3~4 
Recluse [Demon] 
Dark Recluse  4~8 

- แต่ละดันเจี้ยนของ Varnimyr Raid โหมด Challenge จะมีเวลาจำกัดและเวลาเริ่มนับถอยหลังเมื่อคลิกปุ่ม ‘เริ่มท้าทาย’ (สถิติการเคลียร์จะถูกรีเซ็ตทุกวันพุธเวลา 15:00) 

- ดันเจี้ยนสำหรับผู้เล่น 3~4 คน การต่อสู้จะเริ่มขึ้นเมื่อสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหมดอยู่ในห้องรอ และดันเจี้ยนสำหรับผู้เล่น 4~8 คน ผู้เล่นทั้งหมดจะเข้าดันเจี้ยนพร้อมกันและต่อสู้ในพื้นที่เดียวกัน 

- ตัวละครอื่นที่เริ่มท้าทายด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ใน Striker Party จะไม่สามารถเชิญเข้าสู่ Striker Party ในขณะท้าทาย แต่หากมีสมาชิกปาร์ตี้บางคนออกจากปาร์ตี้ด้วยวิธีใดก็ตาม จะสามารถเชิญเข้าปาร์ตี้ได้อีกครั้งยกเว้นว่าสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหมดไม่ได้กำลังเล่นดันเจี้ยน 

- บัพปาร์ตี้/ฮีล/ไอเทม/เอฟเฟฟกต์พิเศษจะมีผลแก่ปาร์ตี้ที่ผู้เล่นอยู่เท่านั้น และดีบัพที่มีผลต่อบอสจะแชร์แก่สมาชิก Striker Party ทั้งหมด 

- เมื่อหมดเวลา ดันเจี้ยนจะยุติอัตโนมัติและเมื่อท้าทายอีกครั้งจะเริ่มท้าทายจากบอสตัวแรกของแต่ละดันเจี้ยน (ผู้เล่นจะถูกนำออกจากดันเจี้ยนหากกำลังอยู่ในดันเจี้ยน) 

- หัวหน้าปาร์ตี้สามารถยอมแพ้การท้าทายในระหว่างที่เวลายังไม่หมดได้ และเมื่อสมาชิกทุกปาร์ตี้ยินยอมผ่านหน้าต่างป็อบอัพที่ปรากฎขึ้น ผู้เล่นทั้งหมดสามารถยอมแพ้การท้าทายได้ 

2. ไอเทมรางวัล 

- ผู้เล่นจะได้รับ ‘Dark Fire Aura’ เป็นรางวัล 1 ครั้งทุกสัปดาห์โดยการเคลียร์สเตจสุดท้ายของแต่ละดันเจี้ยน ซึ่งไอเทมดังกล่าวสามารถนำไปแลกเป็น Pet: Recluse Automata และไอเทมที่มีประโยชน์อื่นๆ ได้ผ่าน Camp: Crimson Edge NPC, Tiny Spirit 

- ผู้เล่นอาจได้รับสกิล Force ดังต่อไปนี้จากการดรอปเมื่อเคลียร์ Crimson Cradle of Flames: ไอเทม Dark Recluse 

ดันเจี้ยนดรอป  ชื่อสกิล Force  ประเภท 

เอฟเฟกต์ 

Crimson Cradle of FlamesDark Recluse  Crimson Bloom Does Not Rot  Active  ศัตรูที่อยู่ในอาณาเขต Crimson Bloom จะถูกโจมตี Burn อย่างต่อเนื่อง และพันธมิตรจะได้รับการฟื้นฟู HP/MP อย่างต่อเนื่อง 
Will Save You  Passive  Max HP เพิ่มขึ้นและต้านทานดีบัพ Inferno (flame and fire) 

(ไม่สามารถทับซ้อนกับ Illipia’s Aura ได้) 

 

ปรับปรุง In-game UI ★

เนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ สำหรับข้อมูลปลีกย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบภายในเกมหลังจากการอัปเดต 

 

1. เปลี่ยน Dungeon Map UI 

- เปลี่ยน Dungeon UI เพื่อแสดงข้อมูลดันเจี้ยนได้ในครั้งเดียว 

- บางแท็บที่อยู่ด้านบนของ Dungeon UI จะมีการเปลี่ยนชื่อและเพิ่มแท็บ Normal Dungeon, Challenge Mode 

- เควสต์ที่จำเป็นต้องเล่นในดันเจี้ยน เช่น กิจกรรม, กิลด์, Mentor-Pupil และเนื้อเรื่อง จะแสดงเครื่องหมายเควสต์ใน Local Map UI 

- รายชื่อที่ถูกทำเครื่องหมายด้วยชื่อ Varnimyr/Pruinaum/Abyss Raid จะแสดงเป็นไอคอน 

- แสดงชื่อ Secret Dungeon ที่ถูกล็อก 

- ลบสถิติการต่อสู้ดันเจี้ยนสูงสุดของ Twisted Time and Space – Farhmann ออก 

 

2. เปลี่ยน Arena UI

- เปลี่ยน Arena UI เพื่อแสดงข้อมูล PvP ในครั้งเดียว 

- เปลี่ยนจากการแสดงไอเทมใน Arena UI เป็นรายการไอเทม AP ที่สามารถซื้อได้ 

(ไอเทมที่ขายในร้านค้าของ NPC Camilla และราคายังคงเดิม) 

 

3. ปรับปรุง Camp: Crimson Edge Region UI

- อัปเดต Varnimyr Raid โหมด Challenge ใน Camp: Crimson Edge Board และ Mailbox UI 

ปรับปรุง

1. ปรับปรุง Raid 

1-1. Abyss Raid 

- ลบการฟื้นฟู HP บอสใน  Blooming Mineral Field และ Nightmare’s Crib เมื่อโจมตีด้วยแพทเทิร์นการโจมตี Physical/Magical 

- บัพ Sea Current Adaptation ที่ได้รับผ่านพืชใน Blooming Mineral Field เฟซ 1 จะเพิ่มขึ้นจาก 1 เป็น 5 

- ลดจำนวนไอเทม Abyss Mark, Abyss Aura Purifier ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนลง 

และเพิ่ม ‘Abyss Giant Mystic Stone’ ในรายการแลกเปลี่ยน Abyss Mark. 

ไอเทมแลกเปลี่ยน  ก่อน  หลัง 
Abyss Incense Cube, Swirling Phantasma Cube (Select)  Abyss Aura Purifierx500  Abyss Aura Purifierx84 
Ancient Fossil Pillx300  Abyss Aura Purifierx40  Abyss Aura Purifierx7 
Abyss Red/Blue/Yellow Mystic Stone (Varied Rates)  Abyss Aura Purifierx9  Abyss Aura Purifierx7 
[Luriel] Red/Blue/Yellow Mystic Stone Transfer Ticker (Select)  Abyss Aura Purifierx50  Abyss Aura Purifierx40 
[Luriel] Giant Mystic Stone Transfer Ticket  Abyss Aura Purifierx40  Abyss Aura Purifierx30 
Abyss Red/Blue/Yellow Mystic Stone (Varied Rates)  Abyss Markx500  Abyss Markx100 
Abyss Red/Blue/Yellow Mystic Stone (Select)  Abyss Markx800  Abyss Markx150 
Abyss Aura Purifier (1 time per week)  Abyss Markx1000  Abyss Markx300 
Abyss Giant Mystic Stone    Abyss Markx200 

 

1-2. Pruinaum Raid 

- อัตราดรอป Vestige of Soul – Weapon of Requiem Cube ที่จะได้รับผ่านการเล่น Pruinaum Raid (โหมด Normal/Story) จะเพิ่มขึ้น 2 เท่า 

 

2. ปรับปรุง Tenebrous Armor 

– ปรับอัตรา Extract สำเร็จ ทำให้สามารถตั้งค่า 50% → 100% ได้ 

- ค่าใช้จ่ายในการ Extract มีดังนี้: 

ไอเทมแลกเปลี่ยน  ก่อน  หลัง 
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปรับ 1%  ่าใช้จ่ายพื้นฐาน  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปรับ 1% 
ED  200,000  20,000  200,000  15,000 
Tenebrous Aura  10  1  20  0 
Tasma Aura  200  20  200  20 
Magical Crystal  100  100  100  50 

 

3. ปรับปรุงดันเจี้ยน Normal 

3-1. สามารถเข้า Elrianode City ได้ด้วยสมาชิกปัจจุบัน 

- เริ่มดันเจี้ยน (สุ่มแมทช์): แมทช์ผู้เล่น 3 คนเพื่อเข้าสู่ดันเจี้ยน 

- หากผู้เล่นน้อยกว่า 3 คนเริ่มต้นด้วยสมาชิกปัจจุบัน พื้นที่ที่ไม่มีตัวละคร จะไม่มีการอัญเชิญมอนสเตอร์ใดๆ 

3-2. เงื่อนไขเรื่องตั๋วเข้าสู่ดันเจี้ยนในพื้นที่ Elrianode/Pruinaum ปรับจาก 2 เป็น 1 

3-3. เพิ่มอัตราดรอป Glacial Land ในพื้นที่ Pruinaum และ Aurora Operation Order ในพื้นที่ Old Village Site 

 

4. ปรับปรุงอื่นๆ 

4-1. เพิ่ม Base Class Promotion Costumes ใน EP Shop 

- ผู้เล่นสามารถซื้อ Base Class Promotion Costume ที่ตรงกับตัวละครที่ล็อกอินอยู่ในปัจจุบันได้เท่านั้น 

– ไม่สามารถย้อมสี Promotion Costume Hair ที่ซื้อจาก EP shop ได้ 

-  Promotion Costume ที่ซื้อจาก EP Shop จะเป็น [Luriel] และจะไม่มีเอฟเฟกต์เซ็ตแยกต่างหาก 

4-2. เปลี่ยนเงื่อนไขการได้รับ/ปลดล็อกฉายาที่มีอยู่ 

1) ปรับปรุงเงื่อนไขการได้รับฉายา 

พื้นที่  ฉายา  ก่อน  หลัง 
Sander  Storm Warrior  กำจัด Enraged Sylphid 999 ครั้ง  กำจัด Enraged Sylphid 100 ครั้ง 
Reaper  กำจัด Demons 3000 ครั้ง  กำจัด Demons 1500 ครั้ง 
กำจัด Dark Trock/Living Trock 1000 ครั้ง  กำจัด Dark Trock/Living Trock 500 ครั้ง 
กำจัด Final Karis 50 ครั้ง  กำจัด Final Karis 25 ครั้ง 
Lanox  God of Bathing  กำจัด Entranced Sirena 100 ครั้ง  กำจัด Entranced Sirena 50 ครั้ง 
Oath of Ruin  เคลียร์ Grand Cavern: Chasm of the Divided Land 200 ครั้ง  เคลียร์ Grand Cavern: Chasm of the Divided Land 100 ครั้ง 
Atlas  General’s Dignity  เคลียร์ Elysion Tower 200 ครั้ง  เคลียร์ Elysion Tower 50 ครั้ง 
Elysion  Resistant to Destiny  เคลียร์ Solace’s Fortress 50 ครั้ง  เคลียร์ Solace’s Fortress 30 ครั้ง 
El Tower is really great  เคลียร์ Halted Sun’s Memory 30 ครั้งโดยไม่ถูกโจมตีจาก El Tower Protective Magic  เคลียร์ Halted Sun’s Memory 30 ครั้งโดยถูกโจมตีจาก El Tower Protective Magic ไม่เกิน 10 ครั้ง 
Elrianode  Is This Me?  กำจัด Specters ใน Hall of El 3000 ครั้ง  กำจัด Specters ใน Hall of El 300 ครั้ง 
Rescuing the Boy  เคลียร์ Hall of El – Beginning 50 ครั้งด้วยแรงก์ฺ S  เคลียร์ Hall of El – Beginning 10 ครั้งด้วยแรงก์ฺ S 
เคลียร์ Hall of El – Trials 50 ครั้งด้วยแรงก์ S  เคลียร์ Hall of El – Trials 10 ครั้งด้วยแรงก์ S 
เคลียร์ Hall of El – Choice 50 ครั้งด้วยแรงก์ S  เคลียร์ Hall of El – Choice 10 ครั้งด้วยแรงก์ S 
Debrian Researcher  กำจัด Debrian Nasod Soldier [Normal] 600 ครั้ง  กำจัด Debrian Nasod Soldier [Normal] 300 ครั้ง 
กำจัด Debrian Nasod Cannon [Normal] 600 ครั้ง  กำจัด Debrian Nasod Cannon [Normal] 300 ครั้ง 
กำจัด Henir Infested Nasod Soldier [Normal] 600 ครั้ง  กำจัด Henir Infested Nasod Soldier [Normal] 300 ครั้ง 
กำจัด Henir Infested Nasod Cannon [Normal] 600 ครั้ง  กำจัด Henir Infested Nasod Cannon [Normal] 300 ครั้ง 
Guardian of Elrianode  เคลียร์ El Tower Defense ด้วยแรงก์ S ขึ้นไป [Normal] 300 ครั้ง  เคลียร์ El Tower Defense ด้วยแรงก์ S ขึ้นไป [Normal] 150 ครั้ง 
Varnimyr  Entrance to the Demon Realm  เคลียร์ Labyrinth of Ruin ภายใน 4 นาที 30 วินาที / ถูกโจมตีไม่เกิน 5 ครั้ง / และไม่มีการคืนชีพ 100 ครั้ง  เคลียร์ Labyrinth of Ruin ภายใน 4 นาที 30 วินาที / ถูกโจมตีไม่เกิน 5 ครั้ง / และไม่มีการคืนชีพ 50 ครั้ง 
Sentinel Unit  เคลียร์ Guardian’s Forest ด้วยแรงก์ S ขึ้นไป / ภายใน 3 นาที 30 วินาที / ไม่มีการคืนชีพ 100 ครั้ง  เคลียร์ Guardian’s Forest ด้วยแรงก์ S ขึ้นไป / ภายใน 3 นาที 30 วินาที / ไม่มีการคืนชีพ 50 ครั้ง 
Forginay’s Fruit  กำจัด ‘Forginay 100 ครั้ง  กำจัด ‘Forginay’ 50 ครั้ง 
Corrupt Identity  เคลียร์ Forsaken Spirit Asylum 100 ครั้ง  เคลียร์ Forsaken Spirit Asylum 50 ครั้ง 
Mark of Greed  เคลียร์ Shadow Vein 100 ครั้งโดยถูกโจมตีน้อยกว่า 30 ครั้ง  เคลียร์ Shadow Vein 50 ครั้งโดยถูกโจมตีน้อยกว่า 30 ครั้ง 
Rigomor  Henir Again เคลียร์ Sea of Ruin โดยถูกโจมตีไม่เกิน 5 ครั้ง  เคลียร์ Sea of Ruin 5 ครั้งโดยถูกโจมตีไม่เกิน 10 ครั้ง 
Leviathan  กำจัด ‘Chaos Leviathan’ และ ‘Leviathan’ 300 ครั้ง  กำจัด ‘Chaos Leviathan’ และ ‘Leviathan’ 150 ครั้ง 
Survival of the Cold  กำจัดมอนสเตอร์ใน Abandoned Icerite Plant 50000 ครั้ง  กำจัดมอนสเตอร์ใน Abandoned Icerite Plant 13000 ครั้ง 
Master Road  Hard as a Rock  ชนะการต่อสู้กับ Master Gaia 50 ครั้ง  ชนะการต่อสู้กับ Master Gaia 20 ครั้ง 
Crest of Gaia  ชนะการต่อสู้กับ Master Gaia (Hell) 50 ครั้ง  ชนะการต่อสู้กับ Master Gaia (Hell) 20 ครั้ง 
Dance of Flames  ชนะการต่อสู้กับ Master Rosso 50 ครั้ง  ชนะการต่อสู้กับ Master Rosso 20 ครั้ง 
Crest of Rosso  ชนะการต่อสู้กับ Master Rosso (Hell) 50 ครั้ง  ชนะการต่อสู้กับ Master Rosso (Hell) 20 ครั้ง 
Wind Contract  ชนะการต่อสู้กับ Master Ventus 50 ครั้ง  ชนะการต่อสู้กับ Master Ventus 20 ครั้ง 
Crest of Ventus  ชนะการต่อสู้กับ Master Ventus (Hell) 50 ครั้ง  ชนะการต่อสู้กับ Master Ventus (Hell) 20 ครั้ง 
Water Dragon Scale  ชนะการต่อสู้กับ Master Denif 50 ครั้ง  ชนะการต่อสู้กับ Master Denif 20 ครั้ง 
Crest of Denif  ชนะการต่อสู้กับ Master Denif (Hell) 50 ครั้ง  ชนะการต่อสู้กับ Master Denif (Hell) 20 ครั้ง 
Target Lock-On  เคลียร์ Nasod Testing Chamber 50 ครั้ง  เคลียร์ Nasod Testing Chamber 20 ครั้ง 
Crest of Adrian  เคลียร์ Nasod Testing Chamber (Hell) 50 ครั้ง  เคลียร์ Nasod Testing Chamber (Hell) 20 ครั้ง 
Sunrise  ชนะการต่อสู้กับ Master Solace 50 ครั้ง  ชนะการต่อสู้กับ Master Solace 20 ครั้ง 
Crest of Solace  ชนะการต่อสู้กับ Master Solace (Hell) 50 ครั้ง  ชนะการต่อสู้กับ Master Solace (Hell) 20 ครั้ง 
Messenger of God  เคลียร์ Anguish of the Wavering Servant หรือ Unraveling the Knot of Memories 50 ครั้ง  เคลียร์ Anguish of the Wavering Servant หรือ Unraveling the Knot of Memories 20 ครั้ง 
Crest of Hernia  เคลียร์ Anguish of the Wavering Servant (Hell) หรือ Unraveling the Knot of Memories (Hell) 50 ครั้ง  เคลียร์ Anguish of the Wavering Servant (Hell) หรือ Unraveling the Knot of Memories (Hell) 20 ครั้ง 
Pruinaum  Converse with Fists  เคลียร์ Sanctuary of the Soul 200 ครั้ง  เคลียร์ Sanctuary of the Soul 100 ครั้ง 
Happy Train Ride  เคลียร์ Capital-Bound Train 300 ครั้ง  เคลียร์ Capital-Bound Train 100 ครั้ง 

2) ปรับปรุงเงื่อนไขปลดล็อกฉายา 

Title  Region  Before  After 
Reaper  Sander  เคลียร์ Heart of Behemoth โดยถูกโจมตีไม่เกิน 1 ครั้งด้วยแรงก์ SS ขึ้นไป 10 ครั้ง  เคลียร์ Heart of Behemoth ด้วยแรงก์ A 5 ครั้ง 
El Tower is really great  Elysion  เคลียร์ Halted Sun’s Memory 1 ครั้งโดยไม่ถูกโจมตีจาก El Tower Protective Magic  เคลียร์ Halted Sun’s Memory 1 ครั้งโดยถูกโจมตีจาก El Tower Protective Magic ไม่เกิน 10 ครั้ง 

 

ตัวละคร

[Raven] 

[Veteran Commander] 

1. เพิ่มคำสั่ง [ZZZ→XX] ในรายการคำสั่ง 

[Ara] 

[Marici] 

  1.  แก้ไข Energy ที่ไม่ฟื้นฟูเมื่อใช้ Energy Conversion ขณะใช้ Turtle Stance 4: Barrier

[Elesis] 

[Adrestia] 

1. แก้ไข Path Breaker ที่ทำงานเฉพาะเมื่อ Adrestia ทั้งหมดเข้าใกล้บอสหากมี Adrestia 2 ตัวขึ้นไปอยู่ในปาร์ตี้ 

[Add] 

1. แก้ไขส่วนของผมที่แสดงไม่เป็นธรรมชาติเมื่อสวมใส่ Gentle Chamberlain Hair, Another Hair 

ดันเจี้ยน/PvP/ฟิลด์

1. แก้ไขดีบัพที่ไม่ถูกนำออกและหน้าจอไม่กลับไปเป็นปกติเมื่อกำจัดบอสใน Birth of Origin เฟซ 1 

2. แก้ไขตำแหน่งเริ่มของทีมสีฟ้าในแผนที่ Garpai Sandstorm 


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 18 มกราคม 2566  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 18 มกราคม 2566