แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

671

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.

ปิดระบบเติมเงิน :

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.


 

★ ปรับปรุงการเติบโตของตัวละคร ★

1) เพิ่ม Prof. Pho’s Third Growth Guide

– จะได้รับความช่วยเหลือจากความใจดีของ Prof. Pho ไปตลอดทางในพื้นที่ Master Road!

All characters, including existing characters can make use of Prof. Pho’s Third Growth Guide content.

* สามารถเข้าสู่แท็บ Third Growth Guide เมื่อเสร็จสิ้นเควสต์ Entering Rigomor

* ไม่สามารถทำเควสต์ได้ต่อหากได้รับรางวัลทั้งหมดแล้ว และไอคอน Growth Guide จะหายไป

* รางวัลสำหรับภารกิจเติบโตของ Prof. Pho ได้แก่ [Ariel] +9 Amethystine Prophecy Armor Full Set Select Cube รวมถึง Amethystine Prophecy – Violet

(โปรดตรวจสอบรายละเอียดภารกิจและรายการรางวัลภายในเกมหลังจากวันที่ 03/08 14:00)

2) ปรับ Apocalypse Type-Void Weapon, Flames of Judgement – Demonic Weapon, Vestige of Soul – Weapon of Requiem เพื่อให้ได้รับรวดเร็วยิ่งขึ้น
– ปรับลดหน่วยทั้งหมดที่จำเป็นในการเติมเกจเพิ่มอัตราดรอปกล่องอาวุธของ Apocalypse Type-Void Weapon

– ปรับลดหน่วยทั้งหมดที่จำเป็นในการเติมเกจเพิ่มอัตราดรอปกล่องอาวุธของ Flames of Judgement – Demonic Weapon

–  เพิ่มเกจเพิ่มอัตราดรอปกล่องอาวุธ 2 เท่าเมื่อคลิกปุ่มรับในข้อมูลรางวัลหลังจากเคลียร์ Vestige of Soul – Weapon of Requiem : Raid แล้วและปรับลดหน่วยทั้งหมดที่จำเป็นในการเติมเกจ Vestige of Soul – Weapon of Requiem

3) เมื่อเปิด Flames of Judgement – Demonic Weapon Cube, Vestige of Soul – Weapon of Requiem Cube, Submergence of Abyss – Phantom Weapon จะได้รับเพียงไอเทม +9 เท่านั้น

4) เปลี่ยนเวลาเปิดดันเจี้ยนลับเป็นตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนครั้งที่สามารถได้รับรางวัลพิเศษรายวันต่อดันเจี้ยนนั้นจะยังคงเหมือนเดิม

(จำนวนครั้งที่สามารถได้รับรางวัลพิเศษรายวันคือ 1 ครั้งต่อดันเจี้ยนลับ)

5) เปลี่นเงื่อนไขการเสร็จสิ้นเควสต์ Transcendence Class และสกิล Transcendence เพื่อปรับให้เข้ากับเส้นทางการเติบโจของตัวละคร

ตัวละคร

ชื่อเควสต์

ก่อน

หลัง

Elsword ~ Ain

Limit Break 1/5

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 3 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 2 ครั้ง

Limit Break 2/5

รวบรวม Symbol of Resolve 3 ชิ้น (ดันเจี้ยนในพื้นที่ Sander, Lanox, Atlas, Elysion)

รวบรวม Symbol of Resolve 2 ชิ้น (ดันเจี้ยนในพื้นที่ Sander~Elysion)

Limit Break 3/5

รวบรวม Symbol of Determination 3 ชิ้น (ดันเจี้ยนในพื้นที่ Sander, Lanox, Atlas, Elysion)

รวบรวม Symbol of Determination 2 ชิ้น (ดันเจี้ยนในพื้นที่ Sander~Elysion)

Limit Break 4/5

รวบรวม Symbol of Purpose (ดันเจี้ยนลับในทุกพื้นที่)

รวบรวม Symbol of Purpose 1 ชิ้น (ดันเจี้ยนในพื้นที่ Sander~Elysion)

Limit Break 5/5

เคลียร์ดันเจี้ยนลับ 5 ครั้ง (ดันเจี้ยนลับในทุกพื้นที่)

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 3 ครั้ง

Sealed Power 1/5

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 1 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 1 ครั้ง

Sealed Power 2/5

รวบรวม Power Packed Pouch 3 ชิ้น (Lanox~Atlas Region Dungeons)

รวบรวม Power Packed Pouch 1 ชิ้น (ดันเจี้ยนในพื้นที่ Lanox~Elysion)

Sealed Power 3/5

รวบรวม Strength Emblem 7 ชิ้น (Mid Boss ใน ดันเจี้ยนพื้นที่ Lanox~Atlas)

รวบรวม Strength Emblem 2 ชิ้น (Mid Boss ใน ดันเจี้ยนพื้นที่ Lanox~Elysion)

Sealed Power 4/5

รวบรวม Ultimate Potion 2 ชิ้น (มอนสเตอร์บอสในดันเจี้ยนพื้นที่ Lanox~Atlas)

รวบรวม Ultimate Potion 2 ชิ้น (มอนสเตอร์บอสใน ดันเจี้ยนพื้นที่ Lanox~Elysion)

Sealed Power 5/5

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 3 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 3 ครั้ง

Forbidden Power 1/5

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 1 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 1 ครั้ง

Forbidden Power 2/5

รวบรวม Micro Nasod Energy Device 3 ชิ้น (ดันเจี้ยนในพื้นที่ Atlas~Elysion)

รวบรวม Micro Nasod Energy Device 1 ชิ้น (ดันเจี้ยนในพื้นที่ Atlas~Elysion)

Forbidden Power 3/5

รวบรวม Limit Data 7 ชิ้น (Mid Boss ในดันเจี้ยนพื้นที่ Atlas~Elysion) (Celestial Crossroads/Halted Sun’s Memory excluded)

รวบรวม Limit Data 2 ชิ้น (Mid Boss ในดันเจี้ยนพื้นที่ Atlas~Elysion)

 

★ ปรับปรุงเควสต์อีพิคตัวละคร ★

1) ปรับลดเงื่อนไขการเล่นดันเจี้ยนซ้ำเพื่อความก้าวหน้าเกี่ยวกับเควสต์อีพิค

ชื่อเควสต์

ก่อน

หลัง

Protector of Adrian

Elysion – เคลียร์ ‘Adrian’s Palace’

สนทนากับ NPC ‘Bernard’ (‘Elysion Village’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

Final Battle

Elysion – เคลียร์ ‘Solace’s Fortress’

สนทนากับ NPC‘Theodore’ (‘Elysion Village’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

The Reason to Become the Master

Elysion – เคลียร์ ‘Halted Sun’s Memory’

สนทนากับ NPC‘Bernard’ (‘Elysion Village’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

Harmony Festival

Elysion – เคลียร์ ‘Halted Sun’s Memory’

สนทนากับ NPC‘Bernard’ (‘Elysion Village’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

The Mysterious Figure

กำจัด Freak Defender (ปรากฏใน ‘Water Dragon Sanctum’)

สนทนากับ NPC‘Denif’ (‘Elrianode’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

A New Enemy

กำจัด Skin Splitter (ปรากฏใน ‘Water Dragon Sanctum’)

สนทนากับ NPC‘Ventus’ (‘Elrianode’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

Finding the Cause

กำจัด Corrupted Henir Monsters (ปรากฏใน ‘Elrianode City’)

สนทนากับ NPC‘Denif’ (‘Elrianode’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

Debrian Laboratory 2

กำจัด Nasod ทั่วไปที่ปกป้อง Laboratory (ปรากฏใน ‘Debrian Laboratory’)

สนทนากับ NPC‘Ventus’ (‘Elrianode’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

The Hidden Chamber

Elrianode – เคลียร์ ‘Debrian Laboratory’ (โหมดใดก็ได้)

สนทนากับ NPC‘Ventus’ (‘Elrianode’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

A Little Step

กำจัด Henir Infested Nasods (ปรากฏใน ‘Debrian Laboratory’)

สนทนากับ NPC‘Ventus’ (‘Elrianode’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

El Tower Defense

กำจัด Hennon (ปรากฏใน ‘El Tower Defense’)

สนทนากับ NPC‘Ventus’ (‘Elrianode’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

Remaining Story 1

กำจัด Orbis (ปรากฏใน‘Forgotten Elrian Sanctum’)

สนทนากับ NPC‘Denif’ (‘Elrianode’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

Remaining Story 2

กำจัด Chrysalis (ปรากฏใน ‘Forgotten Elrian Sanctum’)

สนทนากับ NPC‘Ventus’ (‘Elrianode’)(คลิกขวาที่ World Map (กดปุ่ม M) เพื่อดูสถานที่)

Labyrinth of Ruin 1

Defeat Chaos Leviathan (Varnimyr – ‘Labyrinth of Ruin’)

Enter Camp: Crimson Edge (Right-click from World Map (Press M Key) to see the location.)

Guardian’s Forest 2

กำจัด Forginay (Varnimyr – ‘Guardian’s Forest’)

สนทนาที่บอร์ด

Elder of the Dark Elves

กำจัด Sentinel Commander (Varnimyr – ‘Guardian’s Forest’)

สนทนาที่บอร์ด

กำจัด Fae Panther (Varnimyr – ‘Dark Elves’ Outpost’)

เคลียร์ Varnimyr – ‘Dark Elves’ Outpost

Spirit Asylum 2

กำจัด Mople (Varnimyr – ‘Forsaken Spirit Asylum’)

สนทนาที่บอร์ด

กำจัด Njord (Varnimyr – ‘Forsaken Spirit Asylum’)

เคลียร์ Varnimyr – ‘Forsaken Spirit Asylum’

Howling Field

กำจัด Remnant of Crimson Calamity (Varnimyr – ‘Crimson Tower of Howling Flames’)

กำจัด Crimson Calamity (Varnimyr – ‘Crimson Tower of Howling Flames’)

 

★ ปรับปรุง QoL ★

1) เพิ่ม UI เตือนความจำใหม่เมื่อภารกิจรายสัปดาห์สามารถกดรับหรือเสร็จสิ้นได้แล้ว

2) สามารถกดรับ/เสร็จสิ้นภารกิจรายสัปดาห์ได้ไม่ว่าเลเวลใด

* อย่างไรก็ตามจะไม่สามารถเปิด UI ภารกิจรายสัปดาห์ได้หากไม่มีตัวละครเลเวล 99 อยู่ในบัญชี

3) เพิ่มกล่องติ้กการใช้ Reforge ED Fee Exemption Ticket ใน UI Reforge อุปกรณ์

4) เพิ่ม Collection Synergy Page สามารถตั้งค่า Collection Synergy Page ได้จากพรีเซ็ต

5) เพิ่ม Custom Page สามารถตั้งค่า Custom Page ได้จากพรีเซ็ต

6) เพิ่มฟังก์ชันค้นหาใน UI ฉายา

★ ปรับปรุงไอเทม/อุปกรณ์ ★

1) เพิ่มเอฟเฟกต์เซ็ตในอุปกรณ์ Tenebrous

* เพิ่มเอฟเฟกต์เซ็ตทั้งหมด 3 ประเภท ซึ่งเอฟเฟกต์เซ็ตจะทำงานแตกต่างกันตามการมอบเอฟเฟกต์ใน 3rd line ของ Shadow Effect ในแต่ละเครื่องป้องกัน

หมวดเซ็ต

Socket Effect

Attack

Damage เพิ่มขึ้นy n% เมื่อโจมตีศัตรูที่มี HP ต่ำกว่า n% (เมื่อซ็อกเก็ตเดียวกันทำงาน การเพิ่ม Damage และเงื่อนไข HP จะเพิ่มขึ้น)

Attack

บัฟ Damage ของทุกสกิลทำงาน +n% ใน n วินาที ทุก 30 วินาที (เมื่อซ็อกเก็ตเดียวกันทำงาน ระยะเวลาบัฟและการเพิ่มจะเพิ่มขึ้น)

Attack

Damage ของทุกสกิล +n% เมื่อผลรวมการต้านทานทั้งหมดมากกว่า 1000

Attack

เอฟเฟกต์อัปเกรดช่องสกิล Transcendence เพิ่มขึ้น n% และระยะเวลาบัฟเพิ่มขึ้น n วินาที (เมื่อซ้อกเก็ตเดียวกันทำงาน ระยะเวลาและ Damage จะเพิ่มขึ้น)

Cooldown

เมื่อใช้สกิล Force Active จะมีโอกาส n% ที่จะรีเซ็ตระยะเวลา Cooldown ของสกิล Force Active ที่ใช้ (เมื่อซ็อกเก็ตเดียวกันทำงาน โอกาสจะเพิ่มขึ้น)

Cooldown

เมื่อใช้สกิล จะมีโอกาส 0.3% ที่จะรีเซ็ตระยะเวลา Cooldown ของสกิลที่ใช้ [ยกเว้นสกิล Bond, สกิล Hyperactive, สกิล Active Force] (เมื่อซ็อกเก็ตเดียวกันทำงาน โอกาสจะเพิ่มขึ้น)

Cooldown

เมื่อใช้สกิล Hyperactive จะมอบบัฟเร่งระยะเวลา Cooldown ของสกิล n เท่าเป็นเวลา n วินาที

Protect

(เมื่อซ็อกเก็ตเดียวกันทำงาน ระยะเวลาบัฟและการเร่งสกิลจะเพิ่มขึ้น)

Protect

เมื่อปลุกพลัง จะสร้างบาเรีย n% ของ Max HP เมื่อเกิดบาเรียจะฟื้นฟู HP/MP n% ทุก 3 วินาที(Cooldown: 20 วินาที) (เมื่อซ็อกเก็ตเดียวกันทำงาน HP ของบาเรียและการฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้น)

Protect

เมื่อใช้สกิล Force Active จะสร้างอาณาเขตลดความเสียหายที่ได้รับ n% ชั่วขณะ (Cooldown: 5 วินาที) (เมื่อซ็อกเก็ตเดียวกันทำงาน การลดความเสียหายจะเพิ่มขึ้น)

 

* เอฟเฟกต์เซ็ต 1, 2 จะทำงานเมื่อสวมใส่เกราะ 4 ชนิดที่มี Socket Effect เดียวกัน

หมวดเซ็ต

เอฟเฟกต์ 1

เอฟเฟกต์ 2

Attack

Physical/Magical Attack Power 5%

Adaptation 2%

Cooldown

เมื่อใช้สกิล จะมีโอกาส 8% ที่จะรีเซ็ตระยะเวลา Cooldown ของสกิลที่ใช้ [ยกเว้นสกิล Bond, สกิล Hyperactive, สกิล Common Force] (เมื่อซ็อกเก็ตเดียวกันทำงาน โอกาสจะเพิ่มขึ้น) (เมื่อซ็อกเก็ตเดียวกันทำงาน โอกาสจะเพิ่มขึ้น)

Adaptation 2%

Protect

Damage ของทุกสกิล 7%

Adaptation 2%

 

2) เพิ่มไอเทมที่สามารถเปลี่ยนตัวละครของเกราะ Tenebrous ได้

* เมื่อเปลี่ยนตัวละครของอุปกรณ์ เอฟเฟกต์ต่อไปนี้จะถูกถ่ายโอนทั้งหมด

จำนวนครั้งในการผนึก, Durability, ระดับ Enhancement, Shadow Effect, เอฟเฟกต์เพิ่มเติม, Socket Slot, Socket Effect, ระดับ Reforge, Reforge Durability, Reforge Gauge, Elemental Attributes
3) เพิ่มปุ่มที่จะทำให้โอกาสสกัดเป็น 0% หรือ 100% ในครั้งเดียวเมื่อสกัดเอฟเฟกต์เกราะ Tenebrous

4) เปลี่ยนปริมาณเพิ่มเกจการ Reforge สำเร็จของเกราะ Amethystine Prophecy และ Tenebrous

5) ไม่สามารถได้รับ Common Imprint Stone ได้อีก

6) ลดค่าใช้จ่ายในการใส่ Shining Imprint Stone

* ก่อน: 2,400,000ED / หลัง: 1,600,000ED

7) เพิ่มการทับซ้อนสูงสุดของไอเทม Large Magical Crystal และ Bismuthinite เป็น 300

 

★ ปรับปรุงระบบ ETC ★

1) เปลี่ยนคำสั่งปุ่ม Board NPC เพื่อให้สามารถควบคุม Market Board/Ranking/Quest ได้สะดวกขึ้นด้วยคีย์บอร์ด

2) เปลี่ยนระยะเวลา Cooldown ของ Pet Auto Consume Slot เพื่อไม่ให้แชร์ระยะเวลา Cooldown ของ Quick Slot ของใช้ของตัวละครอีก

3) ปรับลดเงื่อนไขการเปิดใช้งาน Pet Encouragement บางอย่าง

ก่อน: เปิดใช้งานเมื่อ Pet Hunger 40% ขึ้นไป และ HP ของตัวละครต่ำกว่า 40% โจมตีหรือถูกโจมตี 9 ครั้ง

หลัง: เปิดใช้งานเมื่อ Pet Hunger 40% ขึ้นไปและ HP ของตัวละครต่ำกว่า 40%

4) เพิ่มฟังก์ชันอัปเกรด Pet Auto Consume Quick Slot

– เมื่อใช้ไอเทม Pet Auto Consume Quick Slot Upgrade Ticket จะสามารถตั้งระยะห่างเวลาของไอเทมของใช้ที่จะใช้งานอัตโนมัติได้

– เมื่อใช้ไอเทม Pet Auto Consume Quick Slot Upgrade Ticket จะสามารถกำหนดเงื่อนไขการเปิดใช้งาน Pet Encouragement ได้

5) สามารถใช้ไอเทม Pet Auto Consume ได้เมื่ออยู่ภายใต้ดีบัฟป้องกันการคืนชีพ

6) แก้ไขคูลดาวน์ที่ทำงานอีกครั้งในดันเจี้ยนเมื่อลงทะเบียนไอเทมของใช้ในกลุ่มไอเทมดียวกัน


 

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566