แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

794

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.

ปิดระบบเติมเงิน :

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.


 

★ ปรับปรุง Pruinaum/Abyss Raid ★

1. Pruinaum Raid

1-1. Savage White-Ghost’s Castle

1) Hadron
– เมื่อ HP ของ Hadron ถึงเส้น 150 จะไม่แสดงแพทเทิร์นยิงขนนกหลังเคลื่อนที่กลางอากาศอีก

2) Haivan
– ปรับลดระยะเวลาคูลดาวน์ของการฝังระเบิดของ Drone/Haivan

1-2. Altar of Invocation

1) Berthe
– เมื่อใช้สกิล Seal ขณะอยู่ในแพทเทิร์นโหยหวน การโหยหวนจะไม่ทำงานในทันที เมื่อใช้สกิล Seal ขณะอยู่ในแพทเทิร์นโหยหวน จะทับซ้อนดีบัฟ Seal
– การโหยหวนจะทำงานภายหลังดีบัฟ Seal ทับซ้อน 3 ครั้ง
– ดีบัฟ Seal จะยังคงอยู่แม้จะจบแพทเทิร์นโหยหวนไปแล้ว

2) Berserk Berthe
– เมื่อระดับ HP ถึงจุดแสดงแพทเทิร์นโหยหวน จะไม่เช็กการใช้งานสกิล Seal ทันทีเมื่อเริ่มแพทเทิร์นโหยหวน แต่จะเช็กเมื่อจบโมชันเริ่ม
– เมื่อใช้สกิล Seal ขณะอยู่ในแพทเทิร์นโหยหวน การโหยหวนจะไม่ทำงานในทันที เมื่อใช้สกิล Seal ขณะอยู่ในแพทเทิร์นโหยหวน จะทับซ้อนดีบัฟ Seal
– การโหยหวนจะทำงานภายหลังดีบัฟ Seal ทับซ้อน 3 ครั้ง
– จะต้านทานการเคลื่อนที่ไม่ได้ในขณะสแตนด์บายแทนที่การต้านทานดีบัฟอย่างสมบูรณ์แบบ
– จะต้านทานการเคลื่อนที่ไม่ได้ในขณะแพทเทิร์นแหวกอากาศด้วยแขนสองข้างแทนที่การต้านทานดีบัฟอย่างสมบูรณ์แบบ
– จะต้านทานการเคลื่อนที่ไม่ได้ในขณะเหวี่ยงตัววงกว้างเพื่อข้ามไปตามแนวนอนแทนที่การต้านทานดีบัฟอย่างสมบูรณ์แบบ

3) Annihilator
– ปรับลดความเสียหายแพทเทิร์นเลเซอร์ของ Annihilator
– จะต้านทานการเคลื่อนที่ไม่ได้ในขณะสแตนด์บายแทนที่การต้านทานดีบัฟอย่างสมบูรณ์แบบ
– จะต้านทานการเคลื่อนที่ไม่ได้ในขณะแสดงแพทเทิร์นปล่อย Soul Orb ในพื้นที่แทนที่การต้านทานดีบัฟอย่างสมบูรณ์แบบ
– จะต้านทานการเคลื่อนที่ไม่ได้ในขณะแสดงแพทเทิร์น Dark Soul/Purifying Soul แทนที่การต้านทานกีบัฟอย่างสมบูรณ์แบบ
– จะต้านทานการเคลื่อนที่ไม่ได้ในขณะแสดงแพทเทิร์นอัญเชิญเสาน้ำแข็งแทนที่การต้านทานดีบัฟอย่างสมบูรณ์แบบ
– จะต้านทานการเคลื่อนที่ไม่ได้ขณะอยู่ในสถานะมึนงงแทนที่การต้านทานดีบัฟอย่างสมบูรณ์แบบ

2. Abyss Raid

2-1. Blooming Mineral Field

1) Dreaming Hatchling
– HP ของบาเรียลดลงมากขึ้นเมื่อทำลายแร่
– เพิ่มระยะเวลาฟื้นฟูภายหลังบาเรียถูกทำลายไป

2) Awakened Myuriconus
– เพิ่มระยะเวลาคูลดาวน์ของแพทเทิร์นเทเลพอร์ต
– เพิ่มการทับซ้อนบัฟ Sea Current Adaption ที่ได้รับผ่านพืชจาก 5 เป็น 8
– เมื่อดันเจี้ยน Nightmare’s Crib dungeon ถูกเคลียร์ขณะสู้กับมอนสเตอร์บอส Awakened Myuriconus การทับซ้อน Sea Current Adaption 20 ครั้งจะทำงาน

2-2. Birth of Origin

1) Shadow of Greed
– เครื่องหมายจะชัดเจนมากขึ้นขณะแสดงแพทเทิร์น Abyss Aura

2) King of Abyss
– แพทเทิร์นดูดซับ Shadow/Abyss Orb จะชัดเจนมากขึ้น
– แพทเทิร์นพลังงาน Shadow/Abyss ไม่เสถียรจะชัดเจนมากขึ้น
– ปรับปรุงการมองเห็นวงเวทขณะแสดงแพทเทิร์น Lights Out
– หาก Abyss Aura Purification อยู่ที่ 100% จะสามารถได้รับ ‘Abyss Aura Purification Reward Cube’ เมื่อกำจัด King of Abyss แม้จะกำจัด King of Abyss ได้แล้วก็ตาม
– บัฟ Shadow/Abyss ที่ทำงานครั้งสุดท้ายจะทำงานเมื่อคืนชีพ

★ ปรับปรุงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของตัวละคร

1) ปรับปรุงเงื่อนไขเควสต์สกิล Hyperactive ของ 2nd Class

 

ตัวละคร

ชื่อเควสต์

ก่อน

หลัง

Elsword
~ Ain

The Ultimate Road 1/5

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

The Ultimate Road 2/5

รวบรวม Intense Energy 5 ชิ้น

(ดันเจี้ยนในพื้นที่ Hamel~Sander)

รวบรวม Intense Energy 5 ชิ้น(ดันเจี้ยนในพื้นที่ Hamel~Elysion)

The Ultimate Road 3/5

กำจัดบอสดันเจี้ยนในพื้นที่ Hamel~Sander 5 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

The Ultimate Road 4/5

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล Rank S ขึ้นไป 5 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

The Ultimate Road 5/5

เคลียร์ดันเจี้ยนลับ 10 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

Laby

The Ultimate Road 1/5

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่ North Fluone 5 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่ North Fluone 5 ครั้ง

The Ultimate Road 2/5

รวบรวม Intense Energy 5 ชิ้น
(บอสในแต่ละดันเจี้ยน, พื้นที่ North Fluone)

รวบรวม Intense Energy 5 ชิ้น
(บอสดันเจี้ยนในพื้นที่ North Fluone ~ Central)

The Ultimate Road 3/5

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

The Ultimate Road 4/5

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล Rank S ขึ้นไป 5 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

The Ultimate Road 5/5

เคลียร์ดันเจี้ยนลับ 10 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

Noah

The Ultimate Road 1/5

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่Northern Lanox R 5ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่Northern Lanox R 5ครั้ง

The Ultimate Road 2/5

รวบรวม Intense Energy 5 ชิ้น
(บอสในแต่ละดันเจี้ยน, ดันเจี้ยนในพื้นที่ Northern Lanox R)

รวบรวม Intense Energy 5 ชิ้น
(ดันเจี้ยนในพื้นที่ Northern Lanox R)

The Ultimate Road 3/5

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

The Ultimate Road 4/5

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล Rank S ขึ้นไป 5 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

The Ultimate Road 5/5

เคลียร์ดันเจี้ยนลับ 10 ครั้ง

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 5 ครั้ง

 

★ Elrios Pass Season 5

เคลียร์ภารกิจทุกวันและรับรางวัลต่างๆ พร้อมกับการอัปเดต Elrios Pass Season 5!
Season Pass จะทำงาน 12 สัปดาห์ เมื่อจบซีซัน จะไม่สามารถรับรางวัลได้อีก
* ‘Elrios Pass Season 5’ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16/8/2023 14:00 ~ 08/11/2023 13:59

1. วิธีการใช้งาน Elrios Pass
– คลิก UI Elrios Pass ที่ด้านบนของหน้าจอ
– เคลียร์ภารกิจรายวัน/รายสัปดาห์/ซีซันเพื่อเก็บ Season Pass EXP เมื่อบรรลุเลเวลที่กำหนดจะได้รับรางวัล Normal (ฟรี)/Premium

2. ไอเทม Elrios Pass ใน Item Mall

ชื่อไอเทม

เอฟเฟกต์ไอเทม

Elrios Pass Season 5 (Premium)

– เพิ่มภารกิจซีซัน

ได้รับรางวัลพิเศษมากขึ้นเช่น [Luriel] Elrios Pass Magic Amulet Lv.10, [Luriel] Elrios Pass Season 5 Special Support Cube (ประกอบด้วย: ‘[Luriel] Title Count x2 Medal – Abyss Raid (3 Days)’ ‘[Luriel] Title Count x2 Medal – Pruinaum Raid (3 Days)’, ‘[Luriel] Common Title Count x2 Medal – Ruben~Tirnog (3 Days)’), [Luriel] Elrios Le Blanc Costume Cube, [Luriel] City Night Chair Custom Motion Cube

– สามารถได้รับรางวัลพิเศษจากดันเจี้ยนรายวันเพิ่มเติม

ดันเจี้ยนที่เข้าร่วม: Gate of Darkness, Heroic Dungeon, Secret Dungeon, Varnimyr (ยกเว้น Raid), Pruinaum (ยกเว้น Raid), Pruinaum Outskirts, Tirnog, Guild Dungeon

Pass 2000XP Ticket

– ได้รับ 2000 EXP จาก Season Pass ที่มี

 

* เอฟเฟกต์เหรียญตราชนิดเดียวกันของไอเทม [Luriel] Title Count x2 Medal – Abyss Raid (3 Days), [Luriel] Title Count x2 Medal – Pruinaum Raid (3 Days),
[Luriel] Common Title Count x2 Medal – Ruben~Tirnog (3 Days)’) จะไม่ทับซ้อนกัน

* [Luriel] Elrios Le Blanc Costume Cube, [Luriel] City Night Chair Custom Motion Cube จะมอบไอเทมที่เหมาะกับตัวละครที่เปิดกล่อง ดังนั้นโปรดเปิดกล่องด้วยตัวละครที่ต้องการโดยการย้ายกล่องผ่าน Shared Bank

★ ตัวละคร 

[Character]
แก้ไขการทำงานของสกิล [Force] Ignite ที่ผิดปกติในบางสถานการณ์

[Elesis]
[Patrona]
แก้ไขบัฟ Subconscious ที่ไม่ทำงานในบางสถานการณ์

[Add]
[Diabolic Esper]
แก้ไขเอฟเฟกต์ฟื้นฟู DP ของสกิล Mind Circle ไม่ทำงานในบางสถานการณ์เมื่อใช้สกิล Stardust Shower

★ ดันเจี้ยน/PvP/ฟิลด์

1. แก้ไขไลน์ของ Mid Boss ของ Shadow Earl’s Castle เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
2. แก้ไขโหมด Challenge – เกจเปลวไฟของ Remnant of Crimson Calamity [โซน 1/โซน 2] ที่แตกต่างไปจากโฮสต์
3. แก้ไขโหมด Challenge – การเพิ่มเกจเปลวไฟ Remnant of Crimson Calamity [โซน 1/โซน 2] ที่ทำงานล่าช้า

★ ETC ★

1. แก้ไขตำแหน่งของตัวละครอื่นๆ ใน El House ที่ดูไม่เป็นธรรมชาติในบางสถานการณ์
2. แก้ไขเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ทำงานผิดปกติจากหน้าต่างผลการเล่นดันเจี้ยนในบางสถานการณ์


 

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566