แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

993

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น.

ปิดระบบเติมเงิน :

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น.


★ ปรับปรุงดันเจี้ยนลับ ★

เนื่องจากมีการปรับปรุงดันเจี้ยนลับทำให้ดันเจี้ยนลับจะมีดันเจี้ยนเดี่ยวที่สามารถเข้าได้เมื่อตัวละครมีเลเวล 99 ขึ้นไปซึ่งจำนวนสเตจจะลดลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ แต่ละสเตจจะแบ่งไปตาม Combat Power ดังนั้นสามารถเล่นดันเจี้ยนลับที่สอดคล้องกับ Combat Power ของตัวละครได้เลย

▣ ข้อมูลดันเจี้ยนลับ

Stage

ชื่อดันเจี้ยน

เงื่อนไขการเข้า

Demon Realm Debuff

จำกัดการเข้าต่อสัปดาห์

Stage 1

Dragon Nest: Abyss

Wally’s Underground Laboratory

Transporting Tunnel : CA

Lv. 99

Combat Power 500,000

5 times

Stage 2

Velder’s Hallucination

Temple of Trials

Lv. 99

Combat Power 1,500,000

Stage 3

The Rage of Behemoth

Grand Cavern : The Source of Demonic Energy

Lv. 99

Combat Power 2,500,000

Stage 4

Deep-Sea Passage: Emergency Crisis

Lv. 99

Combat Power 5,000,000

70%

 

* การเข้าสู่ดันเจี้ยนลับจะไม่จำเป็นต้องใช้ Entry Ticket อีกต่อไป โดยแต่ละบัญชีมีสิทธิ์เข้าดันเจี้ยนลับได้ฟรี 5 ครั้งต่อสัปดาห์

* จำนวนการเข้าดันเจี้ยนต่อสัปดาห์จะลดลงหลังจากเคลียร์ดันเจี้ยนแล้ว

* โหมด Auto จะถูกนำออกไปหลังจากปรับปรุง

* ดันเจี้ยนลับจะไม่ได้รับผลของเอฟเฟกต์ซ็อกเก็ตอัตราดรอป, EXP และเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม แต่จะได้รับผลเฉพาะเอฟเฟกต์ ‘Secret Dungeon’ เท่านั้น

* การอัปเดตครั้งนี้จะทำให้ไม่สามารถได้รับ Secret Dungeon Entry Permit และ Secret Dungeon Cube (อาวุธ, เกราะ, เครื่องประดับ) ได้อีก

* จะไม่ปรากฏภารกิจสุ่มในดันเจี้ยนลับ

* สามารถแลก ‘Secret Dungeon Entry Permit’ ที่ได้รับจากดันเจี้ยนเป็นไอเทมอื่นได้กับ NPC Ariel

ไอเทมที่ต้องการ

จำนวนที่ต้องการ

รางวัลแลกเปลี่ยน

Secret Dungeon Entry Permit

x2

Complete Recovery Potion x1

Secret Dungeon Entry Permit

x2

El Shard (Mystery) x1

* เควสต์ที่เกี่ยวข้องกับดันเจี้ยนลับต่อไปนี้จะไม่สามารถรับหรือเสร็จสิ้นได้อีก

หมวดเควสต์

ชื่อเควสต์

[Dungeon] To Become Stronger!

[Secret Dungeon] Danger of Secret Dungeons

[Dungeon] To Become Stronger!

[Secret Dungeon] Balance Falls Apart

[Dungeon] To Become Stronger!

[Secret Dungeon] Barrier Investigation

[Dungeon] To Become Stronger!

[Secret Dungeon] Hidden Dungeon Revealed

[Dungeon] To Become Stronger!

[Secret Dungeon] Reason to Restore the Barrier

*  เควสต์ที่เกี่ยวข้องกับดันเจี้ยนลับของ Prof. Pho’s First Guide – Lesson 3 จะถูกแทนที่ด้วยเควสต์ใหม่
ผู้เล่นที่เสร็จสิ้น First Guide – Lesson 3 สามารถเสร็จสิ้นเควสต์ที่ถูกเพิ่มเข้าไปใหม่ได้เช่นเดียวกัน
* เพิ่มเควสต์ไกด์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับดันเจี้ยนลับใน Prof. Pho’s Third Guide – Lesson 5

▣ รางวัล ดันเจี้ยนลับ

Stage

รางวัลต่อสเตจ

รางวัลที่ถูกปรับ

Stage 1

ED 2,000,000 Barrier’s Fragment x100

EXP 200,000,000 El Reward x5

Stage 2

ED 10,000,000 Barrier’s Fragment x100

Stage 3

ED 20,000,000 Barrier’s Fragment x100

Stage 4

ED 30,000,000 Brilliant Secret Cube

*  เมื่อใช้ Brilliant Secret Cube จะมีโอกาสได้รับหนึ่งอย่างจากไอเทมดังต่อไปนี้

ข้อมูลไอเทม

ไอเทมที่สามารถได้รับ

Brilliant Secret Cube

Forgotten Golden Earrings x1
Forgotten Golden Arm Ornament x1
Forgotten Golden Necklace x1
Forgotten Golden Headgear x1
Forgotten Golden Ring x1
Seeker of Secrets x1
Secret Fragment x3~5
Item Drop Rates are varied.)


▣ ข้อมูลเครื่องประดับของดันเจี้ยนลับ

ชื่อไอเทม

เอฟเฟกต์ที่ถูกปรับ

Set Effect

Forgotten Golden Earrings

Damage ในดันเจี้ยนลับเพิ่มขึ้น 2% ได้รับ EXP +1% (Secret Dungeon)

2
Critical 2%
Action Speed 2%

3
Maximize 2% Damage ในดันเจี้ยนลับเพิ่มขึ้น 2%
ได้รับ ED +1% +1% +1% (Secret Dungeon)

4
Physical Attack Power +3% Magical Attack Power +3% ได้รับ EXP +1% (Secret Dungeon)

5
Adaptation +3% (Max 55%) (Dungeon)
Damage ในดันเจี้ยนลับเพิ่มขึ้น 5%
ได้รับ ED +2% (Secret Dungeon)

Forgotten Golden Arm Ornament

Damage ในดันเจี้ยนลับเพิ่มขึ้น 2% ได้รับ ED +1% +1% +1% (Secret Dungeon)

Forgotten Golden Necklace

Damage ในดันเจี้ยนลับเพิ่มขึ้น 2% ได้รับ EXP +1% (Secret Dungeon)

Forgotten Golden Headgear

Damage ในดันเจี้ยนลับเพิ่มขึ้น 2% ได้รับ ED +1% +1% +1% (Secret Dungeon)

Forgotten Golden Ring Damage ในดันเจี้ยนลับเพิ่มขึ้น 2% ได้รับ EXP +1% (Secret Dungeon)


▣ ฉายาดันเจี้ยนลับ

ชื่อฉายา

เอฟเฟกต์ฉายา

Seeker of Secrets

Adaptation +3% (สูงสุด 55%) (Dungeon)
ได้รับ EXP +5% (Secret Dungeon)
ได้รับ ED +5% (Secret Dungeon)
Damage ในดันเจี้ยนลับเพิ่มขึ้น 10%

* ใช้ Brilliant Secret Cube เพื่อรับในอัตราที่กำหนด
* สามารถตรวจสอบฉายาได้ที่ Title > Character > แท็บ Special

★ การได้รับอุปกรณ์ของ Growing Adventurer ★

เนื่องจากจะไม่สามารถได้รับอุปกรณ์ Secret Dungeon (อาวุธ, เกราะ, เครื่องประดับ) ได้อีกแล้ว เพราะมีการปรับปรุงดันเจี้ยนลับ จึงจะมอบ Growing Adventurer’s Equipment Cube ให้เป็นรางวัลสำหรับการเคลียร์เควสต์อีพิค ‘[Dungeon] To Become Stronger!‘

Adventurer’s Equipment Cube ที่ได้รับเป็นรางวัลการเคลียร์สำหรับเควสต์อีพิคของแต่ละพื้นที่จะถูกลบ และเพิ่มจำนวน ED เท่ากับมูลค่าการขายต่อของไอเทมภายในกล่องให้กับรางวัล ED ของเควสต์อีพิค

★ ปรับปรุง Free Training ★

1. เพิ่มชนิดของดัมมี่สำหรับฝึกฝนใหม่ 6 ชนิดใน Free Training
– ดัมมี่ (บอส, ป้องกัน X) 3 ชนิด: Giant, Massive, Long
– ดัมมี่หิน (บอส, ป้องกัน O) 3 ชนิด: Giant, Massive, Long
2. เพิ่มการจำกัด Skill Damage ที่เข้าเป้าเป็น 9.9 พันล้าน (ก่อน: 990 ล้าน)

★ ปรับ Normal Dungeon ED ★

ปรับจำนวนการดรอป Dungeon ED เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความยากของดันเจี้ยน

ดันเจี้ยนที่ต้องการ Combat Power สูงจะลด ED ที่เพิ่มลง

Dungeon Name

Region

+/-

Elrianode City

Elrianode

ลดลง

Debrian Laboratory [Normal]

Elrianode

ลดลง

Shadow Vein

Varnimyr

ลดลง

Sea of Ruin

Rigomor

ลดลง

Theme Park Entrance

Tirnog

เพิ่มขึ้น

Tricky House

Tirnog

เพิ่มขึ้น

Puppet Theater

Tirnog

เพิ่มขึ้น

Shadow Earl’s Castle

Tirnog

เพิ่มขึ้น

Palace of Gold Medovine

Monaterra

เพิ่มขึ้น

Hunter’s Hideout

Monaterra

เพิ่มขึ้น

★ ตัวละคร
[Elsword]
[Genesis]
1. แก้ไขบางคำสั่งที่ไม่โจมตีอย่างถูกต้องเมื่อเปลี่นยเป็นเห็นแค่ปลุกพลัง

[Elesis]
1. แก้ไขการไม่แสดงเอาท์ไลน์ของ Super Armor เมื่อใช้สกิล Dodge และ Slash แม้ว่าจะอยู่ในสถานะ Super Armor
2. เปลี่ยนไอคอนบางตัวที่เคยใช้ในมัลติสกิล

2. เปลี่ยนไอคอนบางตัวที่เคยใช้ในมัลติสกิล

 

ชื่อคลาส ชื่อสกิล
Grand Master The Knight-Captain, Awakened Will: Grand Master
Pyro Knight Infernal Blade
Blazing Heart Flame Protection, Soul Ignition
Flame Lord [Mod] Infernal Blade
Dark Knight Brutal Cutter
Crimson Avenger Shade Illusion, Overflowing Blood

[Mad Paradox]
1. แก้ไขความเสียหายต่อเนื่องเพิ่มเติมของสกิลต่อ Event Horizon ที่มีผลต่อเซคชัน Damage Dealt ในผลดันเจี้ยน

[Lu/Ciel]
1. แก้ไข Combat Power ที่ไม่แสดง Combat Power ของสถานะตัวอย่างในรายชื่อปาร์ตี้

[Rose]
1. แก้ไขการไม่วิงค์เมื่อใช้ Cuddly Seal (Hug me): Rose Custom Motion

★ ดันเจี้ยน/PvP/ฟิลด์
1. แก้ไขการไม่สนใจแพลตฟอร์มและการร่วงหล่นเมื่อลงสู่แพลตฟอร์มด้วยความเร็วสูง

★ ไอเทม
1. แก้ไขไทโปบางตัวใน [Luriel] Dungeon Entry Ticket Select Cube. ([Cobo] > [Luriel])
2. ลบบางข้อความจากไอเทม [Luriel] Guild Cooking ที่ถูกแจกผ่านกิจกรรม Guild Revamp ข้อความที่ลบ) สามารถเก็บอาหาร/ผลผลิตกิลด์ใน Guild Storage ได้

★ ETC
1. เพิ่มข้อมูลตั๋วเข้าใน Tooltip ของดันเจี้ยน Torta Arena ใน UI ดันเจี้ยน
2. แก้ไขการลบ Tooltip ของอุปกรณ์ที่ยังแสดงว่าถูกบันทึกบนหน้าอุปกรณ์เมื่อใช้หน้าอุปกรณ์
3. แก้ไขไอคอนเควสต์ Weapon Growth ที่แสดงไม่ถูกต้องเมื่อเสร็จสิ้นเควสต์ Weapon Growth ใน UI ตัวละคร
4. เปลี่ยนขั้นตอนการแลกของ Vitality Potion(5), William’s Small Apple Crate (1) และ Mana Elixir (2) ในรายการแลกเปลี่ยนรางวัล El เป็นการแลกเปลี่ยนแบบเลือก
5. เพิ่ม ‘ไม่สามารถรับได้อีก’ ใน Tooltip ของ Secret Dungeon Entry Permit
6. แสดงระยะเวลาต่อเนื่องและเอฟเฟกต์เมื่อใช้ Greater Gnosis Blessing ผ่านประกาศบนหน้าต่างสนทนา ตัวอย่าง) ได้รับ 1 GSP จาก Greater Gnosis Blessing ระยะเวลา Greater Gnosis Blessing: 1 วัน 1 ชั่วโมง
7. เปลี่ยนไอคอนรางวัล Ereda Island, Secret Dungeon (AP, EXP) เป็นไอคอนใหม่
8. แก้ไขการที่จำนวนไอเทมที่ได้รับต่างกับรายการไอเทมผลดันเจี้ยนที่ได้รับเมื่อได้รับไอเทมใน Temporary Inventory
9. ไอเทมกล่องที่มี Secret Dungeon Entry Permit จะไม่ดรอป Secret Dungeon Entry Permit อีกต่อไป
10. เปลี่ยนเงื่อนไขการเคลียร์เควสต์ [Dungeon] Dungeon Master! 2/3 เป็น ‘เคลียร์ Gate of Darkness 2 ครั้ง’
11. ลบไอเทม ‘Secret Dungeon Entry Permit’ จากรายการแลกเปลี่ยน Stewardship Coin
12. ลบไอเทม ‘Secret Dungeon Entry Permit’ จากรายการแลกเปลี่ยน Competitor’s Coin
13. แก้ไขบางส่วนที่ดูไม่เป็นธรรมชาติของพื้นหลัง Guild Base Skin ‘Castle of Count Vlad’
14. แก้ไขการไม่สามารถย้ายไอเทมจาก Pet Inventory ได้หลังจากย้ายแชนแนลในบางสถานการณ์
15. แก้ไขการไม่สามารถพูดคุยกับ NPC ได้โดยการคลิกในบางสถานการณ์
16. แก้ไขขอบที่คงอยู่ใน Quick Slot เมื่อลบคอสตูมขณะบัฟ Ice Burner Season กำลังทำงาน


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566