แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

667

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น.

ปิดระบบเติมเงิน :

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น.


★ Elrios Pass Season 6 ★

เคลียร์ภารกิจทุกวันและรับรางวัลมากมายผ่านการอัปเดต Elrios Pass Season 6!
Season Pass จะมีระยะเวลาดำเนินการ 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดซีซัน จะไม่สามารถรับรางวัลได้อีก
* ‘Elrios Pass Season 6’ จะเริ่มต้นตั้งแต่ 20/12/2023 14:00 ~ 13/3/2024 13:59

 

  1. วิธีใช้งาน Elrios Pass

– คลิกที่ UI Elrios Pass ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเข้า
– เคลียร์ภารกิจรายวัน/สัปดาห์/ซีซันเพื่อรับ Season Pass EXP เมื่อบรรลุเลเวลที่กำหนดจะได้รับรางวัลทั่วไป (ฟรี)/พรีเมี่ยม

2. Elrios Pass Item Mall Item

ชื่อไอเทม

เอฟเฟกต์ไอเทม

Elrios Pass Season 6 (Premium)

– เพิ่มภารกิจ Elrios Pass Season

– ได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอาทิ Elrios Pass Season 6 Mark, [Luriel] Abyss Mystic Stone Support Cube, [Luriel] Elrios Pass Season 6 Special Support Cube (Contents: [Luriel] Title Count x2 Medal – Abyss Raid (3 Days), [Luriel] Title Count x2 Medal – Pruinaum Raid (3 Days), [Luriel] Common Title Count x2 Medal – Ruben~Tirnog (3 Days), [Luriel] Aries Comet Tail, [Luriel] Aries Dream

– สามารถได้รับรางวัลพิเศษรางวัล x2 1 ครั้งต่อดันเจี้ยนทุกวัน

Pass 2000XP Ticket

ได้รับ 2000 EXP จาก Season Pass ปัจจุบัน

* เอฟเฟกต์เหรียญตราที่เหมือนกันของไอเทม [Luriel] Title Count x2 Medal – Abyss Raid (3 Days), [Luriel] Title Count x2 Medal – Pruinaum Raid (3 Days), [Luriel] Common Title Count x2 Medal – Ruben~Tirnog (3 Days)’) จะไม่ทำงานทับซ้อนกัน

3. เปลี่ยนสิทธิพิเศษรางวัลพิเศษรายวันของดันเจี้ยน

เปลี่ยนจากรางวัลพิเศษรายวันของดันเจี้ยนเพิ่มเติมเป็นการมอบรางวัลพิเศษรายวัน x2 1 ครั้งทุกวัน
[Ex: Gate of Darkness]

จำนวนรางวัลพิเศษรายวัน

ก่อน

หลัง

1

Demon Realm Energy x20

Demon Realm Energy x40

2

Demon Realm Energy x20

Demon Realm Energy x20

3

Demon Realm Energy x20

Demon Realm Energy x20

4

Demon Realm Energy x20

รางวัลพิเศษรายวันจะรีเซ็ตทุกวันเวลา 14:00

สิทธิพิเศษรางวัลพิเศษของดันเจี้ยน x2 จะมีผลกับทุกดันเจี้ยน

★ Ann’s Growth Support Pass ★

เพิ่ม Ann’s Growth Support Pass เพื่อช่วยเหลือนักผจญภัยเริ่มต้นให้ได้รับไอเทมที่ช่วยการเติบโต

Ann’s Growth Support Pass จะมีระยะเวลาดำเนินการเหมือนกับ Elrios Season Pass และรางวัลที่ได้รับจะแยกจากรางวัล Elrios Pass
* ‘Ann’s Growth Support Pass’ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20/12/2023 14:00 ~ 13/3/2024 13:59

* เมื่อ Ann’s Growth Support Pass season สิ้นสุด จะไม่สามารถรับรางวัลได้อีก

 

1. วิธีใช้งาน Ann’s Growth Support Pass

– คลิก UI Ann’s Growth Support Pass ที่อยู่ด้านบนของจอเพื่อเข้า

– เคลียร์ภารกิจรายวัน/รายสัปดาห์/ซีซันเพื่อรับ Ann’s Growth Support Pass EXP เมื่อบรรลุเลเวลที่กำหนดจะได้รับรางวัลทั่วไป (ฟรี)/พรีเมี่ยม

 

2. Ann’s Growth Support Pass Item Mall Item

ชื่อไอเทม

เอฟเฟกต์ไอเทม

Ann’s Growth Support Pass (Premium)

– เพิ่มภารกิจ Ann’s Growth Support Pass Season เพิ่มเติม

– ได้รับรางวัลพิเศษมากขึ้นอาทิ Ann’s Growth Support Pass Mark, [Luriel] Vestige of Soul – Weapon of Requiem Only Magic Amulet Lv.10, [Luriel] Amethystine Prophecy Reforge Amulet Lv. 21, [Luriel] Amethystine Prophecy Reforge Amulet Lv. 18, Elrios Pass El Resonance Potion 2, [Luriel] Ann’s Growth Support Pass Special Medal Cube (Contents: [Luriel] Title Count x2 Medal – Pruinaum Raid (3 Days), [Luriel] Weapon Growth Quest Count x2 Medal Cube – Vestige of Soul (3 Days), [Luriel] Ann’s Shining Mystic Stone Support Cube

Ann’s Growth Support Pass 2000XP Ticket

– ได้รับ 2000 EXP จาก Ann’s Growth Support Pass ปัจจุบัน

* เอฟเฟกต์เหรียญตราที่เหมือนกันของไอเทม [Luriel] Title Count x2 Medal – Pruinaum Raid (3 Days), [Luriel] Weapon Growth Quest Count x2 Medal Cube – Vestige of Soul (3 Days) จะไม่ทำงานทับซ้อนกัน

★ เพิ่ม Mark Custom ★

เพิ่ม Custom ใหม่ ‘mark’ หลังจากวันที่ 20/12 14:00

แสดงไอคอนพิเศษทางด้านซ้ายของชื่อตัวละครภายในเกม โดยแต่ละสัญลักษณ์จะมีค่าสถานะพิเศษ

1) เพิ่มแท็บ Custom ใหม่ (Mark) ใน UI Custom

2) เอฟเฟกต์ Mark Custom จะมีผลในทุกพื้นที่ประกอบด้วยหมู่บ้าน, ดันเจี้ยน, ฟิลด์, PvP, Sparring และอื่นๆ

* เอฟเฟกต์จะมีผลกับคอนเทนต์เฉพาะที่สามารถพบได้ใน Tooltip

3) ไม่สามารถเปลี่ยน Mark Custom หรือเปิดใช้ในดันเจี้ยนและฟิลด์ได้

4) กรณี Lu/Ciel จะมีผลเหมือนกันทั้ง Lu และ Ciel

5) เพิ่ม Mark Custon 3 ชนิดที่สามารถรับได้ทุกเมื่อ

Mark Custom

วิธีได้รับ

[Ariel] Epic Point Mark

ซื้อผ่าน NPC Ariel- EP Shop

[Ariel] Elrios Fighter

รางวัลเควสต์ [PvP] Champion Worthy of Best!

[Ariel] Looking for the Hidden Secret

รางวัลเควสต์ [Secret Dungeon] Secret Explored

– Mark Custom ที่สามารถได้รับทุกเวลาจะมีผลต่อแต่ละตัวละครและไม่สามารถแชร์ผ่าน Shared Bank ได้

★ ปรับปรุง Quality of Life ★

1. ปรับปรุงเงื่อนไขการเคลียร์เควสต์ [Growth] Abyss Raid Weapon: Submergence of Abyss – Phantom Weapon สเตจ 4, สเตจ 5

Stage

ก่อน

หลัง

Stage 4

Collect Heart Core Shard (ยกเว้นโหมด Story) x40

Collect Heart Core Shard (ยกเว้นโหมด Story) x24

Stage 5

Collect Heart Core (ยกเว้นโหมด Story) x35

Collect Heart Core (ยกเว้นโหมด Story) x25

2. ปรับปรุง Shadow Earl’s Castle

– เมื่อสเตจ 2-1, 2-2 เปิด จะลดจำนวนของการ์กอยที่ถูกอัญเชิญลง

– จำนวน Blue Flame Gargoyle ที่ต้องการเพื่อเคลียร์สเตจ 2-1, 2-2 ลดลงจาก 2 -> 1

– ลดระยะเวลา Cooldown ของแพทเทิร์นเตรียมพร้อมของ Mid Boss

– เพิ่มระยะเวลา Cooldown ของแพทเทิร์นชาร์จของบอส

– ลดค่าลดความเสียหายที่สร้างแก่บอสขณะอยู่ในแพทเทิร์นอัลติเมทของบอส

– ลดเอฟเฟกต์ดับัฟ Aging และระยะเวลาทำงานของดีบัฟที่มอบแก่การ์กายใน Shadow Earl’s Castle

3. สามารถข้ามฉากเริ่มและจบของดันเจี้ยน Raid ได้

Raid ที่สามารถข้ามฉากได้

ฉากเริ่ม

ฉากจบ

Crimson Tower of Howling Flames (Normal/Story)

สามารถข้าม

ฉากเริ่มเฟซทั้งหมดได้

สามารถข้ามฉากจบของเฟซ 2 ได้

Never-Ending Darkness (Normal/Story)

สามารถข้ามฉากจบของเฟซ 1, 2 ได้

Crimson Cradle of Flames (Normal/Story)

สามารถข้ามฉากจบของเฟซ 1 ได้

Savage White-Ghost’s Castle (Normal/Story)

Altar of Invocation (Normal/Story)

Sunken Holy Ground (Normal/Story)

สามารถข้ามฉากจบของเฟซ 1 ได้

Blooming Mineral Field (Normal/Story)

Nightmare’s Crib (Normal/Story)

Birth of Origin (Normal/Story)

Challenge Mode Raid

4. ปรับปรุงเงื่อนไขการเคลียร์เควสต์ที่ 4 ของเควสต์ 3rd Class Advance

ก่อน) กำจัด Corrupted Henir Monster 2,000 ตัว

หลัง) เคลียร์ Elrianode City 3 ครั้ง

5. เพิ่ม [Luriel] Fighter Potion (20) ในรายการไอเทมของใช้ของ EP Shop

– จำกัดการแลก 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (ต่อบัญชี)

6. สามารถตั้งค่าจำนวนสูงสุดของการนำไอเทมออกจาก Guild Storage ได้ที่ UI กิลด์ > ‘Manage Guild’

7. เพิ่มระยะเวลาสะสมสูงสุดของ Guild Contract เป็น 48 ชั่วโมง (ก่อน: 24 ชั่วโมง)

ไอเทมเป้าหมาย) Training Time Contract, Artisan’s Wisdom Contract, Guild Base Fatigue Recovery Service Contract

8. ลดระยะเวลา Cooldown ของ Guild Expedition Smash เป็น 2 วินาที (ก่อน: 5 วินาที)

9. เพิ่มระยะเวลาสูงสุดในการย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยง

ก่อน) 72 ชั่วโมง (3 วัน)

หลัง) 168 ชั่วโมง (7 วัน)

10. เพิ่มปุ่มสูงสุดเพื่อเพิ่ม Growth Point ของสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในครั้งเดียวและปุ่มรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ต Pet Point ที่ยังไม่ถูกนำไปใช้

11. เพิ่มไอเทมที่สามารถเก็บใน Magic Wardrobe ใน Tooltip

★ ปรับปรุงไลน์ NPC และ UI ปฏิสัมพันธ์ ★

20/12 14:00 จะทำการเปลี่ยนไลน์ NPC และปฏิสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับดีไซน์ UI ใหม่หลังจาก 20/12 14:00 NPC บางตัวจะได้รับไลน์ปฏิสัมพันธ์ต่อเมนูใหม่

★ ตัวละคร ★

[Elsword]

[Knight Emperor]

แก้ไขเอฟเฟกต์สกิล Persistence ที่ทำงานผิดปกติในบางสถานการณ์

[Lu/Ciel]

แก้ไขสีผมของ Lu ที่ไม่แสดงขณะใช้ Magic Wardrobe UI ในบางสถานการณ์

[Ain]

แก้ไขเอฟเฟกต์ Enhancement ของอาวุธที่ใช้ก่อนหน้ายังคงอยู่เมื่อเปลี่ยนอาวุธที่มีเลเวล Enhancement ต่างกัน

★ เควสต์ ★

สามารถเสร็จสิ้นเควสต์ที่เกี่ยวข้องกับ Prof. Pho’s Second Growth Guide – Lesson Varnimyr Raid ได้โดยไม่เกี่ยวกับโหมด

★ สัตว์เลี้ยง, พาหนะ ★

แก้ไขการไม่สามารถเพิ่มสารอาหารด้วย QPL Jelly ได้แม้จะยังมีระยะเวลา Pet Digestion เหลืออยู่

★ ดันเจี้ยน/PvP/ฟิลด์ ★

แก้ไขการกลับไปยังสเตจ 2 ขณะ Mid Boss ของ Shadow Earl’s Castle อยู่ในสถานะเตรียมพร้อมในบางสถานการณ์ แม้จะไม่มีตัวละครเสียชีวิต

★ ETC ★

1. แก้ไขรูปวีดีโอที่ไม่ชัดเจนยังคงแสดงเป็น Ruben Village ใน Quest > Video

2. แก้ไขเอฟเฟกต์โมชันที่ยังคงอยู่เมื่อพยายามพูดคุยกับ NPC ทันทีที่โมชันของพาหนะ Dark Griffin เริ่มต้น

3. แก้ไขการคลิกปุ่มสองครั้งในบางสถานการณ์เมื่อคลิกปุ่ม Guild Expedition Smash

4. เปลี่ยนตำแหน่งอนิเมชันชนะ/แพ้ในหน้าผล Pet PvP เป็นตรงกลาง

5. แก้ไขพอร์ทัลทำงานด้วยการกด “z” แม้ช่องพูดคุยหรือ UI ข้อความถูกเปิดใช้งานอยู่เมื่อตัวละครอยู่บนพอร์ทัล

6. แก้ไขเอฟเฟกต์เพิ่ม Fountain of Blessing HP ที่ทำงานผิดปกติโดยขึ้นกับสถานะที่แสดงของ Lu/Ciel

7. แก้ไขการกระทำที่ผิดปกติเมื่อแลกไอเทมและคลิก “x” เพื่อปิด UI ขณะมีไอเทมที่ทับซ้อนไม่ได้หลายชนิดในครอบครอง

8. แก้ไขการกระทำที่ผิดปกติเมื่อพยายามแลกไอเทมขณะมีไอเทมที่ทับซ้อนไม่ได้หลายชนิดในครอบครอง

9. แก้ไขการรีเซ็ตความโปร่งแสงของหน้าต่างคอมมูนิตี้หลังจากเคลียร์ดันเจี้ยน

10. แก้ไขเควสต์ Identifying El Shard (Mystery) 1 ครั้งของคลาสที่สองของ Prof. Pho’s First Growth Guide Lesson 3 ไม่ถูกเคลียร์ในบางสถานการณ์


แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566