แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

362

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.

ปิดระบบเติมเงิน :

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.


★ ปรับปรุง El House ★

1. เพิ่มรายการดนตรี El House
– เพิ่ม 4 หมวดใหม่ (Lithia region, Tirnog, Abyss, Monaterra)
– เพิ่ม Village Background Music 2 ประเภท (Beyond the Rift, Magmelia)
– เพิ่ม Dungeon Background Music 41 ประเภท (Memory Shard, Tirnog, Abyss, Monaterra)

2. สามารถสร้าง [Luriel] Wooden Picture Frame (Lithia) ได้ผ่าน NPC Ariel

★ ตัวละคร ★

[Ara]
ปรับปรุง Energy Sync เพื่อแก้ไขจำนวนพลังงานของโฮสต์และที่ไม่ใช่โฮสต์ซึ่งแตกต่างกันในบางสถานการณ์


 

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567  แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567