Cash Shop Update 22/06/2565

1077

Cash Shop Update 22/06/2565

 

Cash Shop Update 22/06/2565

 


 

Sticker

(2022-06-22 14:00 ~ ถาวร)

 

Cash Shop Update 22/06/2565

** ภาพประกอบเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น **

 

Ice Burner (Noah Perkisas)

(2022-06-22 14:00 ~ 2022-08-17 13:59)

Ice Burner (Noah Perkisas) 1+1 Package
(จำกัดการซื้อ 10 ครั้งต่อ 1 ช่วงเวลาขาย)

(2022-06-22 14:00 ~ 2022-06-29 13:59)

Cash Shop Update 22/06/2565

 

Ice Burner (Noah Velder Academy Knights)

(2022-06-22 14:00 ~ 2022-08-17 13:59)

Ice Burner (Noah Velder Academy Knights) 1+1 Package
(จำกัดการซื้อ 10 ครั้งต่อ 1 ช่วงเวลาขาย)

(2022-06-22 14:00 ~ 2022-06-29 13:59)

Cash Shop Update 22/06/2565

 


Cash Shop Update 22/06/2565  Cash Shop Update 22/06/2565  Cash Shop Update 22/06/2565  ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 22 มิถุนายน 2565