Cash Shop Update 7/4/2564

1327

Cash Shop Update 7/4/2564  Cash Shop Update 7/4/2564Ice Burner : Noah Celestial Master

(2021-04-07 15:00 ~ 2021-06-02 14:59)

Ice Burner : Noah Celestial Master 1+1 Package

(2021-04-07 15:00 ~ 2021-04-14 14:59)

 

 

 

 


Cash Shop Update 7/4/2564  Cash Shop Update 7/4/2564  Cash Shop Update 7/4/2564

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 7 เมษายน 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า