Class Change Chance! Event

654

Class Change Chance! Event

Class Change Chance! Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 06-12-2023 14:00  ~ 20-12-2023 13:59


— รายละเอียด —

Class Change Chance! Event

 

จำนวนครั้ง

ชื่อกิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

1

(06-12-2023 14:00 ~ 13-12-2023 13:59)

Class Change Chance! (1)

เชื่อมต่อ

นาน 30 นาที

[Cobo] Class Change Select Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

Class Change Chance! (2)

เชื่อมต่อ

นาน 60 นาที

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket x1

Once

(13-12-2023 14:00 ~ 20-12-2023 13:59)

Class Change Chance! (3)

เชื่อมต่อ

นาน 30 นาที

[Cobo] Class Change Select Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป,

ต่อบัญชี

Class Change Chance! (4)

เชื่อมต่อ

นาน 60 นาที

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket x1

 

  • กิจกรรมจะถูกรีเซ็ตทุกวันพุธเวลา 14:00
  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 27-12-2023 13:59

* อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

เลือก

[Cobo] Class Change Select Cube

[Cobo] 1st Class Change Ticket x1

[Cobo] 2nd Class Change Ticket x1

[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket x1

[Cobo] 3rd Class Change Ticket x1

[Cobo] Master Class Change Ticket x1

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Class Change Select Cube

X

O

X

O

27-12-2023 13:59

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket

X

O

X

X

27-12-2023 13:59

[Cobo] 1st Class Change Ticket

X

O

X

O

27-12-2023 13:59

[Cobo] 2nd Class Change Ticket

X

O

X

O

27-12-2023 13:59

[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket

X

O

X

O

27-12-2023 13:59

[Cobo] 3rd Class Change Ticket

X

O

X

O

27-12-2023 13:59

[Cobo] Master Class Change Ticket

X

O

X

O

27-12-2023 13:59

 


Class Change Chance! Event  Class Change Chance! Event

Class Change Chance! Event