Class Change Chance!

1965

Class Change Chance!

Class Change Chance!

 ระยะเวลากิจกรรม : 26-04-2023 14:00  ~ 04-05-2023 13:59


— รายละเอียด —

Class Change Chance!

จำนวนครั้ง

ชื่อกิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

1

Class Change Chance! (1)

เชื่อมต่อ

นาน 30 นาที

[Cobo] Class Change Select Cube x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

1

Class Change Chance! (2)

เชื่อมต่อ

นาน 60 นาที

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

  • จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่ 04-05-2023 13:59

*อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

เลือก

[Cobo] Class Change Select Cube

[Cobo] 1st Class Change Ticket x1

[Cobo] 2nd Class Change Ticket x1

[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket x1

[Cobo] 3rd Class Change Ticket x1

[Cobo] Master Class Change Ticket x1

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้งอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Cobo] Class Change Select Cube

X

O

X

O

04-05-2023

13:59

[Cobo] Physical/Magical Mystic Stone Change Ticket

X

O

X

X

04-05-2023

13:59

[Cobo] 1st Class~ Master Class Change Ticket

X

O

X

O

04-05-2023

13:59

 


 

Class Change Chance!  Class Change Chance!

Class Change Chance!