2020 Christmas Event

10077

2020 Christmas Event

2020 Christmas Event

 ระยะเวลากิจกรรม : 2020-12-25 15:00 ~ 2020-12-26 14:59


*Main Event:

 1. Merry Christmas!
  : (2020-12-25 15:00 ~ 2020-12-26 14:59)
 2. Christmas Burning
  : (2020-12-25 15:00 ~ 2020-12-26 14:59)
 3. Christmas Sale
  : (2020-12-25 15:00 ~ 2020-12-26 14:59)

*รายละเอียด

1. Merry Christmas!

 • ไอคอนกิจกรรมจะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอในช่วงเวลากิจกรรม การคลิกที่ไอคอนกิจกรรมจะเป็นการเปิด UI
 • Event UI จะแสดง 6 รางวัล ท่านสามารถเลือกได้ถึง 3
 • คลิกที่ ‘Receive’ หลังจากเลือกรางวัลเพื่อรับของรางวัลผ่านทางเมล
 • Lv.10 ขึ้นไป ได้ 1 ต่อบัญชี
รางวัลที่สามารถเลือกได้ จำนวน

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold)

1

[Luriel] Sage’s Magic Stone

10

[Luriel] Giant Shining Mystic Stone

3

[Luriel] Refined Recovery Potion

50

[Luriel] Fighter Potion

10

Spectral Amethyst

50

*รางวัลที่ส่งให้ทางเมล์จะถูกลบภายใน 2020-12-30 14:59

2. Christmas Burning

ระยะเวลา รายละเอียด
2020-12-25 15:00
~
2020-12-26 14:59
Drop Rate x2
EXP x2
Unlimited Stamina

3. Christmas Sale
– แพ็คเกจด้านล่างมีจำหน่ายในหมวดหมู่พิเศษใน Item Mall คลิกที่ไอคอนด้านบนของหน้าจอเพื่อไปยังร้านค้า

ไอเทม รายละเอียดของแพ็คเกจ ราคา ของขวัญ จำกัด

Ice Burner (Horde of Darkness) 25+12 Package

Ice Burner (Horde of Darkness) x37

2500

x

ซื้อได้ 2 ครั้ง

Titan’s Grotto Key 25+12 Package

Titan’s Grotto Key x37

1250

x

ซื้อได้ 2 ครั้ง

Twisted Time and Space Key 25+12 Package

Twisted Time and Space Key x 37

1250

x

ซื้อได้ 2 ครั้ง

Blessed Time and Space Scroll 25+12 Package

Blessed Time and Space Scroll x 37

730

x

ซื้อได้ 2 ครั้ง

Blessed Chlorite Seed (10%) 25+12 Package

Blessed Chlorite Seed (10%) x37

2500

x

ซื้อได้ 2 ครั้ง

Sales Agent Certificate (VVIP) 25+12 วัน

[Luriel] Sales Agent Certificate (VVIP, 37 วัน) x 1

1050

x

ซื้อได้ 2 ครั้ง

Fishing VIP Service Ticket (25+12 วัน) Package

Fishing VIP Service Ticket 37 วัน

1050

x

ซื้อได้ 2 ครั้ง

 

ชื่อไอเทม

Stackable

คลัง

แลกเปลี่ยน

ขาย

ลบ

หมายเหตุ

[Cobo] Christmas Gift Box

O

O

X

X

2020-12-30 14:59

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold)

O

O

X

O

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Giant Shining Mystic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Refined Recovery Potion

O

O

X

O

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

Spectral Amethyst

O

X

X

O

 

 


2020 Christmas Event 2020 Christmas Event 2020 Christmas Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 24 ธันวาคม 2563