Weekend Burning with Laby!

7384

Weekend Burning with Laby!

Weekend Burning with Laby!
กิจกรรมต้อนรับตัวละครใหม่ Laby


1. Weekend Burning with Laby! (1)
ระยะเวลากิจกรรม : 5 มกราคม2562 เวลา 15.00 น. ถึง 13 มกราคม 2562 เวลา 14.59 น.

ระยะเวลา

กิจกรรม

2019-01-05 15:00 ~ 2019-01-06 14:59

EXP x2

Unlimited Stamina

2019-01-06 15:00 ~ 2019-01-07 14:59

Drop Rate x2

Add Dungeon Drop x2

 

ประเภท

Timer

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

ครั้งเดียว
(2019-01-05 21:00 ~ 22:59)

Weekend Burning with Laby! (1)-1

ออนไลน์ 30 นาที

[Cobo] 3rd Class Change Ticket(1)

Lv. 10 ขึ้นไป / ID

ครั้งเดียว
(2019-01-06 09:00 ~ 09:59)

Weekend Burning with Laby! (1)-2

[Cobo] 3rd Class Change Ticket(1)

ครั้งเดียว
(2019-01-06 15:00 ~ 2019-01-07 14:59)

Weekend Burning with Laby! (2)

[Cobo] Matching Top with Developers Cube (1)

* จดหมายจะลบในวันที่ 3 มกราคม 2562 หลังจากเปิดเซิร์ฟ

ประเภท

Cube

รางวัล

ต่อตัวละคร

[Cobo] Matching Top with Developers Cube

(ต่อตัวละคร) Matching Top with Developers x1

 

ระยะเวลา

กิจกรรม

2019-01-12 15:00 ~ 2019-0113 14:59

EXP x2

Unlimited Stamina

2019-01-13 15:00 ~ 2019-0114 14:59

Drop Rate x2

Add Dungeon Drop x2

 

ประเภท

Timer

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

ครั้งเดียว

Elrianode with Laby!

ออนไลน์ 30 นาที

[Luriel] Elrianode Defense Request (50)

Lv. 99 / ID

*จดหมายลบวันที่ 16 มกราคม 2562 หลังจากปิดเซิร์ฟ

ไอเทม

Stackable

คลัง

แลกเปลี่ยน

ขาย

ลบ

หมายเหตุ

Elsword’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Aisha’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Rena’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Raven’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Eve’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Chung’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Ara’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Elesis’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Add’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Lu’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Ciel’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Rose’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Ain’s Matching Top with Developers

X

O

X

X

Laby’s Matching Top with Developers

X

O

O

X

[Cobo] Matching Top with Developers Cube

x

O

O

X

2019-01-09

[Cobo] 3rd Class Change Ticket

X

O

X

X

2019-01-09

[Luriel] Elrianode Defense Request

O

O

X

O

 


Weekend Burning with Laby!  Weekend Burning with Laby!  Weekend Burning with Laby!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 5 มกราคม  2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า