Find the Hedgehog!

716

Find the Hedgehog!

Find the Hedgehog!

 ระยะเวลากิจกรรม : 06-09-2023 14:00  ~ 04-10-2023 13:59


— รายละเอียด —

Find the Hedgehog!

– สามารถคลิก UI ‘Find the Hedgehog!’ ที่ด้านบนของหน้าจอได้ในช่วงกิจกรรม เมื่อคลิกจะเริ่มกิจกรรม Find the Hedgehog

1) ดีไซน์พื้นฐาน
a) เมื่อเปิด UI จะพบกับฟาร์มแรดิช และมีเฮดจ์ฮอก 1 ตัวแอบซ่อนอยู่ในฟาร์ม ผู้เล่นสามารถใช้เกรียง 1 ชิ้นเพื่อรับแรดิชหรือเฮดจ์ฮอก
b) หากคลิกสุ่มเลือกจาก UI ระบบจะใช้เกรียง 1 ชิ้นเพื่อรับแรดิชหรือเฮดจ์ฮอก
c) หากหาเฮดจ์ฮอกสำเร็จ จะได้รับ ‘เฮดจ์ฮอก’ 1 ตัวและฟาร์มจะถูกรีเซ็ต
d) หากไม่เจอเฮดจ์ฮอก จะได้รับ ‘แรดิช’ 1 หัว
e) ‘แรดิช’ และ ‘เฮดจ์ฮอก’ ที่ได้รับมาสามารถนำไปแลกรางวัลจากรายการรางวัลได้

2) วิธีได้รับเกรียง
Item Mall
ได้รับเกรียง 1 ชิ้นทุกๆ การใช้ 100 K-Ching ใน Item Mall

ใช้ไอเทมเกรียง
รับไอเทมเกรียงจากเควสต์กิจกรรมเพื่อเพิ่มจำนวนเกรียง ใช้เกรียง 1 ชิ้นจะเพิ่มจำนวนเกรียง

 

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

รายสัปดาห์

[EVENT] Find the Hedgehog!

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล1 ครั้ง

[Cobo] Trowel x2

Lv. 99 ขึ้นไป

3rd Class/Master Class ขึ้นไป

ต่อบัญชี

 

3) ข้อมูลไอเทมรางวัล

รางวัลแลกแรดิช
ได้รับแรดิชเมื่อไม่เจอเฮดจ์ฮอก สามารถแลกแรดิชกับไอเทมดังต่อไปนี้ได้เรื่อยๆ

รางวัล

จำนวนแรดิชที่ต้องการ

Premium MP Potion x5

1

Organic Apple x10

5

Complete Recovery Potion x10

5

Red-Bean Sherbet x10

10

Premium MP Potion x50

10

Organic Apple x100

50

Complete Recovery Potion x100

50

Red-Bean Sherbet x100

100

รางวัลแลกเฮดจ์ฮอก
ได้รับเฮดจ์ฮอกเมื่อเจอเฮดจ์ฮอก สามารถแลกเฮดจ์ฮอกกับไอเทมดังต่อไปนี้

 

กลุ่ม

รางวัล

จำนวนเฮดจ์ฮอก

กลุ่ม1

(รางวัลซ้ำ)

[Luriel] Spectral Amethyst Cube (10) x1

1

10 Blessed Time and Space Scroll

3

กลุ่ม2-1

(สามารถรับซ้ำได้หลังรีเซ็ต)

Ice Burner (Dreaming Automata) x10

8

กลุ่ม3-1

(สามารถรับได้หลังรับรางวัลจากกลุ่ม2-1ทั้งหมดแล้ว)

Sanctus Seraphim (Black) Top Piece Cube x1

14

Sanctus Seraphim (Black) Bottom Piece Cube x1

14

Sanctus Seraphim (Black) Gloves Cube x1

13

Sanctus Seraphim (Black) Shoes Cube x1

13

Sanctus Seraphim (Black) Hair Cube x1

16

Sanctus Seraphim (Black) Wing Hair Cube x1

16

กลุ่ม2-2

(สามารถรับซ้ำได้หลังรีเซ็ต)

Ice Burner (Dreaming Automata) x10

8

กลุ่ม3-2

(สามารถรับได้หลังรับรางวัลจากกลุ่ม2-2 ทั้งหมดแล้ว)

Sanctus Seraphim (Black) Weapon Cube x1

16

Sanctus Seraphim (Black) Accessory (Face Top) Cube x1

16

Sanctus Seraphim (Black) Accessory (Top Piece) Cube x1

16

Sanctus Seraphim (Black) Accessory (Bottom Piece) Cube x1

16

 

  • ในช่วงเริ่มต้นนั้นจะสามารถรับได้เฉพาะรางวัลกลุ่ม 1, กลุ่ม 2-1 และกลุ่ม 2-2 และจะไม่สามารถได้รับรางวัลกลุ่ม 3-1, 3-2 ได้
  • สามารถรับรางวัลกลุ่ม 3-1 ได้หลังจากได้รับรางวัลจากกลุ่ม 2-1 ทั้งหมดแล้ว และสามารถรับรางวัลกลุ่ม 3-2 ได้หลังจากรับรางวัลจากกลุ่ม 2-2 ทั้งหมดแล้ว
  • เมื่อรับรางวัลทั้งหมดจากกลุ่ม 3-1 ทั้งหมดแล้วจะรีเซ็ตรางวัล และสามารถรับรางวัลจากกลุ่ม 2-1 ได้อีกครั้ง จะไม่สามารถรับรางวัลกลุ่ม 3-1 ได้จนกว่าจะรับรางวัลจากกลุ่ม 2-1 ทั้งหมดแล้วอีกครั้ง
  • การรีเซ็ตกลุ่ม 3-1 จะรีเซ็ตเพียงกลุ่มรางวัล 2-1/3-1 เท่านั้น (ไม่รีเซ็ตกลุ่มรางวัล 2-2/3-2) (กลุ่มรางวัล 3-2 ก็เหมือนกัน)
  • บัฟซีซัน Sanctus Seraphim (Black) Ice Burner จะยังคงทำงานอยู่ในช่วงระยะเวลาดังนี้: (06-09-2023 14:00 ~ 18-10-2023 13:59)

* อ้างอิง

 

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

Sanctus Seraphim (Black) Top Piece Cube

Sanctus Seraphim (Black) Top Piece (Elsword ~ Noah) x1

ทั้งหมด

Sanctus Seraphim (Black) Bottom Piece Cube

Sanctus Seraphim (Black) Bottom Piece (Elsword ~ Noah) x1

ทั้งหมด

Sanctus Seraphim (Black) Gloves Cube

Sanctus Seraphim (Black) Gloves (Elsword ~ Noah) x1

ทั้งหมด

Sanctus Seraphim (Black) Shoes Cube

Sanctus Seraphim (Black) Shoes (Elsword ~ Noah) x1

ทั้งหมด

Sanctus Seraphim (Black) Hair Cube

Sanctus Seraphim (Black) Hair (Elsword ~ Noah) x1

ทั้งหมด

Sanctus Seraphim (Black) Wing Hair Cube

Sanctus Seraphim (Black) Wing Hair (Elsword ~ Noah) x1

ทั้งหมด

Sanctus Seraphim (Black) Weapon Cube

Sanctus Seraphim (Black) Weapon (Elsword ~ Noah) x1

ทั้งหมด

Sanctus Seraphim (Black) Accessory (Face Top) Cube

Sanctus Seraphim (Black): Brilliant Halo (Elsword ~ Noah) x1

ทั้งหมด

Sanctus Seraphim (Black) Accessory (Top Piece) Cube

Sanctus Seraphim (Black): Three Pairs of Wings (Elsword ~ Noah) x1

ทั้งหมด

Sanctus Seraphim (Black) Accessory (Bottom Piece) Cube

Sanctus Seraphim (Black): Trace of a Sanctum (Elsword ~ Noah) x1

ทั้งหมด

[Luriel] Spectral Amethyst Cube (10)

[Luriel] Spectral Amethyst x10

 

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้ง

ข้อมูล

[Cobo] Trowel

X

X

X

X

04-10-2023 13:59

Premium MP Potion

O

O

O

O

Organic Apple

O

O

O

O

Complete Recovery Potion

O

O

O

O

Red-Bean Sherbet

O

O

O

O

[Luriel] Spectral Amethyst Cube (10)

O

O

X

X

[Luriel] Spectral Amethyst

O

O

X

O

Blessed Time and Space Scroll

O

O

O

X

Ice Burner (Dreaming Automata)

O

O

O

X

Sanctus Seraphim (Black) Weapon ~ Accessory Cube

O

O

O

X

Sanctus Seraphim (Black) Weapon ~ Wing Hair (Elsword ~ Noah) x1

X

O

O

X

Sanctus Seraphim (Black): Brilliant Halo ~ Trace of a Sanctum (Elsword ~ Noah) x1

X

O

O

O

 


 

Find the Hedgehog!  Find the Hedgehog!

Find the Hedgehog!