Find the Hedgehog!

873

Find the Hedgehog!

Find the Hedgehog!

 ระยะเวลากิจกรรม : 18-01-2023 15:00 ~ 15-02-2023 14:59


— รายละเอียด —

ค้นหา Hedgehog!

– สามารถใช้งาน UI ‘Find the Hedgehog!’ ที่อยู่ด้านบนของจอได้ในช่วงกิจกรรม คลิกบน UI เพื่อเริ่มกิจกรรม Find the Hedgehog

1) ดีไซน์พื้นฐาน

a) เมื่อเปิด UI ผู้เล่นจะพบ Radish Farm ซึ่งจะมี Hedgehog 1 ตัวซ่อนอยู่ในฟาร์ม และผู้เล่นสามารถใช้ Trowel 1 ชิ้นเพื่อรับ Radish หรือ Hedgehog
b) หากคลิก Random Select บน UI จะใช้ Trowel 1 ชิ้นเพื่อรับ Radish หรือ Hedgehog
c) หากผู้เล่นเจอ Hedgehog เจอ จะได้รับ ‘Hedgehog’ 1 ตัวและฟาร์มจะถูกรีเซ็ต
d) หากผู้เล่นหา Hedgehog ไม่เจอ จะได้รับ ‘Radish’ 1 ชิ้น
e) ผู้เล่นสามารถนำ ‘Radish’ และ ‘Hedgehog’ ที่ได้รับไปแลกรางวัลได้ 1 ชิ้นจากรายการรางวัล

2) วิธีได้รับ Trowel

Item Mall
ได้รับ Trowel 1 ชิ้นทุกๆ การซื้อ 100 K-Ching ใน Item Mall

ใช้ไอเทม Trowel
ได้รับไอเทม Trowel จากเควสต์กิจกรรมเพื่อเพิ่มจำนวน Trowel และใช้ Trowel 1 ชิ้นเพื่อเพิ่มจำนวน Trowel

 

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

Daily

[EVENT] Find the Hedgehog!

เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะกับเลเวล 1 ครั้ง

[Cobo] Trowel 1 ชิ้น

Lv. 10 ขึ้นไป/

ต่อบัญชี

 

3) ข้อมูลไอเทมรางวัล

รางวัลแลก Radish
เมื่อค้นหา Hedgehog ล้มเหลว จะได้รับ Radish ซึ่งผู้เล่นสามารถนำมาแลกเป็นไอเทมได้ดังนี้

รางวัล

จำนวนRadishที่ต้องการ

Premium MP Potion 5 ชิ้น

1

Organic Apple 10 ชิ้น

5

Complete Recovery Potion 10 ชิ้น

5

Red-Bean Sherbet 10 ชิ้น

10

Premium MP Potion 50 ชิ้น

10

Organic Apple 100 ชิ้น

50

Complete Recovery Potion 100 ชิ้น

50

Red-Bean Sherbet 100 ชิ้น

100

รางวัลแลก Hedgehog
เมื่อค้นหา Hedgehog สำเร็จ จะได้รับ Hedgehog ผู้เล่นสามารถนำมาแลกรางวัลได้ดังนี้

กลุ่ม

รางวัล

จำนวนHedgehog

กลุ่ม1

(รางวัลซ้ำ)

[Luriel] Spectral Amethyst Cube (10) x1

1

10 Blessed Time and Space Scroll

3

กลุ่ม2-1

(สามารถรับได้อีกครั้งหลังรีเซ็ต)

Ice Burner (Sacred Knights) x10

8

กลุ่ม3-1

(สามารถได้รับหลังจากรับรางวัลในกลุ่ม 2-1 ทั้งหมดแล้ว)

Horde of Darkness (Crimson) Top Piece Cube x1

14

Horde of Darkness (Crimson) Bottom Piece Cube x1

14

Horde of Darkness (Crimson) Gloves Cube x1

13

Horde of Darkness (Crimson) Shoes Cube x1

13

Horde of Darkness (Crimson) Hair Cube x1

16

Horde of Darkness (Crimson) Crown Cube x1

16

กลุ่ม2-2

(สามารถรับได้อีกครั้งหลังรีเซ็ต)

Ice Burner (Sacred Knights) x10

8

กลุ่ม3-2

(สามารถได้รับหลังจากรับรางวัลในกลุ่ม 2-2ทั้งหมดแล้ว)

Horde of Darkness (Crimson) Weapon Cube x1

16

Horde of Darkness (Crimson) Accessory (Face Middle) Cube x1

16

Horde of Darkness (Crimson) Accessory (Support Unit) Cube x1

16

Horde of Darkness (Crimson) Accessory (Arm) Cube x1

16

 

– ในช่วงเริ่มต้น ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้แค่กลุ่ม 1, กลุ่ม 2-1 และกลุ่ม 2-2 เท่านั้น และไม่สามารถรับรางวัลกลุ่ม 3-1, 3-2 ได้

– ผู้เล่นสามารถรับรางวัลกลุ่ม 3-1 ได้หลังจากรับรางวัลจากกลุ่ม 2-1 ทั้งหมดแล้ว และสามารถรับรางวัลกลุ่ม 3-2 ได้หลังจากรับรางวัลจากกลุ่ม 2-2 ทั้งหมดแล้ว

– เมื่อรับรางวัลกลุ่ม 3-1 ทั้งหมดแล้ว รางวัลจะถูกรีเซ็ตและสามารถรับรางวัลกลุ่ม 2-1 ได้อีกครั้ง ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกลุ่ม 3-1 ได้จนกว่าจะรับรางวัลกลุ่ม 2-1 ทั้งหมดแล้วอีกครั้ง

– การรีเซ็ตกลุ่ม 3-1 จะรีเซ็ตเพียงรางวัลกลุ่ม 2-1/3-1 เท่านั้น (กลุ่ม 2-2/3-2 จะไม่ถูกรีเซ็ต) (เหมือนกับ 3-2)

– บัพซีซั่นของ Horde of Darkness (Crimson) Ice Burner จะยังคงอยู่ในช่วงต่อไปนี้: (18-01-2023 15:00 ~ 2023-03-01 23:59)

* อ้างอิง

 

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

Horde of Darkness (Crimson) Top Piece Cube

Horde of Darkness (Crimson) Top Piece (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Horde of Darkness (Crimson) Bottom Piece Cube

Horde of Darkness (Crimson) Bottom Piece (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Horde of Darkness (Crimson) Gloves Cube

Horde of Darkness (Crimson) Gloves (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Horde of Darkness (Crimson) Shoes Cube

Horde of Darkness (Crimson) Shoes (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Horde of Darkness (Crimson) Hair Cube

Horde of Darkness (Crimson) Hair (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Horde of Darkness (Crimson) Weapon Cube

Horde of Darkness (Crimson) Weapon (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Horde of Darkness (Crimson) Accessory (Face Middle) Cube

Horde of Darkness (Crimson): Mind Reader (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Horde of Darkness (Crimson) Accessory (Support Unit) Cube

Horde of Darkness (Crimson): Sovereign’s Gaze (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Horde of Darkness (Crimson) Accessory (Arm) Cube

Horde of Darkness (Crimson): Mark of Allure (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

Horde of Darkness (Crimson) Crown Cube

Horde of Darkness (Crimson) Crown (Elsword~Noah)

ทั้งหมด

[Luriel] Spectral Amethyst Cube (10)

[Luriel] Spectral Amethyst x10

 

 

ชื่อไอเทม

ทับซ้อนe

Common bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบทิ้ง

รายละเอียด

[Cobo] Trowel

X

X

X

X

15-02-2023 14:59

Premium MP Potion

O

O

O

O

Organic Apple

O

O

O

O

Complete Recovery Potion

O

O

O

O

Red-Bean Sherbet

O

O

O

O

[Luriel] Spectral Amethyst Cube (10)

O

O

X

X

[Luriel] Spectral Amethyst

O

O

X

O

Blessed Time and Space Scroll

O

O

O

X

Ice Burner (Sacred Knights)

O

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Top Piece Cube

O

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Bottom Piece Cube

O

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Gloves Cube

O

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Shoes Cube

O

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Hair Cube

O

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Weapon Cube

O

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Accessory (Face Middle) Cube

O

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Accessory (Support Unit) Cube

O

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Accessory (Arm) Cube

O

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Crown Cube

O

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Top Piece (Elsword~Noah)

X

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Bottom Piece (Elsword~Noah)

X

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Gloves (Elsword~Noah)

X

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Shoes (Elsword~Noah)

X

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Hair (Elsword~Noah)

X

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson) Weapon (Elsword~Noah)

X

O

O

X

Horde of Darkness (Crimson): Mind Reader (Elsword~Noah)

X

O

O

O

Horde of Darkness (Crimson): Sovereign’s Gaze (Elsword~Noah)

X

O

O

O

Horde of Darkness (Crimson): Mark of Allure (Elsword~Noah)

X

O

O

O

Horde of Darkness (Crimson) Weapon (Elsword~Noah)

X

O

O

X

 


Find the Hedgehog!  Find the Hedgehog!

Find the Hedgehog!