Hedgehog’s Attendance

628

Hedgehog’s Attendance

Hedgehog’s Attendance

 ระยะเวลากิจกรรม : 08-05-2024 14:00  ~ 18-06-2024 13:59


— รายละเอียด —

Hedgehog’s Attendance

– เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน UI ที่ด้านบนของหน้าจอ ทำภารกิจ Attendance Mission ให้สำเร็จเพื่อรับ Attendance Stamps
– สามารถรับรางวัลรายสัปดาห์ได้เมื่อรับรางวัลรายวันทั้งหมดในสัปดาห์นั้นสำเร็จ
– สามารถรับ Attendance Stamp ได้ต่อวัน หากคุณพลาดการเข้าร่วม คุณสามารถใช้ ED เพื่อรับ Attendance Stamp ได้ (Attendance Stamp สามารถซื้อได้ 21 ครั้งในช่วงระยะเวลากิจกรรม)
– เมื่อสำเร็จภารกิจรางวัลจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของตัวละคร โดยจดหมายมอบรางวัลจะถูกลบในวันที่ 18 มิถุนายน 2024 23:59.

 

ภารกิจ

ชื่อภารกิจ

เงื่อนไข

ของรางวัล

ข้อจำกัด

Daily

[EVENT] Hedgehog’s Attendance

เคลียร์ดันเจี้ยนภายในช่วงเลเวลของคุณ 5 ครั้งหรือเข้าสู่ระบบสะสม 60 นาที

รับ Attendance Stamp

เลเวล 10 หรือสูงกว่าต่อบัญชี

 

Reward List

05/08

05/09

05/10

05/11

05/12

05/13

05/14

ของรางวัล สัปดาห์ที่ 1

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[Luriel] Red-Bean Sherbet x30

[Luriel] Reset Ticket Select Cube x1

[Luriel] Fighter Potion x10

[Luriel] Dungeon Entrance Ticket Select Cube x1

[Luriel] Giant Stone Apple x10

[Luriel] Ancient Fossil Pill x30

[Luriel] Magic Wardrobe Ticket (Top Piece) (7th) (Includes Lithia)x1

05/15

05/16

05/17

05/18

05/19

05/20

05/21

ของรางวัล สัปดาห์ที่ 2

[Luriel] El Tree Seed x5

[Luriel] Superhuman Organic Apple x10

[Luriel] Adaptation Elixir x3

[Luriel] Fighter Potion x10

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[Luriel] Refined Recovery Potion x30

[Luriel] Dungeon Entrance Ticket Select Cube x1

[Luriel] Magic Wardrobe Ticket (Bottom Piece) (7th) (Includes Lithia)x1

05/22

05/23

05/24

05/25

05/26

05/27

05/28

ของรางวัล สัปดาห์ที่ 3

[Luriel] Fighter Potion x10

[Luriel] El Tree Seed x5

[Luriel] Adaptation Elixir x3

[Luriel] Adventurer Support Potionx30

[Luriel] Reset Ticket Select Cube x1

[Luriel] Twister Andromeda Apple x10

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[Luriel] Magic Wardrobe Ticket (Weapon) (7th) (Includes Lithia)x1

05/29

05/30

05/31

06/01

06/02

06/03

06/04

ของรางวัล สัปดาห์ที่ 4

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[Luriel] Red-Bean Sherbet x30

[Luriel] Reset Ticket Select Cube x1

[Luriel] Fighter Potion x10

[Luriel] Dungeon Entrance Ticket Select Cube x1

[Luriel] Giant Stone Apple x10

[Luriel] Ancient Fossil Pill x30

[Luriel] Magic Wardrobe Ticket (Gloves) (7th) (Includes Lithia)x1

06/05

06/06

06/07

06/08

06/09

06/10

06/11

ของรางวัล สัปดาห์ที่ 5

[Luriel] El Tree Seed x5

[Luriel] Superhuman Organic Apple x10

[Luriel] Adaptation Elixir x3

[Luriel] Fighter Potion x10

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[Luriel] Refined Recovery Potion x30

[Luriel] Dungeon Entrance Ticket Select Cube x1

[Luriel] Magic Wardrobe Ticket (Shoes) (7th) (Includes Lithia)x1

06/12

06/13

06/14

06/15

06/16

06/17

06/18

ของรางวัล สัปดาห์ที่ 6

[Cobo] Hair Color Palette (Daily) x1

[Luriel] Sage’s Magic Stone x10

[Cobo] Hair Color Palette (Natural) x1

[Luriel] Adventurer Support Potion x30

[Cobo] Hair Color Palette (Daily) x1

[Luriel] Fighter Potion x10

[Cobo] Hair Color Palette (Natural) x1

[Luriel] Magic Wardrobe Ticket (Hair) (7th) (Includes Lithia)x1

 

*อ้างอิง

ลูกบาศก์

ชื่อลูกบาศก์

ของรางวัล

SELECT

[Luriel] Reset Ticket Select Cube

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket x1

[Luriel] Crimson Trace Reset Ticket x1

SELECT

[Luriel] Dungeon Entrance Ticket Select Cube

[Luriel] Torta Clan’s Invitation x2

[Luriel] Heroic Invitation x30

[Luriel] Elrianode Defense Request x10

[Luriel] Aurora Operation Order x5

 

Item name

Stackable

Common Bank

Trade

Resell

Auto Delete

Description

[Luriel] Red-Bean Sherbet

O

O

X

O

[Luriel] Refined Recovery Potion

O

O

X

O

[Luriel] Ancient Fossil Pill

O

O

X

O

[Luriel] Adventurer Support Potion

O

O

X

O

[Luriel] Giant Stone Apple

O

O

X

O

[Luriel] Superhuman Organic Apple

O

O

X

O

[Luriel] Twister Andromeda Apple

O

O

X

O

[Luriel] El Tree Seed

O

O

X

O

[Luriel] Dungeon Entrance Ticket Select Cube

X

O

X

X

[Luriel] Adaptation Elixir

O

O

X

O

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

[Luriel] Reset Ticket Select Cube

X

O

X

X

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Cobo] Hair Color Palette (Daily)

O

O

X

X

18 มิถุนายน 2024 23:59

[Cobo] Hair Color Palette (Natural)

O

O

X

X

18 มิถุนายน2024 23:59

[Luriel] Magic Wardrobe Ticket (Weapon~Hair) (7th) (Includes Lithia)

X

O

X

X

[Luriel] Torta Clan’s Invitation

O

O

X

O

[Luriel] Heroic Invitation

O

O

X

O

[Luriel] Elrianode Defense Request

O

O

X

O

[Luriel] Aurora Operation Order

O

O

X

X

[Luriel] Soul Trace Reset Ticket

X

O

X

X

[Luriel] Crimson Trace Reset Ticket

X

O

X

X

 


 

Hedgehog’s Attendance  Hedgehog’s Attendance

Hedgehog’s Attendance