Keep Calm and Level On!

1085

Keep Calm and Level On!

Keep Calm and Level On!

 ระยะเวลากิจกรรม : 16-08-2023 14:00  ~ 13-09-2023 13:59


— รายละเอียด —

Keep Calm and Level On!

– สามารถสร้างตัวละคร 1 ตัวในช่วงกิจกรรมได้ที่หน้าสร้างตัวละคร (ต่อบัญชี)
– ไม่สามารถสร้างตัวละครกิจกรรมเพิ่มเติมได้แม้จะลบตัวละครกิจกรรมไปแล้ว

เควสต์

ชื่อเควสต์

เงื่อนไข

รางวัล

ข้อจำกัด

ต่อเนื่อง

[EVENT] Keep Calm and Level On! (1)

บรรลุ Lv. 10

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 10) x1

Lv. 1 or higher

ต่อบัญชี

[EVENT] Keep Calm and Level On! (2)

บรรลุ Lv. 15

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 15) x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Keep Calm and Level On! (3)

บรรลุ Lv. 25

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 25) x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Keep Calm and Level On! (4)

บรรลุ Lv. 35

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 35) x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Keep Calm and Level On! (5)

บรรลุ Lv. 45

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 45) x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Keep Calm and Level On! (6)

บรรลุ Lv. 60

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 60) x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Keep Calm and Level On! (7)

บรรลุ Lv. 70

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 70) x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Keep Calm and Level On! (8)

บรรลุ Lv. 80

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 80) x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Keep Calm and Level On! (9)

บรรลุ Lv. 90

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 90) x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Keep Calm and Level On! (10)

บรรลุ Lv. 99

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 99) x1

Lv. 10 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

[EVENT] Keep Calm and Level On! (11)

เคลียร์ดันเจี้ยนในพื้นที่ Elrianode 3 ครั้ง

[Ariel] 3rd Class Advance Ticket x1

Lv. 99 ขึ้นไป

ต่อบัญชี

 

* อ้างอิง

กล่อง

ชื่อกล่อง

รางวัล

ทั้งหมด

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 10)

[Cobo] Growth Support Supply Equipment (14 Days) Cube x1

[Ariel] Refined Recovery Potion x20

[Ariel] Ancient Fossil Pill x20

[Ariel] Red-Bean Sherbet x20

[Ariel] Twister Apple x10

ทั้งหมด

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 15)

[Ariel] 1st Class Advance Ticket x1

[Ariel] Refined Recovery Potion x20

[Ariel] Ancient Fossil Pill x20

[Ariel] Red-Bean Sherbet x20

[Ariel] Twister Apple x10

ทั้งหมด

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 25)

[Ariel] Camilla’s Secret Manual (Basic) x1

[Cobo] Ring of Fury (14 Days) Cube x1

[Ariel] Refined Recovery Potion x20

[Ariel] Ancient Fossil Pill x20

[Ariel] Red-Bean Sherbet x20

[Ariel] Twister Apple x10

ทั้งหมด

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 35)

[Ariel] 2nd Class Advance Ticket x1

[Ariel] Camilla’s Secret Manual (Intermediate) x1

[Ariel] Refined Recovery Potion x20

[Ariel] Ancient Fossil Pill x20

[Ariel] Red-Bean Sherbet x20

[Ariel] Twister Apple x10

ทั้งหมด

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 45)

[Ariel] Camilla’s Secret Manual (Advanced) x1

[Ariel] Refined Recovery Potion x20

[Ariel] Ancient Fossil Pill x20

[Ariel] Red-Bean Sherbet x20

[Ariel] Twister Apple x10

ทั้งหมด

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 60)

[Ariel] Camilla’s Secret Manual (Expert) x1

[Cobo] Dimension Master Accessories (14 Days) Select 3 Kinds Cube x1

[Ariel] Refined Recovery Potion x20

[Ariel] Ancient Fossil Pill x20

[Ariel] Red-Bean Sherbet x20

[Ariel] Twister Apple x10

ทั้งหมด

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 70)

[Ariel] Book of Transcendence: God’s Will x1

[Cobo] Philosopher’s Scroll x5

ทั้งหมด

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 80)

[Ariel] Beginner’s Secret Dungeon Weapon Cube x1

[Ariel] Beginner’s Secret Dungeon Equipment Cube x1

[Ariel] Refined Magic Stone x100

[Cobo] Philosopher’s Scroll x7

ทั้งหมด

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 90)

[Ariel] Ultimate Secret Manual x1

[Cobo] Philosopher’s Scroll x7

[Ariel] Refined Recovery Potion x20

[Ariel] Ancient Fossil Pill x20

[Ariel] Red-Bean Sherbet x20

[Ariel] Twister Apple x10

ทั้งหมด

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 99)

[Ariel] +9 Apocalypse Type-Void Weapon Cube x1

[Ariel] Mysterious Collection Book x1

ทั้งหมด

[Cobo] +7 Growth Support Supply Equipment (14 Days)

[Ariel] +7 Growth Support Supply Weapon (Sword ~ Sickle) (14 Days) x1

[Ariel] +7 Growth Support Supply Top Piece ~ Shoes (14 Days) x1

ทั้งหมด

[Cobo] Ring of Fury (14 Days) Cube

[Ariel] Ring of Fury (14 Days) x1

เลือก

[Cobo] Dimension Master Accessories (14 Days) Select 3 Kinds Cube

Corrupted Dimension Master’s Hair Pin ~ Leg Wing (Elsword~Noah) (14 Days) x1

เลือก

[Ariel] +9 Beginner’s Secret Dungeon Weapon Cube

+9 Beginner’s Mechanized MK-6 ~ Beginner’s Dark Force Destroyer Weapon x1

ทั้งหมด

[Ariel] +9 Beginner’s Secret Dungeon Equipment Cube

[Ariel] +9 Beginner’s Secret Dungeon Top Piece Cube [Ariel] +9 Beginner’s Secret Dungeon Bottom Piece Cube

[Ariel] +9 Beginner’s Secret Dungeon Gloves Cube

[Ariel] +9 Beginner’s Secret Dungeon Shoes Cube

เลือก

[Ariel] +9 Beginner’s Secret Dungeon Top Piece Cube

+9 Beginner’s Mechanized MK-6 ~ Dark Force Destroyer Top Piece x1

เลือก

[Ariel] +9 Beginner’s Secret Dungeon Bottom Piece Cube

+9 Beginner’s Mechanized MK-6 ~ Dark Force Destroyer Bottom Piece x1

เลือก

[Ariel] +9 Beginner’s Secret Dungeon Gloves Cube

+9 Beginner’s Mechanized MK-6 ~ Dark Force Destroyer Gloves x1

เลือก

[Ariel] +9 Beginner’s Secret Dungeon Shoes Cube

+9 Beginner’s Mechanized MK-6 ~ Dark Force Destroyer Shoes x1

ทั้งหมด

[Ariel] +9 Apocalypse Type-Void Weapon Cube

+9 Apocalypse Type-Void Weapon x1

 

กล่องเครื่องประดับและอาวุธจะมอบไอเทมของตัวละครที่เปิด

ชื่อไอเทม

ทับซ้อน

Common Bank

แลกเปลี่ยน

ขายต่อ

ลบอัตโนมัติ

รายละเอียด

[Ariel] Keep Calm and Level On Growth Support Cube (Lv. 10~Lv. 99)

X

X

X

X

[Cobo] +7 Growth Support Supply Equipment (14 Days) Cube

X

X

X

X

13-09-2023 13:59

[Cobo] Dimension Master Accessories (14 Days) Select 3 Kinds Cube

X

X

X

O

13-09-2023 13:59

[Ariel] +9 Beginner’s Secret Dungeon Weapon Cube

X

X

X

X

[Ariel] +9 Beginner’s Secret Dungeon Equipment Cube

X

X

X

X

[Ariel] +9 Apocalypse Type-Void Weapon Cube

X

X

X

X

[Cobo] Ring of Fury (14 Days) Cube

X

X

X

X

13-09-2023 13:59

[Ariel] +7 Growth Support Supply Weapon (Sword ~ Sickle) (14 Days)

X

X

X

X

[Ariel] +7 Growth Support Supply Top Piece ~ Shoes (14 Days)

X

X

X

X

Corrupted Dimension Master’s Hair Pin ~ Leg Wing (14 Days) (Elsword~Noah)

X

O

X

X

+9 Beginner’s Secret Dungeon Weapon

X

O

X

O

+9 Beginner’s Secret Dungeon Top Piece ~ Shoes

X

O

X

X

+9 Apocalypse Type-Void Weapon

X

X

X

X

[Ariel] Ring of Fury (14 Days)

X

X

X

X

[Ariel] 1st~3rd Class Advance Ticket

X

X

X

X

[Ariel] Camilla’s Secret Manual (Basic~Expert)

X

X

X

O

[Ariel] Book of Transcendence: God’s Will

X

X

X

X

[Ariel] Ultimate Secret Manual

X

X

X

O

[Ariel] Mysterious Collection Book

X

X

X

X

[Ariel] Refined Recovery Potion

O

X

X

O

[Ariel] Ancient Fossil Pill

O

X

X

O

[Ariel] Red-Bean Sherbet

O

X

X

O

[Ariel] Twister Apple

O

X

X

O

[Ariel] Refined Magic Stone

O

X

X

O

[Cobo] Philosopher’s Scroll

O

X

X

O

13-09-2023 13:59

 


 

Keep Calm and Level On!  Keep Calm and Level On!

Keep Calm and Level On!